Current Guest book

1knight.jpg (7773 bytes)


Name:
Sally Kraus
E_mail:
cr-skraus3961@real-cheap-email.com
URL:
http://www.none.com
Town:
Boston
State:
MA
Date:
08 March, 2007
Time:
04:35:13 AM

Comments

I enjoyed your site


Name:
Stanisaw Popiel
E_mail:
stanpop@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
Bêdzin
State:
Polska
Date:
27 February, 2007
Time:
02:40:11 PM

Comments

Mój dziadek Emil Popiel pochodzi³ z miejscowoœci Podborce ko³o Lwowa. Pozdrawiam Was serdecznie i proszê o kontakt na mój e-mail.


Name:
popiel tomasz
E_mail:
mt.popiel@wp,pl
URL:
 
Town:
³ódŸ
State:
polska
Date:
26 February, 2007
Time:
03:41:27 PM

Comments

Bardzo interesuje mnie historia rodu popielów. Czy wiecie coœ Pañstwo o ga³êzi w centralnej Polsce szczególnie w £odzi.


 
Name:
Tina
E_mail:
birdofsuccess23@yahoo.com
URL:
 
Town:
NYC
State:
NY
Date:
24 February, 2007
Time:
01:06:26 AM

Comments

Dear Jan, You gave me your website and I decided to write to you. I am an artist and musician from Europe. You can contact me at birdofsuccess23@yahoo.com I wish you all the best and until soon! Sincerely, Tina


Name:
Cornwell
E_mail:
cornwell@naver.com
URL:
 
Town:
Seoul
State:
South Korea
Date:
22 February, 2007
Time:
08:12:33 AM

Comments

May I ask a question? I really wonder about a people. l live in South korea. Recently, One of Popiel Family's people appearing in our national broadcasting program as a foreingn people. She's name is Eva Sachiko Popiel.(She's father is a english and mother is a Japanese.=>She is a mixed blood people. And She's citizenship is U.K) (She is really famous in Korea. Because she is really pretty.) I have a question about her. Is she is a Popiel family of this family site? p.s I'm really sorry about my poor english ability...


Name:
Ewa Chamarczuk
E_mail:
slawo1970@o2.pl
URL:
 
Town:
Stary D wór
State:
Polska
Date:
20 February, 2007
Time:
06:37:34 PM

Comments

Ciekawa strona,du¿o wiadomo¶ci o rodzinie.Jestem potomkiem rodu Demkowiczów z Dobrej.Mój dziadek ze strony ojca Stefan Kuczman,babcia Katarzyna z Demkowiczów.Dziadek ze strony mamy to Micha³ Demkowicz syn Marii Demkowicz iMiko³aja.Troje jego rodzeñstwa wyjecha³o do USA Stefan Jan i Katarzyna Peters.Babcia to Justyna Krajnik z Popielów siostra Pokajannyka z Ratnego.Pozdrawiam.


Name:
kim parvel popiel
E_mail:
kim-parvel.popiel@sas.dk
URL:
 
Town:
copenhagen
State:
denmark
Date:
16 February, 2007
Time:
04:17:03 AM

Comments

just a hallo from dk. is it allowed to make a flag of one of these coat of arms to my mc. looking forevard to hear from you. kim popiel.


Name:
Andrzej U³anowski
E_mail:
a.ulan@wp.pl
URL:
 
Town:
Turek
State:
Polska
Date:
14 February, 2007
Time:
11:19:55 AM

Comments

Pozdrawiam Wszystkich promuj¹cych rzeczy tak ciekawe a jednak zapomniane np: heraldykê Andrzej Ulanowski.


Name:
Kazimierz Kwiatkowski
E_mail:
k.kazimierz@sbcglobal.net
URL:
Polskie - USA
Town:
Tinlej Park - Illinois
State:
USA
Date:
12 February, 2007
Time:
01:05:53 AM

Comments

Przeczytalem - Jest pan i panska rodzina - prawdziwymi Polakami , pawdziwymi ptriotami - takich ludzi w kraju jest malo - dobrze ze wracaja z emigracji i kochaja ta nasza ojczyzne. Tez jestem w USA - cwierc wieku, tu mieszka syn ktory urodzil sie w polsce ale nie chce wracac ale corka najmlodsza ktora ma zaledwie 9 lat, moze wroci ze mna. Ja marze o powrocie i pokladam w Panu Bogu nadzieje i prosze aby Pan Bog mnie wysluchal. Bedac -zwiedzajac Nazaret - na dziedzincu swiatyni kosciola spotkalem mozajke ktora ulozyli polscy zolnierze na swojej drodze tulaczej- obraz Matki Bozej - i podpisali <wroc nas na ohjczyzny lono> jakie to piekne i chwytajace za serce. Jak bede w polsce na urlopie za 1,5 roku to chcialbym zobaczyc pana prace ze zwyklej ludzkiej przyjazni dla rodu ktory calym sercem kocha ojczyzne naszych dziadow,pradziadow , przodkow. Pozdrawiam i bede tez prosil Pana Boga aby Panu i Pana rodzinie zsylal swe Boskie Blogoslawienstwo. z powazaniem Kazimierz Kwiatkowski.


Name:
Teresa Piechowicz
E_mail:
teresapiechowicz@wp.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
03 February, 2007
Time:
05:20:24 PM

Comments

Witryna bardzo ciekawa ale niestety nie znalaz³am niczego co dotyczy "mojej" ga³êzi Popielów.Mój pradziad Piotr Popiel ur w 1847 a zm. 1917 - o¿eni³ siê z Waleri¹ Szamborsk¹ h. Lubicz i mia³ 2 dzieci : Helenê ur. w 1898 i Józefa Antoniego ur.w 1872. Dziad mój Józef zmieni³ nazwisko na Popielicki a o¿eni³ siê z Eugeni¹ Biechoñsk¹. Z tego zwi¹zku urodzi³o siê 3 synów : Stanis³aw ( w USA zmieni³ nazwisko na Pope )Wies³aw i Zbigniew. Mo¿e kiedyœ uda mi siê odtworzyæ powi¹zania rodzinne. Serdecznie pozdrawiam. chat</a> for fun


Name:
Jan Ambro¿ewicz
E_mail:
orm2@o2.pl
URL:
 
Town:
Augustów
State:
Polska
Date:
26 January, 2007
Time:
10:24:52 PM

Comments

Pozdrawiam!Strona obszerna i ciekawa.Zapozna³em siê narazie wyrywkowo i doœæ pobie¿nie.Moje uwagi:*Popielowie s¹ herbu Leliwa,Na³êcz,Sas i Sulima(to dla informacji goœci tej strony).*h.Sas jest poch.wo³oskiego ,h.Sulima ma zaœ poch.niemieckie.*W stylu legend szlacheckich postawiê tak¹ oto hipotezê;legendarny Popiel by³ Sarmat¹!By³ Obcym i st¹d jego konflikt z miejscowymi Mystkami(myszami).Moje uzasadnienie;h.Sas zawiera cechy tamg sarmackich,a i poch.Popielów h.Sas wiedzie siê z obszarów gdzie Sarmatom by³o najbli¿ej.Potomkiem Popiela by³ Chwostek,to brzmi swojsko dla tych stron.Z drugiej strony ju¿ historyczna rodzina Popielów o przyd.Chwostek mog³a przybraæ go ca³kiem normalnie,bo tak ich przezwano.U nas ,na Podlasiu ,(takie przydomki jeszcze funkcjonuj¹(formalnie lub nie).Przyjêcie h.Sulima przez czêœæ Popielów nast¹pi³o mo¿e poprzez maria¿ w têsknocie np. do powinowactwa do idola rycerstwa Zawiszy Czarnego.Jeszcze raz pozdrawiam.


Name:
£ukasz Popiel
E_mail:
kater17@o2.pl
URL:
Town:
Bierutów
State:
Polska
Date:
24 January, 2007
Time:
11:29:31 AM

Comments

uszanowanko wszystkim wrazie co zostawim swoj numer hh 8146227 jak by tkos byl chetny i nazywal sie rowniez Popiel to zapraszam :D mozna nawiazac znajomosc :)


Name:
404rbskjlb
E_mail:
405ntrida@406fqcjsfl.org
URL:
<a href=http://carcarin.info/free-porn-pic>free porn pic</a>|
Town:
Cool guestbook!!!---best <a href= <a href=http://carcarin.info/celebrity-porn>celebrity porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/free-porn-downloads>free porn downloads</a>| ></a><br><a href= http://carcarin.info/fat-porn >fat porn</a><br><a href= http://carcarin.info/japanese-porn >japanese porn</a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/live-porn>live porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/porn-movie>porn movie</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/porn-game>porn game</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/amateur-porn>amateur porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/free-black-porn>free black porn</a>| ></a><br><a href= http://carcarin.info/asian-porn-star >asian porn star</a><br>
State:
Cool guestbook!!!---best <a href= <a href=http://carcarin.info/celebrity-porn>celebrity porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/free-porn-downloads>free porn downloads</a>| ></a><br><a href= http://carcarin.info/fat-porn >fat porn</a><br><a href= http://carcarin.info/japanese-porn >japanese porn</a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/live-porn>live porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/porn-movie>porn movie</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/porn-game>porn game</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/amateur-porn>amateur porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/free-black-porn>free black porn</a>| ></a><br><a href= http://carcarin.info/asian-porn-star >asian porn star</a><br>
Date:
24 January, 2007
Time:
02:10:25 AM

Comments

Cool guestbook!!!---best <a href= <a href=http://carcarin.info/celebrity-porn>celebrity porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/free-porn-downloads>free porn downloads</a>| ></a><br><a href= http://carcarin.info/fat-porn >fat porn</a><br><a href= http://carcarin.info/japanese-porn >japanese porn</a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/live-porn>live porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/porn-movie>porn movie</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/porn-game>porn game</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/amateur-porn>amateur porn</a>| ></a><br><a href= <a href=http://carcarin.info/free-black-porn>free black porn</a>| ></a><br><a href= http://carcarin.info/asian-porn-star >asian porn star</a><br>


Name:
407unbgneg
E_mail:
408gfhoco@409kcmhmau.info
URL:
<a href=http://carcarin.info/porn-picture>porn picture</a>|
Town:
\\\\\\\ [url=<a href=http://carcarin.info/live-porn>live porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/foto-porn>foto porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-star-book>porn star book</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/hot-porn>hot porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-clip>porn clip</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/hentai-cartoon-porn>hentai cartoon porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/free-porn>free porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/how-to-make-love-like-a-porn-star-a-cautionary-tale>how to make love like a porn star a cautionary tale</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-sex>porn sex</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-star-gallery>porn star gallery</a>|][/url]<br>
State:
\\\\\\\ [url=<a href=http://carcarin.info/live-porn>live porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/foto-porn>foto porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-star-book>porn star book</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/hot-porn>hot porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-clip>porn clip</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/hentai-cartoon-porn>hentai cartoon porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/free-porn>free porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/how-to-make-love-like-a-porn-star-a-cautionary-tale>how to make love like a porn star a cautionary tale</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-sex>porn sex</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-star-gallery>porn star gallery</a>|][/url]<br>
Date:
24 January, 2007
Time:
01:59:37 AM

Comments

\\\\\\\ [url=<a href=http://carcarin.info/live-porn>live porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/foto-porn>foto porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-star-book>porn star book</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/hot-porn>hot porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-clip>porn clip</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/hentai-cartoon-porn>hentai cartoon porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/free-porn>free porn</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/how-to-make-love-like-a-porn-star-a-cautionary-tale>how to make love like a porn star a cautionary tale</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-sex>porn sex</a>|][/url]<br>[url=<a href=http://carcarin.info/porn-star-gallery>porn star gallery</a>|][/url]<br>


Name:
404ahjwbhl
E_mail:
405iytobn@406paaxybk.org
URL:
http://5ri2.info/adipex/diet-adipex.html
Town:
. <a href= http://5ri2.info/adipex/cheap-adipex-buy-adipex-online.html >cheap adipex buy adipex online</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-buy-image-message-optional-url.html >adipex buy image message optional url</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-p-phentermine.html >adipex p phentermine</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-review.html >adipex review</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/buy-cheap-adipex.html >buy cheap adipex</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-awstats-by-created.html >adipex awstats by created</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-retard.html >adipex retard</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-book-guest-inurl-site-uk.html >adipex book guest inurl site uk</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex.html >adipex</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-book-de-inurl-online-site.html >adipex book de inurl online site</a><br>
State:
. <a href= http://5ri2.info/adipex/cheap-adipex-buy-adipex-online.html >cheap adipex buy adipex online</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-buy-image-message-optional-url.html >adipex buy image message optional url</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-p-phentermine.html >adipex p phentermine</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-review.html >adipex review</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/buy-cheap-adipex.html >buy cheap adipex</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-awstats-by-created.html >adipex awstats by created</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-retard.html >adipex retard</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-book-guest-inurl-site-uk.html >adipex book guest inurl site uk</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex.html >adipex</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-book-de-inurl-online-site.html >adipex book de inurl online site</a><br>
Date:
23 January, 2007
Time:
07:59:19 PM

Comments

. <a href= http://5ri2.info/adipex/cheap-adipex-buy-adipex-online.html >cheap adipex buy adipex online</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-buy-image-message-optional-url.html >adipex buy image message optional url</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-p-phentermine.html >adipex p phentermine</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-review.html >adipex review</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/buy-cheap-adipex.html >buy cheap adipex</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-awstats-by-created.html >adipex awstats by created</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-retard.html >adipex retard</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-book-guest-inurl-site-uk.html >adipex book guest inurl site uk</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex.html >adipex</a><br><a href= http://5ri2.info/adipex/adipex-book-de-inurl-online-site.html >adipex book de inurl online site</a><br>


Name:
medfact
E_mail:
medicfact@gawab.com
URL:
http://med911.t35.com/zoloft.html
Town:
San Francisko
State:
Date:
23 January, 2007
Time:
03:40:11 PM

Comments

Hi! I spent 2 hours to find information you have on this site!! [url=http://med911.t35.com/lipitor.html]lipitor[/url [url=http://med911.t35.com/tramadol.html]tramadol[/url [url=http://med911.t35.com/soma.html]soma[/url [url=http://med911.t35.com/viagra.html]viagra[/url [url=http://lipus.o rg/zoloft.html]zoloft[/url]http://soma-911.blogspot.com http://tramadol-911.blogspot.com/ [url=http://tramadol-911.blogspot.com ]tramadol[/url] [url=http://soma-911.blogspot.com]soma[/url]else [url=http://med911.t 35.com/ache-lipitor-muscle.html]ache lipitor muscle[/url] other [url=http://med911.t35.com/dose-lipitor-vs-zocor.html]dose lipitor vs zocor[/url] and [url=http://med911.t35.com/lipitor-lawsuit.html]lipitor lawsuit[/url] or [url=http://med911.t35.com/zithromax-antibiotic.html]zithromax antibiotic[/url] tramadol [url=http://med911.t35.com/buy-soma.html]buy soma[/url] lipitor [url=http://med911.t35.com/soma-cod.html]soma cod[/url] and [url=http://med911.t35.com/soma-record.html]soma record[/url] other [url=http://med911.t35.com/prozac-soma.html]prozac soma[/url] and else [url=http://med911.t35.com/soma-porn.html]soma porn[/url] or [url=http://med911.t35.com/zoloft-night-sweats.html]zoloft night sweats[/url] cool info : [url=http://med911.t35.com/zoloft-anxiety.html]zoloft anxiety[/url] or [url=http://med911.t35.com/zoloft-sertraline.html]zoloft sertraline[/url] interesting: [url=http://med911.t35.com/zoloft-withdrawal-effects.html]zoloft withdrawal effects[/url] viagra [url=http://med911.t35.com/cheap-viagra.html]cheap viagra[/url] and look this [url=http://med911.t35.com/blindness-viagra.html]blindness viagra[/url] viagra [u rl=http://med911.t35.com/soft-viagra.html]soft viagra[/url] zoloft [url=http://med911.t35.com/purchase-viagra.html]purchase viagra[/url] and this :[url=http://med911.t35.com/viagra-retail-discount.html]viagra retail discount[/url] cool info : [url=http://med911.t35.com/cialis-comparison-levitra-viagra.html]cialis comparison levitra viagra[/url] interesting:[url=http://med911.t35.com/effects-side-tramadol.html]effects side tramadol[/url] other [url=http://med911.t35.com/purchase-tramadol.html]purchase tramadol[/url] or [url=http://med911.t35.com/apap-tramadol.html]apap tramadol[/url] lipitor [url=http://med911.t35.com/hci-tramadol.html]hci tramadol[/url] else [url=http://med911.t35.com/effects-hydrochloride-side-tramadol.html]effects hydrochloride side tramadol[/url] G'night


Name:
401llypszy
E_mail:
402-aveuff@403kifhlcz.net
URL:
http://alessandra-ambrosio-victorias-secret.armaci.info
Town:
y [url=http://alessandra-ambrosio-victorias-secret.armaci.info]alessandra ambrosio victorias secret[/url]<br>[url=http://yankee-trail-travel.armaci.info]yankee trail travel[/url]<br>[url=http://web-site-url-submission.armaci.info]web site url submission[/url]<br>[url=http://light-mazda-tail.armaci.info]light mazda tail[/url]<br>[url=http://christian-summer-camp-in-texas.armaci.info]christian summer camp in texas[/url]<br>[url=http://advertising-optimisation-promotion-site-web.armaci.info]advertising optimisation promotion site web[/url]<br>[url=http://bell-cow-more-snl.armaci.info]bell cow more snl[/url]<br>[url=http://alabama-state-map.armaci.info]alabama state map[/url]<br>[url=http://lestari-naked-tiara.armaci.info]lestari naked tiara[/url]<br>[url=http://consumer-credit-repair-services.armaci.info]consumer credit repair services[/url]<br>
State:
y [url=http://alessandra-ambrosio-victorias-secret.armaci.info]alessandra ambrosio victorias secret[/url]<br>[url=http://yankee-trail-travel.armaci.info]yankee trail travel[/url]<br>[url=http://web-site-url-submission.armaci.info]web site url submission[/url]<br>[url=http://light-mazda-tail.armaci.info]light mazda tail[/url]<br>[url=http://christian-summer-camp-in-texas.armaci.info]christian summer camp in texas[/url]<br>[url=http://advertising-optimisation-promotion-site-web.armaci.info]advertising optimisation promotion site web[/url]<br>[url=http://bell-cow-more-snl.armaci.info]bell cow more snl[/url]<br>[url=http://alabama-state-map.armaci.info]alabama state map[/url]<br>[url=http://lestari-naked-tiara.armaci.info]lestari naked tiara[/url]<br>[url=http://consumer-credit-repair-services.armaci.info]consumer credit repair services[/url]<br>
Date:
23 January, 2007
Time:
01:42:02 PM

Comments

y [url=http://alessandra-ambrosio-victorias-secret.armaci.info]alessandra ambrosio victorias secret[/url]<br>[url=http://yankee-trail-travel.armaci.info]yankee trail travel[/url]<br>[url=http://web-site-url-submission.armaci.info]web site url submission[/url]<br>[url=http://light-mazda-tail.armaci.info]light mazda tail[/url]<br>[url=http://christian-summer-camp-in-texas.armaci.info]christian summer camp in texas[/url]<br>[url=http://advertising-optimisation-promotion-site-web.armaci.info]advertising optimisation promotion site web[/url]<br>[url=http://bell-cow-more-snl.armaci.info]bell cow more snl[/url]<br>[url=http://alabama-state-map.armaci.info]alabama state map[/url]<br>[url=http://lestari-naked-tiara.armaci.info]lestari naked tiara[/url]<br>[url=http://consumer-credit-repair-services.armaci.info]consumer credit repair services[/url]<br>


Name:
398qcojaqs
E_mail:
399-smvymm@400msajart.com
URL:
http://female-nude-photo-premium.armaci.info
Town:
Thank you for your site. I have found here much useful information... [url=http://phentermine.armaci.info]phentermine[/url]<br>[url=http://killing-spider-mites.armaci.info]killing spider mites[/url]<br>[url=http://live-oklahoma-radar-weather.armaci.info]live oklahoma radar weather[/url]<br>[url=http://child-music-school.armaci.info]child music school[/url]<br>[url=http://ventless-range-hood.armaci.info]ventless range hood[/url]<br>[url=http://female-nude-photo-premium.armaci.info]female nude photo premium[/url]<br>[url=http://male-infertility-low-sperm-count.armaci.info]male infertility low sperm count[/url]<br>[url=http://administration-business-degree-information.armaci.info]administration business degree information[/url]<br>[url=http://bark-collar-dog-small.armaci.info]bark collar dog small[/url]<br>[url=http://the-heart-wont-lie.armaci.info]the heart wont lie[/url]<br>
State:
Thank you for your site. I have found here much useful information... [url=http://phentermine.armaci.info]phentermine[/url]<br>[url=http://killing-spider-mites.armaci.info]killing spider mites[/url]<br>[url=http://live-oklahoma-radar-weather.armaci.info]live oklahoma radar weather[/url]<br>[url=http://child-music-school.armaci.info]child music school[/url]<br>[url=http://ventless-range-hood.armaci.info]ventless range hood[/url]<br>[url=http://female-nude-photo-premium.armaci.info]female nude photo premium[/url]<br>[url=http://male-infertility-low-sperm-count.armaci.info]male infertility low sperm count[/url]<br>[url=http://administration-business-degree-information.armaci.info]administration business degree information[/url]<br>[url=http://bark-collar-dog-small.armaci.info]bark collar dog small[/url]<br>[url=http://the-heart-wont-lie.armaci.info]the heart wont lie[/url]<br>
Date:
23 January, 2007
Time:
07:53:48 AM

Comments

Thank you for your site. I have found here much useful information... [url=http://phentermine.armaci.info]phentermine[/url<br>[url=http://killing-spider-mites.armaci.info]killing spider mites[/url]<br>[url=http://live-oklahoma-radar-weather.armaci.info]live oklahoma radar weather[/url]<br>[url=http://child-music-school.armaci.info]child music school[/url]<br>[url=http://ventless-range-hood.armaci.info]ventless range hood[/url]<br>[url=http://female-nude-photo-premium.armaci.info]female nude photo premium[/url]<br>[url=http://male-infertility-low-sperm-count.armaci.info]male infertility low sperm count[/url]<br>[url=http://administration-business-degree-information.armaci.info]administration business degree information[/url]<br>[url=http://bark-collar-dog-small.armaci.info]bark collar dog small[/url]<br>[url=http://the-heart-wont-lie.armaci.info]the heart wont lie[/url]<br>


Name:
KlarisaL
E_mail:
klarisa@lovas.com
URL:
http://mil.camerasera.org
Town:
Los Angeles
State:
Date:
23 January, 2007
Time:
04:51:42 AM

Comments

Hi guys intersting site <a href=http://mil.camerasera.org/disegno-tatuaggio-sole.html>disegno tatuaggio sole</a> disegno tatuaggio sole <a href=http://milan.camerasera.org/temi-svolti-pirandello.html>temi svolti pirandello</a> http://milan.camerasera.org/temi-svolti-pirandello.html temi svolti pirandello <a href=http://milan.camerasera.org/rivista-ricamo.html>rivista ricamo</a> http://milan.camerasera.org/rivista-ricamo.html rivista ricamo <a href=http://alita.camerasera.org/libro-vendita.html>libro vendita</a> http://alita.camerasera.org/libro-vendita.html libro vendita <a href=http://ritz.camerasera.org/fot-uomo-muscoloso-nudo-gratuita.html>fot uomo muscoloso nudo gratuita</a> http://ritz.camerasera.org/fot-uomo-muscoloso-nudo-gratuita.html fot uomo muscoloso nudo gratuita <a href=http://prima.camerasera.org/soluzione-esami-stato.html>soluzione esami stato</a> http://prima.camerasera.org/soluzione-esami-stato.html soluzione esami stato <a href=http://divi.camerasera.org/banda-archangel-r-15.html>banda archangel r 15</a> http://divi.camerasera.org/banda-archangel-r-15.html banda archangel r 15 <a href=http://foto.camerasera.org/annuncio-vendita-barca-vela.html>annuncio vendita barca vela</a> http://foto.camerasera.org/annuncio-vendita-barca-vela.html annuncio vendita barca vela <a href=http://tempo.camerasera.org/forte-lighting.html>forte lighting</a> http://tempo.camerasera.org/forte-lighting.html forte lighting <a href=http://notizia.camerasera.org/vendita-orologio-pendolo.html>vendita orologio pendolo</a> http://notizia.camerasera.org/vendita-orologio-pendolo.html vendita orologio pendolo <a href=http://libero.camerasera.org/immagine-angelo-tristi.html>immagine angelo tristi</a> http://libero.camerasera.org/immagine-angelo-tristi.html immagine angelo tristi <a href=http://libero.camerasera.org/incontri-donna-gratis.html>incontri donna gratis</a> http://libero.camerasera.org/incontri-donna-gratis.html incontri donna gratis Big thnx. Den


Name:
398eppjroo
E_mail:
399-ucookc@400yaznwul.com
URL:
http://bark-collar-dog-small.armaci.info
Town:
. [url=http://phentermine.armaci.info]phentermine[/url]<br>[url=http://killing-spider-mites.armaci.info]killing spider mites[/url]<br>[url=http://live-oklahoma-radar-weather.armaci.info]live oklahoma radar weather[/url]<br>[url=http://child-music-school.armaci.info]child music school[/url]<br>[url=http://ventless-range-hood.armaci.info]ventless range hood[/url]<br>[url=http://female-nude-photo-premium.armaci.info]female nude photo premium[/url]<br>[url=http://male-infertility-low-sperm-count.armaci.info]male infertility low sperm count[/url]<br>[url=http://administration-business-degree-information.armaci.info]administration business degree information[/url]<br>[url=http://bark-collar-dog-small.armaci.info]bark collar dog small[/url]<br>[url=http://the-heart-wont-lie.armaci.info]the heart wont lie[/url]<br>
State:
. [url=http://phentermine.armaci.info]phentermine[/url]<br>[url=http://killing-spider-mites.armaci.info]killing spider mites[/url]<br>[url=http://live-oklahoma-radar-weather.armaci.info]live oklahoma radar weather[/url]<br>[url=http://child-music-school.armaci.info]child music school[/url]<br>[url=http://ventless-range-hood.armaci.info]ventless range hood[/url]<br>[url=http://female-nude-photo-premium.armaci.info]female nude photo premium[/url]<br>[url=http://male-infertility-low-sperm-count.armaci.info]male infertility low sperm count[/url]<br>[url=http://administration-business-degree-information.armaci.info]administration business degree information[/url]<br>[url=http://bark-collar-dog-small.armaci.info]bark collar dog small[/url]<br>[url=http://the-heart-wont-lie.armaci.info]the heart wont lie[/url]<br>
Date:
22 January, 2007
Time:
09:28:36 PM

Comments

. [url=http://phentermine.armaci.info]phentermine[/url<br>[url=http://killing-spider-mites.armaci.info]killing spider mites[/url]<br>[url=http://live-oklahoma-radar-weather.armaci.info]live oklahoma radar weather[/url]<br>[url=http://child-music-school.armaci.info]child music school[/url]<br>[url=http://ventless-range-hood.armaci.info]ventless range hood[/url]<br>[url=http://female-nude-photo-premium.armaci.info]female nude photo premium[/url]<br>[url=http://male-infertility-low-sperm-count.armaci.info]male infertility low sperm count[/url]<br>[url=http://administration-business-degree-information.armaci.info]administration business degree information[/url]<br>[url=http://bark-collar-dog-small.armaci.info]bark collar dog small[/url]<br>[url=http://the-heart-wont-lie.armaci.info]the heart wont lie[/url]<br>


Name:
Denchik
E_mail:
denis@astana.com
URL:
http://notizia.camerasera.org
Town:
Los Angeles
State:
Date:
22 January, 2007
Time:
08:49:54 PM

Comments

Hi guys intersting site <a href=http://milan.camerasera.org/successo.html>successo</a> http://milan.camerasera.org/successo.html successo <a href=http://milan.camerasera.org/libri-sui-sogni.html>libri sui sogni</a> http://milan.camerasera.org/libri-sui-sogni.html libri sui sogni <a href=http://milan.camerasera.org/cerco-lavoro.html>cerco lavoro</a> http://milan.camerasera.org/cerco-lavoro.html cerco lavoro <a href=http://alita.camerasera.org/tutto-auto.html>tutto auto</a> http://alita.camerasera.org/tutto-auto.html tutto auto <a href=http://ritz.camerasera.org/mare-immagini.html>mare immagini</a> http://ritz.camerasera.org/mare-immagini.html mare immagini <a href=http://prima.camerasera.org/sfondo-paese-mondo.html>sfondo paese mondo</a> http://prima.camerasera.org/sfondo-paese-mondo.html sfondo paese mondo <a href=http://divi.camerasera.org/sesso-immagini.html>sesso immagini</a> http://divi.camerasera.org/sesso-immagini.html sesso immagini <a href=http://foto.camerasera.org/annuncio-lavoro-marche.html>annuncio lavoro marche</a> http://foto.camerasera.org/annuncio-lavoro-marche.html annuncio lavoro marche <a href=http://tempo.camerasera.org/ministero-del-lavoro-it.html>ministero del lavoro it</a> http://tempo.camerasera.org/ministero-del-lavoro-it.html ministero del lavoro it <a href=http://notizia.camerasera.org/versione-prova-gratuita.html>versione prova gratuita</a> http://notizia.camerasera.org/versione-prova-gratuita.html versione prova gratuita <a href=http://notizia.camerasera.org/diamante-punto-luce.html>diamante punto luce</a> http://notizia.camerasera.org/diamante-punto-luce.html diamante punto luce <a href=http://libero.camerasera.org/camini-antichi.html>camini antichi</a> http://libero.camerasera.org/camini-antichi.html camini antichi Big thnx. Den


Name:
391asckizu
E_mail:
392rfdzkb@393-bnctbcx.info
URL:
http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-pic-2259.html
Town:
' <a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-pic-2259.html >free porn video clip pic</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-anal-porn-video-clip-2260.html >free anal porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-philippine-porn-video-2261.html >clip free philippine porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-preview-2262.html >free porn video clip preview</a><br><a href= http://vsekryt.info/the-best-free-porn-video-clip-2263.html >the best free porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-latin-porn-video-clip-2264.html >free latin porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-porn-scat-video-2265.html >clip free porn scat video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-young-teen-porn-video-clip-2266.html >free young teen porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-clip-free-porn-video-2267.html >free porn clip free porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-legal-porn-video-2268.html >clip free legal porn video</a><br>
State:
' <a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-pic-2259.html >free porn video clip pic</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-anal-porn-video-clip-2260.html >free anal porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-philippine-porn-video-2261.html >clip free philippine porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-preview-2262.html >free porn video clip preview</a><br><a href= http://vsekryt.info/the-best-free-porn-video-clip-2263.html >the best free porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-latin-porn-video-clip-2264.html >free latin porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-porn-scat-video-2265.html >clip free porn scat video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-young-teen-porn-video-clip-2266.html >free young teen porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-clip-free-porn-video-2267.html >free porn clip free porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-legal-porn-video-2268.html >clip free legal porn video</a><br>
Date:
22 January, 2007
Time:
07:23:04 PM

Comments

' <a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-pic-2259.html >free porn video clip pic</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-anal-porn-video-clip-2260.html >free anal porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-philippine-porn-video-2261.html >clip free philippine porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-preview-2262.html >free porn video clip preview</a><br><a href= http://vsekryt.info/the-best-free-porn-video-clip-2263.html >the best free porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-latin-porn-video-clip-2264.html >free latin porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-porn-scat-video-2265.html >clip free porn scat video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-young-teen-porn-video-clip-2266.html >free young teen porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-clip-free-porn-video-2267.html >free porn clip free porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-legal-porn-video-2268.html >clip free legal porn video</a><br>


Name:
391vrvqjjp
E_mail:
392womvrr@393-wgvztnh.info
URL:
http://vsekryt.info/clip-free-philippine-porn-video-2261.html
Town:
Cool guestbook!!!--- <a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-pic-2259.html >free porn video clip pic</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-anal-porn-video-clip-2260.html >free anal porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-philippine-porn-video-2261.html >clip free philippine porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-preview-2262.html >free porn video clip preview</a><br><a href= http://vsekryt.info/the-best-free-porn-video-clip-2263.html >the best free porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-latin-porn-video-clip-2264.html >free latin porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-porn-scat-video-2265.html >clip free porn scat video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-young-teen-porn-video-clip-2266.html >free young teen porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-clip-free-porn-video-2267.html >free porn clip free porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-legal-porn-video-2268.html >clip free legal porn video</a><br>
State:
Cool guestbook!!!--- <a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-pic-2259.html >free porn video clip pic</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-anal-porn-video-clip-2260.html >free anal porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-philippine-porn-video-2261.html >clip free philippine porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-preview-2262.html >free porn video clip preview</a><br><a href= http://vsekryt.info/the-best-free-porn-video-clip-2263.html >the best free porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-latin-porn-video-clip-2264.html >free latin porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-porn-scat-video-2265.html >clip free porn scat video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-young-teen-porn-video-clip-2266.html >free young teen porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-clip-free-porn-video-2267.html >free porn clip free porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-legal-porn-video-2268.html >clip free legal porn video</a><br>
Date:
22 January, 2007
Time:
02:00:18 PM

Comments

Cool guestbook!!!--- <a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-pic-2259.html >free porn video clip pic</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-anal-porn-video-clip-2260.html >free anal porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-philippine-porn-video-2261.html >clip free philippine porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-video-clip-preview-2262.html >free porn video clip preview</a><br><a href= http://vsekryt.info/the-best-free-porn-video-clip-2263.html >the best free porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-latin-porn-video-clip-2264.html >free latin porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-porn-scat-video-2265.html >clip free porn scat video</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-young-teen-porn-video-clip-2266.html >free young teen porn video clip</a><br><a href= http://vsekryt.info/free-porn-clip-free-porn-video-2267.html >free porn clip free porn video</a><br><a href= http://vsekryt.info/clip-free-legal-porn-video-2268.html >clip free legal porn video</a><br>


Name:
ColinFarel
E_mail:
callf@asakura.com
URL:
Town:
New York
State:
Date:
22 January, 2007
Time:
04:08:07 AM

Comments

I feel like <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/ragazze-porca.html">ragazze porca</a> ragazze porca http://bonita.ilittleitaly.org/ragazze-porca.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/materiale-bigiotteria.html">materiale bigiotteria</a> materiale bigiotteria http://bonita.ilittleitaly.org/materiale-bigiotteria.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/ultimo-minuto-vacanza.html">ultimo minuto vacanza</a> ultimo minuto vacanza http://bonita.ilittleitaly.org/ultimo-minuto-vacanza.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/beach-ford-vero.html">beach ford vero</a> beach ford vero http://bonita.ilittleitaly.org/beach-ford-vero.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/temi-svolti-volontariato.html">temi svolti volontariato</a> temi svolti volontariato http://bonita.ilittleitaly.org/temi-svolti-volontariato.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/in-veritas-vino.html">in veritas vino</a> in veritas vino http://bonita.ilittleitaly.org/in-veritas-vino.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/offerta-lavoro-infermieri.html">offerta lavoro infermieri</a> offerta lavoro infermieri http://bonita.ilittleitaly.org/offerta-lavoro-infermieri.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/navi-crociera-lavoro.html">navi crociera lavoro</a> navi crociera lavoro http://bonita.ilittleitaly.org/navi-crociera-lavoro.html


Name:
390ivtokem
E_mail:
39jtojkqi@390-vufwfyx.com
URL:
[url=http://vsekryt.info/homemade-porn-free-video-clip-2254.html]homemade porn free video clip[/url]
Town:
l [url=[url=http://vsekryt.info/woman-porn-xxx-1984.html]woman porn xxx[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/older-porn-woman-1995.html]older porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-pic-porn-woman-2066.html]free mature pic porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-porn-woman-2011.html]free mature porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/fucking-mature-porn-woman-2049.html]fucking mature porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/mature-man-and-woman-porn-2098.html]mature man and woman porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-cartoon-porn-video-clip-2129.html]free cartoon porn video clip[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/old-porn-very-woman-2146.html]old porn very woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-porn-video-clip-2243.html]free mature porn video clip[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-cartoon-lesbian-porn-video-2135.html]free cartoon lesbian porn video[/url]][/url]<br>
State:
l [url=[url=http://vsekryt.info/woman-porn-xxx-1984.html]woman porn xxx[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/older-porn-woman-1995.html]older porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-pic-porn-woman-2066.html]free mature pic porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-porn-woman-2011.html]free mature porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/fucking-mature-porn-woman-2049.html]fucking mature porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/mature-man-and-woman-porn-2098.html]mature man and woman porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-cartoon-porn-video-clip-2129.html]free cartoon porn video clip[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/old-porn-very-woman-2146.html]old porn very woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-porn-video-clip-2243.html]free mature porn video clip[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-cartoon-lesbian-porn-video-2135.html]free cartoon lesbian porn video[/url]][/url]<br>
Date:
22 January, 2007
Time:
01:56:56 AM

Comments

l [url=[url=http://vsekryt.info/woman-porn-xxx-1984.html]woman porn xxx[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/older-porn-woman-1995.html]older porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-pic-porn-woman-2066.html]free mature pic porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-porn-woman-2011.html]free mature porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/fucking-mature-porn-woman-2049.html]fucking mature porn woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/mature-man-and-woman-porn-2098.html]mature man and woman porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-cartoon-porn-video-clip-2129.html]free cartoon porn video clip[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/old-porn-very-woman-2146.html]old porn very woman[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-mature-porn-video-clip-2243.html]free mature porn video clip[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-cartoon-lesbian-porn-video-2135.html]free cartoon lesbian porn video[/url]][/url]<br>


Name:
Maryhof
E_mail:
mary@kalinda.com
URL:
Town:
Los Angeles
State:
Date:
21 January, 2007
Time:
07:39:31 PM

Comments

Work Job Best Fine ! <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/banda-el-mexicano.html">banda el mexicano</a> banda el mexicano http://bonita.ilittleitaly.org/banda-el-mexicano.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/mai-dire-mp3-musica-comica-tv-mp3.html">mai dire mp3 musica comica tv mp3</a> mai dire mp3 musica comica tv mp3 http://bonita.ilittleitaly.org/mai-dire-mp3-musica-comica-tv-mp3.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/forte-john.html">forte john</a> forte john http://bonita.ilittleitaly.org/forte-john.html <a href="http://bonita.ilittleitaly.org/notizia-borsa.html">notizia borsa</a> notizia borsa http://bonita.ilittleitaly.org/notizia-borsa.html


Name:
LisaVilask
E_mail:
lisa@1net.vf
URL:
Town:
New York
State:
Date:
21 January, 2007
Time:
09:04:51 AM

Comments

Hey I must say - very well done. really Lisa


Name:
384urajhjn
E_mail:
385-ghsura@386-jarakei.com
URL:
[url=http://vsekryt.info/black-free-live-porn-526.html]black free live porn[/url]
Town:
a [url=[url=http://vsekryt.info/fetish-hard-porn-696.html]fetish hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/cam.com-live-porn-466.html]cam.com live porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/disney-cartoon-porn-picture-537.html]disney cartoon porn picture[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-paris-hilton-porn-video-549.html]free paris hilton porn video[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/core-free-hard-porn-598.html]core free hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-hard-porn-599.html]free hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/access-milf-porn-294.html]access milf porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/midget-porn-star-707.html]midget porn star[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/hilton-naked-paris-porn-581.html]hilton naked paris porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/core-hard-porn-sex-620.html]core hard porn sex[/url]][/url]<br>
State:
a [url=[url=http://vsekryt.info/fetish-hard-porn-696.html]fetish hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/cam.com-live-porn-466.html]cam.com live porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/disney-cartoon-porn-picture-537.html]disney cartoon porn picture[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-paris-hilton-porn-video-549.html]free paris hilton porn video[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/core-free-hard-porn-598.html]core free hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-hard-porn-599.html]free hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/access-milf-porn-294.html]access milf porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/midget-porn-star-707.html]midget porn star[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/hilton-naked-paris-porn-581.html]hilton naked paris porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/core-hard-porn-sex-620.html]core hard porn sex[/url]][/url]<br>
Date:
21 January, 2007
Time:
02:33:50 AM

Comments

a [url=[url=http://vsekryt.info/fetish-hard-porn-696.html]fetish hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/cam.com-live-porn-466.html]cam.com live porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/disney-cartoon-porn-picture-537.html]disney cartoon porn picture[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-paris-hilton-porn-video-549.html]free paris hilton porn video[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/core-free-hard-porn-598.html]core free hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/free-hard-porn-599.html]free hard porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/access-milf-porn-294.html]access milf porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/midget-porn-star-707.html]midget porn star[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/hilton-naked-paris-porn-581.html]hilton naked paris porn[/url]][/url]<br>[url=[url=http://vsekryt.info/core-hard-porn-sex-620.html]core hard porn sex[/url]][/url]<br>


Name:
pioneerrr
E_mail:
pioneerrr@ua.fm
URL:
http://lilius.org
Town:
USA
State:
Date:
20 January, 2007
Time:
11:51:24 PM

Comments

Hi all! Sorry, this is my test the internet ; moderate: please remove this topic. Sorry for your time. Bye <a href=" http://pioneerrr.blogspot.com/">this test</a>


Name:
381rpeajqe
E_mail:
382ukvwtq@383qpuetim.info
URL:
[URL=http://www2i.info/sexy-paris-hilton]sexy paris hilton[/URL]
Town:
--------- <a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-wedding-picture]britney spears wedding picture[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-in-a-bikini]britney spears in a bikini[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/hilton-moakler-paris-shanna]hilton moakler paris shanna[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/car-loan-calculator]car loan calculator[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/loan-rate]loan rate[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/home-owner-loan]home owner loan[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/baby-britney-girl-spear]baby britney girl spear[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/student-loan-consolidations]student loan consolidations[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-bikini]britney spears bikini[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/new-car]new car[/URL] ></a><br>
State:
--------- <a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-wedding-picture]britney spears wedding picture[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-in-a-bikini]britney spears in a bikini[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/hilton-moakler-paris-shanna]hilton moakler paris shanna[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/car-loan-calculator]car loan calculator[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/loan-rate]loan rate[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/home-owner-loan]home owner loan[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/baby-britney-girl-spear]baby britney girl spear[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/student-loan-consolidations]student loan consolidations[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-bikini]britney spears bikini[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/new-car]new car[/URL] ></a><br>
Date:
20 January, 2007
Time:
07:33:18 PM

Comments

--------- <a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-wedding-picture]britney spears wedding picture[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-in-a-bikini]britney spears in a bikini[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/hilton-moakler-paris-shanna]hilton moakler paris shanna[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/car-loan-calculator]car loan calculator[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/loan-rate]loan rate[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/home-owner-loan]home owner loan[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/baby-britney-girl-spear]baby britney girl spear[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/student-loan-consolidations]student loan consolidations[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/britney-spears-bikini]britney spears bikini[/URL] ></a><br><a href= [URL=http://www2i.info/new-car]new car[/URL] ></a><br>


Name:
370mxcvoe
E_mail:
371fcfxpw@372hpkdlw.com
URL:
http://generic-cialis.medsphentermine.info/cialis-generic-pill-viagra.html
Town:
... <a href= http://discount-cialis.medsphentermine.info/discount-cialis-pill.html >discount cialis pill</a><br><a href= http://online-cialis.medsphentermine.info/awstats-buy-by-cialis-created-online.html >awstats buy by cialis created online</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/cialis-ups.html >cialis ups</a><br><a href= http://generic-cialis.medsphentermine.info/20mg-cialis-generic.html >20mg cialis generic</a><br><a href= http://generic-cialis.medsphentermine.info/cialis-generic-softtabs.html >cialis generic softtabs</a><br><a href= http://online-cialis.medsphentermine.info/cialis-online-free-sample.html >cialis online free sample</a><br><a href= http://buy-cialis.medsphentermine.info/archive-buy-cialis-htm-info-personal-remember.html >archive buy cialis htm info personal remember</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/cialis-comparison-levitra.html >cialis comparison levitra</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/order-cialis.html >order cialis</a><br><a href= http://order-cialis.medsphentermine.info/order-cheap-cialis.html >order cheap cialis</a><br>
State:
... <a href= http://discount-cialis.medsphentermine.info/discount-cialis-pill.html >discount cialis pill</a><br><a href= http://online-cialis.medsphentermine.info/awstats-buy-by-cialis-created-online.html >awstats buy by cialis created online</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/cialis-ups.html >cialis ups</a><br><a href= http://generic-cialis.medsphentermine.info/20mg-cialis-generic.html >20mg cialis generic</a><br><a href= http://generic-cialis.medsphentermine.info/cialis-generic-softtabs.html >cialis generic softtabs</a><br><a href= http://online-cialis.medsphentermine.info/cialis-online-free-sample.html >cialis online free sample</a><br><a href= http://buy-cialis.medsphentermine.info/archive-buy-cialis-htm-info-personal-remember.html >archive buy cialis htm info personal remember</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/cialis-comparison-levitra.html >cialis comparison levitra</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/order-cialis.html >order cialis</a><br><a href= http://order-cialis.medsphentermine.info/order-cheap-cialis.html >order cheap cialis</a><br>
Date:
20 January, 2007
Time:
07:27:33 AM

Comments

... <a href= http://discount-cialis.medsphentermine.info/discount-cialis-pill.html >discount cialis pill</a><br><a href= http://online-cialis.medsphentermine.info/awstats-buy-by-cialis-created-online.html >awstats buy by cialis created online</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/cialis-ups.html >cialis ups</a><br><a href= http://generic-cialis.medsphentermine.info/20mg-cialis-generic.html >20mg cialis generic</a><br><a href= http://generic-cialis.medsphentermine.info/cialis-generic-softtabs.html >cialis generic softtabs</a><br><a href= http://online-cialis.medsphentermine.info/cialis-online-free-sample.html >cialis online free sample</a><br><a href= http://buy-cialis.medsphentermine.info/archive-buy-cialis-htm-info-personal-remember.html >archive buy cialis htm info personal remember</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/cialis-comparison-levitra.html >cialis comparison levitra</a><br><a href= http://cialis.medsphentermine.info/order-cialis.html >order cialis</a><br><a href= http://order-cialis.medsphentermine.info/order-cheap-cialis.html >order cheap cialis</a><br>


Name:
D.F
E_mail:
termit_18@onet.eu
URL:
Town:
£ód¿
State:
Polska
Date:
18 January, 2007
Time:
03:44:30 AM

Comments

Jak dla mnie ta srona jest OK,mo¿na siê du¿o dowiedzieæ o swoim herbie.


Name:
Bogdan £ukomski
E_mail:
lukomski.bogdan@neostrada.pl
URL:
Town:
Czêstochowa
State:
Polska
Date:
14 January, 2007
Time:
04:50:23 PM

Comments

Jestem pod wrazeniem!Z powa¿aniem Bogdan £ukomski.Szukam £ukomskich HERBU ROCH.

 


Name:
Larry Popiel Cross
E_mail:
Larry_Cross@oxy.com
URL:
www.obliviamusic.com
Town:
Dallas
State:
Texas
Date:
10 January, 2007
Time:
01:13:05 PM

Comments

Hi - you have a very fine site. I'm a Popiel, born in 1959 in Lorain, OH. My fathers given name was Herman but everyone knows him as Jerry. I believe the Popiels I'm related to settled in Lorain, Ohio and or near Detroit, Michigan When I married in 2000, I added my bride's last name to my own, since I did not have a middle name or initial...hence Lawrence Popiel Cross. Do you have any Geneology information that is associated with Popiels that live in the USA? Thanks for all your work to put this website together. Best Regards, Larry Popiel Cross


Name:
Johnny Popiel
E_mail:
johnny.popiel@wp.eu
URL:
 
Town:
Poznan
State:
Polska
Date:
29 December, 2006
Time:
01:07:39 PM

Comments

Bardzo dziekuje za interesujaca strone,ktora dala mi poglad na pochodzenie rodziny i jej korzeni.Historie rodziny jej losy,migracje na przestrzeni wiekow,etc.Moje info na temat rodziny sa szczatkowe. Prapradziad Szymon Popiel nie sa mi znani jego rodzice i rodzenstwo.A Prawdopodobnie mial z Teodora z Sowinskich czterech synow i trzy corki.Jeden z synow to Piotr Popiel,ktory mial braci prawdopodobnie Jana,ktory posiadal zaklad fryzjerski w Kaliszu,Stefana i Franka i siostry.Piotr Popiel z zona Jozefa z Melkow mial czworo dzieci,Jadwige,Urszule,Jana Lecha i Janine.Moj dziadek Jan Lech Popiel Urodzil sie w Opatowku/Kalisza z zona Irena z d.Zielinska sa dwie corki Maria i Krystyna.Ja jestem synem Marii. Ps.Bardzo Bym Prosil o kontakt ludzi mogacych pomoc mi w ustaleniu blizszych infornmacji o rodzinie oraz z jakiej linii dokladnie pochodzimy.Za co sredecznie bylbym wdzieczny.Kontakt mail'owy johnny.popiel@wp.pl lub gg 5175896 lub tel +48 697 957 157,+48 515 77 02 07.Pozdrawiam


Name:
Antoni Rey
E_mail:
antonirey@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
17 December, 2006
Time:
04:30:25 AM

Comments

Jeszcze nie obej¿a³em


Name:
Malgorzata Malesinska
E_mail:
m.malesinska@ex.one.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
27 November, 2006
Time:
03:10:11 PM

Comments

Jestem pra...wnuczką Anny Chościak Popiel z Małopolski, która po ślubie z Krystynem de Jaillard urodziła dzieci Marię (1784)i Jana (1791)i była pochowana w Radomiu. Tyle wiem. Nie znam imion jej rodziców i nie potrafię jej umiejscowić w drzewie Popielów. Bardzo proszę o pomoc i dziękuję za wiele ciekawych informacji.


Name:
Lee
E_mail:
bahner@leeseisenbahnen.de
URL:
http://www.leeseisenbahnen.de
Town:
Duesseldorf
State:
Germany
Date:
26 November, 2006
Time:
12:37:45 PM

Comments

The gate opend up for me. Hi! I have found your beautiful Hp today and I like it a lot. I wish mine was as beatiful as yours. railroad regards Lee PS.: Now the door closes behind me. ;-)


Name:
Micha³ Popiel
E_mail:
mppro@o2.pl
URL:
 
Town:
Kra¶nik
State:
Polska
Date:
03 November, 2006
Time:
06:24:16 AM

Comments

Witam. Moi dziadkowie przed wojn± mieszkali w jakim¶ dworku gdzie¶ pod Lwowem. Z tego co kiedy¶ ojciec opowiada³ nale¿ymy do Popieli z "linii" cho¶ciaków. Tylko tyle wiem. Je¿eli kto¶ wie cokolwiek na ten temat proszê o jakiekolwiek info na maila. Z góry dziêki. aha pozdro dla Wróblika!!!


Name:
Xeyo
E_mail:
no@spam-please.us
URL:
http://www.Polskie-Forum.org
Town:
Hamburg
State:
Niemcy
Date:
02 November, 2006
Time:
05:59:06 PM

Comments

Ahoi, fajnie tutaj, dodalem stronke do bookmarkow :) Zapraszam przy okazji na nasze nowe Polskie forum: www.Polskie-Forum.org Do zobaczenia ,>


Name:
Tadeusz Majewski
E_mail:
tm4001@wp.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
29 October, 2006
Time:
01:40:44 PM

Comments

Witam serdecznie wszystkich Popielów.Mój dziadek Jan Popiel mieszka³ w Kaliszu i prowadzi³ tam zak³ad fryzjerski.W czasie II wojny œwiatowej, zosta³ aresztowany i wywieziony prawdopodobnie w g³¹b Rosji, i od tamtej pory wszelki s³uch po nim zagin¹³. Wszelkie poszukiwania nie przynios³y zadnego rezultatu Moze ktoœ z pañstwa wie coœ o losie mojego dziadka Jana Popiela.Proszê o kontakt meilowy ze mn¹. Serdecznie pozdrawiam.


Name:
Richard
E_mail:
richasherman@gmail.com
URL:
www.treeofourfamily.co.uk
Town:
United Kingdom
State:
UK
Date:
23 October, 2006
Time:
07:53:12 AM

Comments

I am seeking any Popiel / Popel/ Popil families whos family came from Warsaw, Poland. I have a Sura Popiel who married Pinhas Szerman. My Szerman (Sherman) family is Jewish and emigrated arround 1910 Contact me at richasherman@gmail.com


Name:
Patricia Ann Popiel Salyers
E_mail:
 
URL:
 
Town:
Frankfort
State:
Illinois
Date:
23 October, 2006
Time:
01:09:56 AM

Comments

Very very interesting !!!


Name:
Albert Lieske
E_mail:
alieske@pcu.net
URL:
 
Town:
Logan
State:
Utah USA
Date:
24 September, 2006
Time:
03:57:58 PM

Comments

Dear Popiel: My grandparents were from Gross Drensen. Gottfried Liekse was born 1855. Wilhelmina Frank was born 1867. I am very pleased to have found your website. Thank you for the time and effort you have put in in developing it. I did know of the name change of Gross Dresen, when did that occur. I plan to visit that area one day. Thanks again for your effort and committment to your family roots.


Name:
Miros³aw Paliszewski
E_mail:
mirke@o2.pl
URL:
 
Town:
Wschowa
State:
 
Date:
17 September, 2006
Time:
02:54:43 PM

Comments

Serdecznie witam ! Strona bardzo interesuj¹ca. Moja Mama Aleksandra rocz.1923 by³a w liceum Sacre Coeur w Polskiej Wsi k.Pobiedzisk.Jej Kole¿ank¹ by³a Wanda Popiel.W 1938-39 By³y w III gimnazjalnej.Mam wykaz uczennic tej klasy i zdjêcia Wandy Popiel.Jakie by³y dalsze Jej losy ? Serdecznie pozdrawiam Miros³aw Paliszewski Wschowa

 


Name:
mahendra
E_mail:
mahendjks@yahoo.com
URL:
 
Town:
 
State:
 
Date:
27 August, 2006
Time:
12:53:19 PM

Comments

met JAN AND INGA FROM LITHUANIA and i'm from kathmandu. i met them in bryant park manhattan,ny


Name:
ANNA MARIA POPIEL
E_mail:
annamariap70@yahoo.it
URL:
 
Town:
roma
State:
italia
Date:
25 August, 2006
Time:
09:19:22 AM

Comments

Dziekuje bardzo,to byla naprawde wielka przyjemnosc zwiedzanie tej witryny.Dzieki Wam dowiedzialam sie tylu nowych rzeczy na temat pochodzenia mojej rodziny.Do tej pory wiedzialam tylko,ze wywodzi sie ona spod Drohobyczy,gdzie mòj dziadek do 1940r posiadal dworek i ziemie.Jeszcze raz dziekuje.


Name:
Anna Maria Popiel
E_mail:
 
URL:
 
Town:
 
State:
 
Date:
24 August, 2006
Time:
09:36:57 AM

Comments

Zachwycona,jestem po prostu zachwycona,chcé Wam tylko goràco podziékowac za pomoc w odnalezieniu korzeni mojej rodziny,o której wiedzialam tylko,ze wywodzila sié spod Drohobyczy,gdzie mój dziadek do 1940 posiadal dworek.Jeszcze raz dziékujé!


Name:
Mike Smith
E_mail:
M_S_0408izc@fun-email-online.com
URL:
www.Fun-Email-Online.com
Town:
BOston
State:
MA
Date:
23 August, 2006
Time:
06:19:40 PM

Comments

 


Name:
Barbara Chech³owska
E_mail:
agrokaszub@o2.pl
URL:
 
Town:
Gdañsk
State:
Poland
Date:
17 August, 2006
Time:
06:54:36 PM

Comments

Strona wspania³a, dziêki niej mo¿na bli¿ej poznac swoje korzenie


Name:
Barbara Lepiamkiewicz-Watkins
E_mail:
WatBelius@aol.com
URL:
 
Town:
Barrington
State:
England
Date:
17 August, 2006
Time:
12:50:05 PM

Comments

I was curious to find out about my great grandmother from Sambor whose forebears were Popiel, I believe from Drchobycz. I find this site very interesting and when I have more time will go into more detailed research. I am trying to trace all my family from the Lwow area


Name:
Carlos Sahajdacny
E_mail:
teknovolt@gmail.com
URL:
 
Town:
Viedma
State:
Rio Negro, Argentina
Date:
16 August, 2006
Time:
11:42:49 AM

Comments

im from Viedma, Rio Negro province in Argentina,..my grand father was born in Poltava, ucrania...his name was Ñepãeé Ñàãàéäà÷íèé, that is Sergej Sagajdachnij, os sahajdacny...may be we are veery faaaar related


Name:
Marta Wawrzyniec
E_mail:
wawrzki@wp.pl
URL:
 
Town:
 
State:
 
Date:
13 August, 2006
Time:
05:33:31 AM

Comments

Witam, moja babcia te¿ nazywa³a siê z domu Popiel, urodzi³a siê w 1915 roku, siostra Weronika, Zofia i brat Stanis³aw. Rodzice to W³adys³aw Popiel i Józefa z Sieków. Mieszkali we wsi Wola Kuraszowa ko³o Rzucowa (dawne radomskie, obecnie mazowieckie), Weronika spoczywa na cmentarzu w Rzucowie, Stanis³aw w Borkowicach, a Jadwiga w Skar¿ysku-Kamiennej. To jest ca³a moja wiedza na temat rodu Popielów w mojej rodzinie. Mo¿e Pan dopasuje j± gdzie¶ do swojego drzewa. Pozdrawiam. Marta Wawrzyniec


Name:
Joe P.
E_mail:
 
URL:
 
Town:
 
State:
Hawaii
Date:
05 August, 2006
Time:
08:44:11 PM

Comments

Jan: Quite some time since I got an e-mail from you. I am thinking that you are cruising the Atlantic now on the yacht of some heiress you met on a street in Manhattan. Perhaps it was Battery Park. She invited you to cruise with her and "interpret" for her the erotic fantasies she has about you. Then I think that maybe something happened to you and you are not so happy and possibly feeling ill. If you write me. I won't have to make up these scenario's in my mind. I hope this communication finds you in good health and that you are prospering. Joe


Name:
Krystyna
E_mail:
 
URL:
 
Town:
 
State:
USA
Date:
05 August, 2006
Time:
10:19:18 AM

Comments

Witam Krolu Popielu. Wierszy nie pisze wiec skladam zyczenia Radosci i Milosci Wypijam tez drinka za zdrowie Twoje


Name:
Betsy
E_mail:
 
URL:
 
Town:
New York
State:
New York
Date:
04 August, 2006
Time:
04:34:00 PM

Comments

Happy Birthday, Jan! I would like to assert for any first-time visitors to this site that Jan is a very upstanding person with a good sense of humor and a friendly, outgoing personality. To your continued cheerful demeanor and happy outlook. May you meet a beautiful woman over a romantic glass of fine wine.


Name:
Olga
E_mail:
brancava@hotmail.com
URL:
 
Town:
 
State:
 
Date:
04 August, 2006
Time:
01:42:59 PM

Comments

Daer Jan! Happy Birthday to you.Wishing you a good health and happiness. Olga.


Name:
Matthew Anish
E_mail:
ppani@optonline.net
URL:
 
Town:
New York
State:
New York 10002
Date:
04 August, 2006
Time:
12:58:30 PM

Comments

Just received your web message. You can check out my poems on Tolkien - Matthew Anish and on Strangeroad.com I just turned 50 myself Yours in poetery Matthew Anish


Name:
Tim Popel
E_mail:
tpopel@telusplanet.net
URL:
 
Town:
 
State:
Alberta
Date:
04 August, 2006
Time:
11:24:03 AM

Comments

"PENTEKONTAS" Some will argue life is best when in our youth, Many dreams to envision, lofty peaks to climb, beautiful damsels to rescue; Today you will reminisce about the days of yore, longing for the diamond-studded crown you once owned. Will your remaining days be devoured by ravenous mice like on some distant king of medieval tales? That fate is not one for a valiant knight Popiel, as time will prove that you will age like a fine wine. Mnohaya lita, Jan !!


Name:
Ron Blackburn
E_mail:
rgblackburn@worldnet.att.net
URL:
 
Town:
 
State:
 
Date:
04 August, 2006
Time:
10:12:29 AM

Comments

 


Name:
jean-paul popiel
E_mail:
jcpopiel@webtv.net
URL:
 
Town:
winnipeg
State:
manitoba
Date:
23 July, 2006
Time:
09:26:44 AM

Comments

my grandfather was edward popiel,my father was christopher popiel. did you know that if you are a popiel,you have royalty in your blood.there was a prince with the name popiel back in the 1800's. i think he was an evil prince of some kind in poland.


Name:
W³adys³aw Popiel
E_mail:
wladyslaw-popiel@wp.pl
URL:
 
Town:
Kraków
State:
Polska
Date:
16 July, 2006
Time:
06:54:17 PM

Comments

Witam ca³¹ rodzinê Popielów, kuzynów i kuzynek, dalekich i bliskich. Nazywam siê W³adys³aw Popiel de Choszczak herbu Sulima. Od roku 1994 mieszkam i pracujê w Krakowie i jestem w prostej linii potomkiem naszego wspólnego( pratop³asty ), na którego mówimy rycerz Popiel, zreszt¹ jak wiêkszoœæ z Was. Odwiedzi³em rok temu nasz¹ wieœ rodow¹ Popieli pod Drogobyczem, i ze smutkiem stwierdzi³em, ¿e o nas tam nikt nie pamiêta, nawet mówi¹ ¿e to nie Popiel wieœ za³o¿y³, a niby nazwa pochodzi od czasów najazdów tatarskich i które to wieœ spalili na popió³. Je¿eli któregoœ z Pañstwa zainteresuj¹ szczegó³y mojej wyprawy do rodzinnego (gniazda), proszê pisaæ na adres emaliowy, lub po prostu zadzwoniæ pod numer 012-262-2107. Bêdê rad…i jeszcze jedno, co myœlicie o rocznych zjazdach rodziny Popielów?, dziêkujê za mo¿liwoœæ porozumiewania siê autorom strony.


Name:
Jorge Popelnitski Junior
E_mail:
jorgepopeljunior@yahoo.com.br
URL:
 
Town:
Erechim
State:
Brasil
Date:
30 June, 2006
Time:
01:26:44 PM

Comments

Hi, i`n from Brail, i dont know all about my family, but i think, were are alls popels? is a big trouble for me discovery it, but, is cool(sorry i have a bad english) so, i go to sleep Hehehe Cya


Name:
piotrek
E_mail:
 
URL:
 
Town:
birminghama
State:
anglia
Date:
30 June, 2006
Time:
07:37:35 AM

Comments

za malo zdiec,


Name:
Anna M. Prigodynska
E_mail:
prigoda@hotmail.com
URL:
 
Town:
Courcelles
State:
Belgium
Date:
29 June, 2006
Time:
08:30:05 AM

Comments

Hotel "Popelka" w Pradzi na Czechach wita was: http://www.hotelpopelka.cz/en/index.html Czy Popelku majut Popeli?


Name:
Michal W³odarczak
E_mail:
wlodo@wp.pl
URL:
 
Town:
Elbl¹g
State:
Polska
Date:
29 June, 2006
Time:
07:37:36 AM

Comments

Na Ukrainie mieszkaj¹ tysi¹ce Popeli, w Polsce 3 i pó³ tysi¹ca Popieli, czy komuœ wiadomo aby na pi³karskich mistrzostwach w którejœ z dru¿yn wyst¹pi³ w roli gracza jakiœ Popel czy Popiel? Jak tam Polska, jak tam Ukraina, czy brali udzia³, czy graj¹ jeszcze? Czy s¹ jakieœ sportowcy Popieli w kadrze teraz? Na Olimpiadzie byli?


Name:
Janusz Krajan
E_mail:
ruszewski@wp.pl
URL:
 
Town:
Gdynia
State:
Polska
Date:
28 June, 2006
Time:
11:58:49 PM

Comments

Interesuj¹ca strona o Dobrej Szlacheckiej. Dobra, to chyba jedyny przyk³ad powstania wsi na prawie ruskim ju¿ po przy³aczeniu Rusi Halickiej do Polski. Zastanawi¹jace, bo przywilej Jedlnenski w miejsce dawnego "Ius Ruthenicale" wprowadzal prawo polskie. Nadawanie miastom przywilejów na prawie niemieckim, gromadne zak³adanie wsi na tym¿e prawie, nap³yw osadników z zachodu, przede wszystkim z Ma³opolski oto czynniki, które ju¿ w po³owie XV wieku doprowadzaj¹ do pewnej przewagi nowych urzadzen polskich nad dawnymi ukrainskimi na wschod od Sanoka.


Name:
Paulina Barysz
E_mail:
pbarysz@wp.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
 
Date:
19 June, 2006
Time:
09:23:19 AM

Comments

prosze autora aby odezwal sie na moj mail !! bardzo prosze ... umieram ze smutku i zmartwienia ... I should wait for you ...


Name:
ondrej popel
E_mail:
anovotny@chacebuildingsupply.com
URL:
 
Town:
dayville
State:
CT
Date:
09 June, 2006
Time:
02:10:00 PM

Comments

My name is Ondrej Popel ,now Andrew Popel Novotny I now reside in USA in CT, I was born and grew up in Prague,Czech Republic.


Name:
Dariusz Kocimski
E_mail:
inwenmet@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
Sochaczew
State:
Polska
Date:
06 June, 2006
Time:
03:59:21 PM

Comments

Czeœæ Witam wszystkich!Jestem potomkiem Dobrzan z Dobrej Szlacheckiej.Moja Mama Irena Kocimska z d.Kuszman,Babcia Katarzyna Kuszman zd.Demkowicz c.Andrzeja i Tacjanny Demkowicz zd.Nisiewicz.Mój Dziadek Stefan Kuczman jego Siostra ¿ona Józefa Popiela z Dobrej Szlach.Pozdrawiam wszystkich Dobrzan ,nie dajcie siê!


Name:
Micha³ Sachajdak
E_mail:
tvms10@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
W³oc³awek
State:
Polska
Date:
05 June, 2006
Time:
07:20:48 PM

Comments

No có¿, te¿ szukam korzeni. Moja rodzina pochodzi z terenów Trembowla, Koby³ow³oki, M³yniska, Zawalijki. Pra dziad "pisa³ siê" Cagajdaczny, dziadek Sahajdak, ojciec Sachajdak. Zwi¹zki ma³¿eñskie to Dawiskiba, Iwanicka Moze ktoœ ma coœ do dodania? Pozdrawiam serdecznie i dziêkujê za t¹ stronê


Name:
Krzysztof Popiel
E_mail:
krzy.pop@vp.pl
URL:
 
Town:
Kraków
State:
Polska
Date:
30 May, 2006
Time:
01:16:38 PM

Comments

Noszê te¿ nazwisko Popiel i mój pradziadek Kazimierz pochodzi ze wschodniej Polski. Chcia³bym poznaæ innych cz³onków rodziny Popiel. Proszê o kontakt. Stronka bardzo ciekawa. Krzysiek


Name:
Dobromila Kali
E_mail:
DobroslawaK@wp.pl
URL:
 
Town:
Wroclaw
State:
 
Date:
28 May, 2006
Time:
11:52:00 AM

Comments

Tyle popio³u na tej stronie, bêdzie wiêcej? Chcecie spopieliæ nas wszystkich w tej czêœci Europy? Ma³o by³o popio³ów?


Name:
Maria Sobieska
E_mail:
maria.sobieska@sympatico.ca
URL:
 
Town:
Montréal
State:
Canada
Date:
06 May, 2006
Time:
04:49:11 PM

Comments

Ciekawa strona Mily Panie, znalazlam na liscie straconych mojego dziadka-wujka Justyn Wiktor Mackiewicz, jak mozna sie skontaktowac z muzeum w Kwtyniu, aby miec wiecej wiadomosci, prosze o odpisanie Maria Sobieska maria.sobieska@sympatico.ca


Name:
Paul Libérator de Boisgelin
E_mail:
paul.liberator@tiscali.fr
URL:
 
Town:
Saint Jean de Védas
State:
France
Date:
06 May, 2006
Time:
01:23:46 PM

Comments

Félicitations et bon courage pour la suite. Cordialement.


Name:
Kevin James Pople
E_mail:
kjames_pople@talk21.com
URL:
 
Town:
Bethesda
State:
Gwynedd, Wales
Date:
02 May, 2006
Time:
07:34:45 AM

Comments

Dear Jan and Slawomir Popiel, Theories on the origins of the English surname Pople show that some believe that the Pople's descend from King Popiel of Poland and that his descendants came to England with William the Conqueror, others believe the Pople's were French Hugenots who came to England from France and Belgium to escape Religious persecution. The surname Pople is similar to Popiel (any connection)? Most Pop- surnames do seem to be either English (Pople, Popple etc), Scots (Pope), German (Poppel, Popkema, Popper, Popp, Poppe, Poppen, Poppinga), Frisian, Polish (Popiel etc) or Swedish (Poppel), Russian (Poplinski) in origin and spelling variation. POPLE First Mentioned: The name of Pople was used as a personal name amongst the Counts of Henneberge and Babenberg, East Frisia between the 9th and 14th century, of a Germanic origin. POPLE origins: Old English (Anglo-Saxon). Category of surname: English- Other; Regional South Western. Cultural, Ethnic, Linguistic categories of surname: English. POPLE (1000-1200) first mentioned: Richard de Popelay (1285); Lord of the Manor at Moorhouse, South Yorkshire: Spelling variations include: Popeley, Popelay, Popley, Poply, Popilly, Popely, Popelly, Poplar, Poplett, Popple, Pophull, Popplestone, Popplewell, Poplewell, Popplewel, Popplehale, Poppleton and others. First found in Yorkshire where they were anciently seated as Lords of the Manor. Some of the first settlers of this name or some of its variants were: the name represented in many forms and recorded from the mid 17th century in the great migration from Europe. Migrants settled in the eastern seaboard from Newfoundland, to Maine, to Virginia, the Carolinas, and to the islands. Pople: Old English, Germanic surname which originally came from a place name that meant, "a clearing near the Poplar tree, of the Popple tree" in Old English. Ethnicity of forenames Pople (British or unknown: 99.64 / English or unknown: 99.19 / Irish: 0.18 / Scottish: 0.09 / Welsh: 0.18 / Italian: 0.18 / Nordic: 0.09 / North African: 0.09 / Turkish or Turkic Cypriot: 0.09 / Indian: 0.09).'…Someone who dwelt or lived near a clearing of Poplar trees, of the Popple-tree.’ Pop (Poplar Tree) / -Ley / -Lay / -Lee or -Le (a clearing or grove, from Old English Leah, Middle English Leye. This is often found as the final element in the first names that derive from the Old English surnames such as Bradley, Stanley, Shirley). POPLE (late 1200’s-) the family branched out to Bristol, Somerset and Salisbury Plain, Wiltshire: Great Britain top area (1881: Bristol). (1998: Taunton). Top postal town: Cheddar. Australia top state: South Australia. Australia top standard statistical division: Lincoln, South Australia. New Zealand top province: Bay of Plenty. United States top state: Illinois. Thanks Kevin J POPLE


Name:
Marián POPIEL
E_mail:
majosk.m@zoznam.sk
URL:
 
Town:
Levice
State:
Slovakia
Date:
30 April, 2006
Time:
02:17:12 AM

Comments

Každý by mal vedie?, kto je a kto boli jeho predkovia- Dakujem.


Name:
Marián POPIEL
E_mail:
majosk.m@zoznam.sk
URL:
 
Town:
Levice
State:
Slovakia
Date:
30 April, 2006
Time:
02:12:38 AM

Comments

Ïakujem za tuto stránku


Name:
Andrew Klimek
E_mail:
Klimek924@WMconnect.com
URL:
 
Town:
Hastings
State:
Minnesota
Date:
29 April, 2006
Time:
05:35:50 PM

Comments

Great site. Klimek, Smieja,Wiench, Puchalla relatives all came from Popielow, Poland. Going back to visit in 2007. Love to ALL great Polish people.


Name:
Jacek Romanik
E_mail:
jacek_elb@ o2.pl
URL:
 
Town:
Elbl¹g
State:
Polska
Date:
24 April, 2006
Time:
07:52:25 PM

Comments

Witam wszystkie rodziny Popielów i Demkowiczów.Moja Babcia i Dziadek m w Dobrej Szlacheckiej do 1947 r.Dziadek Andrzej Demkowicz a Babcia Cecylia z domu Popiel.Mieszkali w Braniewie.Wiem,¿e ktoœ ze strony dziadka wyjecha³ do Peqvannock k. Chicago.Byc mo¿e jeszcze ¿yje Johanna Demkowicz z któr¹ to babcia Cecylia mia³a kontakt listowy .Mo¿e ktos ma namiary.Pozdrawiam


Name:
Jennifer Popiel
E_mail:
jenpopiel@hotmail.com
URL:
 
Town:
beausejour
State:
manitoba canada
Date:
22 April, 2006
Time:
12:46:22 AM

Comments

hi, this is jen popiel.I'm soon to be 13 years old. i just wanted to say GREAT job on this website! i really like it. i came across it in school. i was looking up my family history and stuff like that and came across this. i also wanted to know if you've ever heard of Frank and Adeline Popiel?(my grandparents)or there sons or daughter Shirley, Raymond,Cliffy,Donald or Cliffy Popiel? thanks bye*


Name:
Renata Popiel
E_mail:
apopiel@op.pl
URL:
 
Town:
Gorzów Wlkp
State:
Polska
Date:
18 April, 2006
Time:
05:08:50 AM

Comments

Bardzo siê cieszê, ¿e powsta³a ta strona. Du¿o informacji,co pozwoli³o mi bli¿ej poznaæ przodków rodziny mojego mê¿a. Pozdrawiam, Popiel Renata


Name:
Pawe³ Popiel
E_mail:
pinkil@interia.pl
URL:
 
Town:
Lewin Brzeski
State:
Polska
Date:
16 April, 2006
Time:
11:51:27 AM

Comments

Cieszê siê, ¿e mogê zostawiæ swój œlad w historii rodu Popieli.


Name:
Konrad i Anna Popiel
E_mail:
konrad.popiel@fuks.pl
URL:
 
Town:
Radom
State:
Polska
Date:
15 April, 2006
Time:
04:17:36 PM

Comments

Chcia³bym poznaæ moich przodków(pradziadów)kim byli i czym sie zajmowali dlatego tu jestem .


Name:
daniel
E_mail:
dino118@op.pl
URL:
 
Town:
Bielsko-Bia³a
State:
Polska
Date:
11 April, 2006
Time:
03:28:51 AM

Comments

z tego drzewa genalogicznego pana Eugeniusza wychodzi na to ze moj dziadek jest pana kuzynem,poniewaz byl synem antonego romanowskiego i julianny popiel


Name:
James
E_mail:
JJwarholl@aol.com
URL:
 
Town:
Rekjavik
State:
IL
Date:
10 April, 2006
Time:
03:39:56 PM

Comments

W imię Boga, w Tr�jcy Świętej jedynego. Stanisław August [1] z Bożej łaski i woli Narodu Kr�l Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podw�jnej nar�d polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, kt�ra nas samym sobie wr�ciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakaz�w, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, kt�rego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność wsp�łczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszk�d, kt�re w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i i; tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dop�ki by nar�d w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do kt�rej to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.


Name:
Deborah Popiel Winner
E_mail:
bwinner@socal.rr.com
URL:
 
Town:
Granada Hills
State:
California
Date:
27 March, 2006
Time:
07:55:38 PM

Comments

Wow! I had done research in the past, but this website can get me even further! Thank you.


Name:
Józef ¶wiatkiewicz
E_mail:
krzyu@konto.pl
URL:
ul. zachodnia 14
Town:
Czempiñ
State:
polska
Date:
26 March, 2006
Time:
03:08:33 PM

Comments

Poszukujê wszelkich wiadomosci o Cecylii z d. Popiel po mê¿u Komorowicz. M±¿ by³ wulakanologiem. Cecylia pochodzi³a prawdopodobnie z Kostrzynka. Zmar³a ok. 1915 r. w Berlinie. Maurycy Komorowicz pionier wulkanologii zm. w wieku 42 r. w 1923 r. i jest pochowany w Czempiniu.


Name:
Ma³gorzata Kotlarska
E_mail:
 
URL:
 
Town:
Opole
State:
Polska
Date:
25 March, 2006
Time:
04:08:47 PM

Comments

Do mojego poprzedniego wpisu wkrad³ siê b³¹d. A mianowicie mój dziadek urodzi³ siê 10.03.1939r a nie jak napisa³am 10.01.1939r. Przepraszam


Name:
Ma³gorzata Kotlarska
E_mail:
ango3@vp.pl
URL:
 
Town:
Opole
State:
Polska
Date:
25 March, 2006
Time:
03:02:23 PM

Comments

Bardzo ciesze siê, ¿e ktoœ stworzy³ tak¹ witrynê. Ja chocia¿ teraz noszê inne nazwisko to pochodze z rodu Popielów. Mój dziadek Józef Popiel urodzi³ siê 10.01.1939r. w Stanis³awowie na Ukrainie.Jego ojciec, a mój pradziadek Jan Popiel urodzi³ siê w 20.06.1898r. w Podborcach k. Lwowa na Ukrainie. Z kolei jego ojciec Józef Popiel urodzi³ siê w 04.03.1866r. I to by by³o tyle. Nie mam wielu informacji, ca³y czas szukam.


Name:
Hanna Popiel
E_mail:
hannah.glw@op.pl
URL:
 
Town:
Gliwice
State:
Poland
Date:
24 March, 2006
Time:
05:09:08 AM

Comments

It is a very interesting web site for me. I have got some info, but not all. Best regards Hanna


Name:
Ewa Cieœlak
E_mail:
ewa3ieslak@yahoo.pl
URL:
 
Town:
Brwinow
State:
Polska
Date:
19 March, 2006
Time:
07:39:07 AM

Comments

Mo¿e ta droga uda mi sie uzyskac od Pañstwa dane dotycz¹ce Zofii z Popielów Radziwi³³owej, zony Krzysztofa Macieja (1898-1986). Chodzi mi tylko o podstawowe dane -rok urodzenia i œmierci - które wykorzystane bêd¹ w przypisie do "Listów Anny i Jaros³awa Iwaszkiewiczów". Bardzo bedziemy z kolezanka, z ktora te listy opracowujemy, wdziêczne. Ewa Cieœlak


Name:
Ewa Popiel
E_mail:
ewson81@o2.pl
URL:
 
Town:
Otwock
State:
Polska
Date:
14 March, 2006
Time:
02:38:37 PM

Comments

Dosta³am link do strony od kolezanki, przypadkiem zupe³nie. Mój dziadek, W³adys³aw Popiel przed sprowadzeniem sie do Otwocka mieszka³ na terenie Ukrainy, niestety miejscowoœci nie kojarzê :(


Name:
distance education
E_mail:
nospam@rodrickybanez.com
URL:
http://hopla.cba.pl/distance-education
Town:
Paris
State:
NY
Date:
11 March, 2006
Time:
03:34:40 PM

Comments

Cool site!


Name:
Janusz Stankiewicz
E_mail:
stawiz@wp.pl
URL:
http://www.stankiewicz.e.pl
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
01 March, 2006
Time:
11:32:47 AM

Comments

Niezwykle "gor¹ca" strona - zarówno w treœci jak i w klimacie... Pozdrawiam


Name:
Wojciech Popiel
E_mail:
 
URL:
 
Town:
Opole
State:
 
Date:
26 February, 2006
Time:
11:46:49 AM

Comments

Serdeczne podziêkowania od rodziny Popielów przesiedlonych na zachodnie rubierze z terenów przedwojennej polski - Lwowa, Podborców. Pozdrawiamy serdecznie!


Name:
Wojciech Popiel
E_mail:
 
URL:
 
Town:
Opole
State:
 
Date:
26 February, 2006
Time:
11:35:57 AM

Comments

Wyczerpuj¹cy i dok³adny komentarz. Jednak niezbêdny by³by szerszy dostêp do danych genealogicznych. Z Powa¿aniem.


Name:
Kacewich
E_mail:
 
URL:
 
Town:
 
State:
Southern New Jersey
Date:
23 February, 2006
Time:
06:05:26 PM

Comments

very good . much information.


Name:
Paulina Barysz
E_mail:
pbarysz@wp.pl
URL:
 
Town:
Warsaw
State:
Poland
Date:
23 February, 2006
Time:
05:29:54 PM

Comments

jestem tu jedyna polka i bede tak pisac... ewentualnie moge po niemiecku biegle ale wole byc zlosliwa dla wszytskich procz autorow strony i bede pisac po polsku. pierwszy raz stykam sie z tak rozleglym tematem rodu Popielow i jestem tym bardzo zaintrygowana. sama ostatnio poszukiwalam wlasnych korzeni i teraz ten temat spadl mi jak z nieba. this will be a new experience...


Name:
Olivia
E_mail:
spopiel@nycap.rr.com
URL:
 
Town:
Guilderland
State:
New York
Date:
22 February, 2006
Time:
02:40:10 PM

Comments

Hi I am thirteen years old and live in Upstate New York, I have lived here my whole life. My father Laurence Root Popiel grew up in New York City and died on January 22, 2001 of cancer. His father, Nathan Popiel was Polish Jewish and also lived in New York City his whole life. I don't know much more about that part of my family, but I find the site interesting and feel free to contact me!!!


Name:
Daniel Popiel
E_mail:
dnkpop@cox.net
URL:
 
Town:
Cranston
State:
Rhode Island
Date:
21 February, 2006
Time:
09:13:09 AM

Comments

I wish my grandfather was alive to see this sight. I know for a fact he would have tears of joy streaming down his face as he browsed through it. I do not have much info about my Family. I was hoping you might help me find some. I only know as far back as my grandfather. Frank Popiel from Rhode Island, A retired Brig. General. He served in WWII, and the Korean War. He past away just over 10 years ago. I could find his parents names if necessary. Thank you. My name is Daniel Popiel. Son of Stephan Popiel


Name:
Daniel Popiel
E_mail:
dnkpop@cox.net
URL:
 
Town:
Cranston
State:
Rhode Island
Date:
20 February, 2006
Time:
03:54:24 PM

Comments

My gandfathers name was Frank Popiel, his family is from Poland. When I was i child we would stay in touch with his and my family there. He died just over 10 years ago. I do not know what ever happened to his and my family in Poland. If anyone has any info please E-mail me. Frank lived in Rhode Island most of his life. His brother's name is Stanley Popiel.


Name:
Daniel J. Popiel
E_mail:
dnkpop@cox.net
URL:
 
Town:
Cranston
State:
Rhode Island
Date:
20 February, 2006
Time:
03:34:17 PM

Comments

I enjoyed your site. I am one of very few Popiel's in my area. It is nice to know some of my family history.


Name:
Igor Popel
E_mail:
ipopell@hotmail.com
URL:
 
Town:
Richmond Hill
State:
Ontario, Canada
Date:
17 February, 2006
Time:
04:40:47 PM

Comments

This is great! Thanks for your hard work. I came to Canada from Kiev, Ukraine. All I know about my Popels is that my great-grandparents had lived in Kamenets-Podolsky, Russian Empire/Ukraine. They had 3 children who moved to Kiev in the 20s of the XX century. Our Popels are in Kiev, Odessa and Kamenets-Podolsky. If anyone knows more, please write...or write if you feel like doing that! cheers


Name:
Lynnsie Popiel
E_mail:
lpopiel@peoplepc.com
URL:
 
Town:
Yuma
State:
Arizona
Date:
15 February, 2006
Time:
07:24:10 PM

Comments

My father is Stevan J Popiel. and also my sister is Leslie Popiel. It would be nice to see every one.


Name:
Mateusz Gralewski
E_mail:
m.gralewski@op.pl
URL:
 
Town:
 
State:
Polska
Date:
12 February, 2006
Time:
12:47:28 PM

Comments

Pozdrowienia dla Gralewskich rodu sulima.


Name:
Diane
E_mail:
dianepopi@yahoo.com
URL:
 
Town:
 
State:
NJ
Date:
05 February, 2006
Time:
06:47:04 AM

Comments

My husband's name is Popiela, I do not know if this is a variation or has any association with Popiel but it is rather close. Trying to piece together some family history for our daughter who is 7. Advise if there is a connection or not. His family grew up in the Buffalo area


Name:
Stanis³aw Wo¼niakowski
E_mail:
swozniakowski@op.pl
URL:
 
Town:
Legnica
State:
Polska
Date:
04 February, 2006
Time:
07:13:13 AM

Comments

¦wietna strona, du¿o informacji. Mam nadziejê ¿e dzieki tej stronia a zw³aszcza osobom j± prowadz±cym, byæ mo¿e bêd±cym w posiadaniu informacji o miejscowo¶ci Karasin, gdzie jeden z Popielów by³ popem cerkwii, uda siê dotrzeæ do prawdziwych przyczyn zgonu w 1940 r. ks. Bronis³awa Reronia, proboszcza parafii rzym-kat. w Karasinie. Bronis³aw Reroñ to brat mojej Mamy, ¿yj±cej ci±gle nadziej± o prawdzie dotycz±cej ¶mierci jej brata. Stanis³aw Wo¼niakowski


Name:
Paulette Mason
E_mail:
pguiz@aol.com
URL:
 
Town:
Wilmington
State:
Delaware
Date:
02 February, 2006
Time:
03:16:36 PM

Comments

My grandfather Paul Popiel lived in Chester, Pa. with his wife Julia (my grandmother) in the 1920's through 1970s. My mother Victoria was born in Chester along with her brothers Frank and Joseph. I am trying to find out any info I can about my grandparents, or contact any relatives in the Philadelphia area. Please contact me at pguiz@aol if you know any of my family.


Name:
vladimir
E_mail:
vl99453@yahoo.com
URL:
 
Town:
Hammtramck
State:
MI
Date:
27 January, 2006
Time:
01:06:41 PM

Comments

Do you feel like I do? I feel like a Keilbasa!!!


Name:
Marek Popiela
E_mail:
barska@neostrada.pl
URL:
 
Town:
Nowy Sacz
State:
Polska
Date:
26 January, 2006
Time:
02:45:38 PM

Comments

pozdrowienia dla wszystkich popielow z calego swiata.gratulacje dla pana jana za pomysl.


Name:
Marjorie Elcewicz
E_mail:
MElcewiczDevine@aol.com
URL:
 
Town:
 
State:
 
Date:
26 January, 2006
Time:
08:33:19 AM

Comments

You responded to my ad on CL.


Name:
Andre Schwarz
E_mail:
hol-dir-den-lappen@gmx.de
URL:
http://www.hol-dir-den-lappen.com/images/www_hol_dir_den_lappen_com.gif
Town:
Kronach
State:
Niemcy
Date:
16 January, 2006
Time:
10:12:52 PM

Comments

dzieñ dobry, this site is really nice and informative. Found this site over google search. Wishing Popiel all the best. Greets from Germany, do widzenia, Andre


Name:
Zygmunt Kolaczkowski
E_mail:
margok19@tlen.pl
URL:
 
Town:
Szczecin
State:
Polska
Date:
16 January, 2006
Time:
08:01:58 PM

Comments

A widzisz pan, panie Swirniak, gdyby nasze przodki, a tyz i Popeli (nazwisko od popa, bo widac z strony, ze popami przywaznie byli)poszli w XV stuleci w strone Cedyni, w strone Szczecina, tobysmy nie ziemie Drohobycka slawili i transporty repatriantow, tylko ziemie naododrzanskie, stare piastowskie, polski Kamien Pomorski, Szczecin, ta i Gorzow Wielkopolski, ktory bysmy przeciez zalozyli kolo Santocka. Cedynia, Drohobycz...Kamieniec Podolski...Kijow...ale chyba Charkiw to juz nie...a Wilno? A Berlin? Toz to slowianska nasza stara nazwa....I pomyslec, taka sobi stronka internetowa o jednym nazwisku i niemieckim herbem, a tyla mozna by dyskutowac...Ta moze si spotkamy...w naszym Szczecinie.


Name:
KAZIMIERZ SWIERNIAK
E_mail:
KS-DROHOBYCZ@WP.PL
URL:
 
Town:
SZCZECIN
State:
POLSKA
Date:
15 January, 2006
Time:
06:57:55 PM

Comments

WITAM WLASCICIELI STRONY- RODZINY POPIEL POTOMKOW WLASCICIELI M.IN.WSI POPIEL LEZACEJ NA ZIEMI DROHOBYCKIEJ KOLO MIASTA BORYSLAW BLISKO RODZINNYCH STRON MOICH RODZICOW,DZIADKOW I PRADZIADKOW -R Y C H C I C-DUZEJ WSI KRESOWEJ ZAM.W 1939 PRZEZ 3300 MIESZKANCOW A W 1945 EKSPATRIOWANYCH W 6 TRANSPORTACH PO KILKADZIESIAT WAGONOW TOWAROWYCH OD SLASKA PO GORZOW WLKP.


Name:
KAZIMIERZ ŒWIERNIAK
E_mail:
KS-DROHOBYCZ@WP.PL
URL:
 
Town:
SZCZECIN
State:
POLSKA
Date:
15 January, 2006
Time:
06:41:05 PM

Comments

WSPANIALA STRONA-GRATULUJE. POSZUKUJE OSOB O NAZWISKACH : SWIERNIAK ;SWIRNIAK ;DUMIAK ; PIELECH ;BANASZEWSKI -URODZONYCH LUB POCHODZACYCH ZE WSI I GMINY RYCHCICE POW.DROHOBYCZ WOJ.LWOW I BYLYCH I OBECNYCH MIESZKANCOW WSI RYCHCICE ORAZ SYMPATYKOW ZIEMI DROHOBYCKIEJ GG 3202168


Name:
Joanna R.
E_mail:
asiax2@hotmail.com
URL:
 
Town:
 
State:
NJ
Date:
12 January, 2006
Time:
07:18:51 PM

Comments

Bardzo milo bylo sie z Panem spotkac w Manhattanie (Nowy Dziennik) Zyczymy powodzenia i duzo przyjemnosci w Pana przygodnym zyciu.


Name:
R. Lance Popiel
E_mail:
the_popiels@yahoo.com
URL:
 
Town:
Hartville
State:
Ohio
Date:
29 December, 2005
Time:
11:48:16 PM

Comments

Have you ever thought about having a family reunion? What state are you in?


Name:
R. Lance Popiel
E_mail:
the_popiels@yahoo.com
URL:
 
Town:
Hartville
State:
Ohio
Date:
29 December, 2005
Time:
11:42:00 PM

Comments

This is a wonderful site. I'm going to share it with my father tomorrow. Where did you find all this information? Your Truly, Lance Popiel


Name:
Josef
E_mail:
JsphWolf@aol.com
URL:
 
Town:
Englishtown
State:
NJ
Date:
17 December, 2005
Time:
07:04:53 PM

Comments

Looking for the relatives of the Melanek and Popielowski famaly. This is a great site.


Name:
Popiel
E_mail:
popiel;loic@neuf.fr
URL:
 
Town:
Paris
State:
France
Date:
10 December, 2005
Time:
11:38:20 AM

Comments

Nice site. I am from a family that moved from Poland to France More than one century ago. What about the legend of the King Popiel eaten by mice ?


Name:
Wanda Popiel
E_mail:
wandamccluskey@hotmail.com
URL:
 
Town:
Dunfermline
State:
Fife
Date:
10 December, 2005
Time:
04:48:49 AM

Comments

was interested to know more about the name Popiel as that is my maiden name. I have a sister named Ryska. My fathers name was Eugene. I wanted to try and trace my family tree on Popiels side but am finding nothing so far


Name:
Bozena Nowak
E_mail:
wrc81@mywdt.net
URL:
 
Town:
Roanoke, VA
State:
USA
Date:
06 December, 2005
Time:
11:16:04 AM

Comments

Ja mieszkam w USA ale urodzilam sie w Polsce.Ja pochodze z rodziny ktora miala na nazwisko Popiela. Moj Tatko urodzil sie w Dabrowka Polska (Nowy Sacz. Ja staram odnalezc swoich przodkow.Bardzo panom dziekuje za ta strone jest bardzo intersujaca.


Name:
MACIEJ NARTOWSKI
E_mail:
cargotransport@earthlink.net
URL:
 
Town:
houston
State:
tx
Date:
05 December, 2005
Time:
12:13:18 PM

Comments

 


Name:
Jan Popiel
E_mail:
YnotRex@hotmail.com
URL:
kingpopiel.tripod.com
Town:
New York
State:
USA
Date:
24 November, 2005
Time:
12:42:30 PM

Comments

Pana Stanislawa Bilinskiego z Gorzowa Wlkp., ktory 18 sierpnia zostawil wpis w ksiazce gosci naszej strony oraz innych zainteresowanych informuje, ze w ksiegarni NESTOR: http://www.nestor.cracow.pl do nabycia jest moze jeszcze ksiazka pt. Szlak dziejowy rodu Sas Michala Terleckiego wydana we Lwowie w r. 2005-tym.


Name:
Maria Stec
E_mail:
mariastec80@hotmail.com
URL:
 
Town:
Los Altos Hills
State:
USA
Date:
16 November, 2005
Time:
07:24:04 PM

Comments

Interesuje mnie sprawa pomordowanych Polakow w Katyniu, gdyz prawdopodobnie z rak sovietow zginal takze moj wujek. Siostra Maria Stec


Name:
BEUZON-POPIEL
E_mail:
 
URL:
 
Town:
NANTES
State:
FRANCE
Date:
12 November, 2005
Time:
06:15:44 AM

Comments


Name:
Zbigniew Dzierzaznianin
E_mail:
tylko w szkole
URL:
brak jeszcze
Town:
Dzierzazno Wielkie
State:
Polska, Polen, Poland,Polsza, Polonia, Pologne
Date:
01 November, 2005
Time:
02:22:56 PM

Comments

Janek, na wypadek gdybys zapomnial, Dzierzazno Wielkie znajduje sie na mapie: 52N 16E I my tu zyjemy...


Name:
Régis POPEL
E_mail:
regispopel@libertysurf.fr
URL:
 
Town:
Maizieres les Metz
State:
FRANCE
Date:
20 October, 2005
Time:
10:03:17 AM

Comments

Hello Are we family ? POPEL from France ,came from UKRAINE


Name:
Jenny
E_mail:
 
URL:
 
Town:
Wolvercote
State:
UK
Date:
09 October, 2005
Time:
02:21:08 PM

Comments

Jan, I hope you enjoyed the party in the Ashmolean. If we won't meet in Oxford, let's meet in the Trout.


Name:
adam
E_mail:
adammaria@interia.pl
URL:
 
Town:
warszawa
State:
polska
Date:
20 September, 2005
Time:
07:18:31 PM

Comments

Szukam wiadomoœci o rodzinie Rutkowskich herbu Boñcza - mazowsze


Name:
Stephen James Popiel
E_mail:
lpopiel@peoplepc.com
URL:
 
Town:
Yuma
State:
Arizona
Date:
20 September, 2005
Time:
01:45:55 AM

Comments

Love the website, it is fantastic. Keep up the good work.


Name:
MARTHA MARBAIS
E_mail:
MARTILU2SOUTH@YAHOO.COM
URL:
 
Town:
CONWAY
State:
SOUTH CAROLINA
Date:
16 September, 2005
Time:
04:12:58 PM

Comments

THIS WEB SITE IS VERY NICE. I'M LOOKING FOR INFORMATION ON MY HUSBAND'S FAMILY WHO ORIGINALLY CAME FROM MARBAIS VILLAGE. AUGUST MARBAIS CAME TO ELLIS ISLAND WHEN HE WAS A YOUNG MAN. CAN YOU PROVIDE ANY INFORMATION THAT I MAY USE, I WOULD BE GREATFUL. THANK YOU SO MUCH FOR YOUR TIME. GOD BLESS.


Name:
katarina popielova
E_mail:
katka.gar2@szm.sk
URL:
 
Town:
Presov
State:
Slovakia
Date:
15 September, 2005
Time:
01:07:08 PM

Comments

hello everybody!thank you for the best page that I have ever read.Who knows something about the family popiela near the town Nowy Sacz in Poland? I will be grateful for your information.Best wishes,kate


Name:
Chalupczak
E_mail:
 
URL:
 
Town:
Chalupy
State:
Polska
Date:
29 August, 2005
Time:
06:01:07 PM

Comments

Sam jestem, potomkiem popielów jestem, i od pewnego czasu usi³ujê znaleœæ zaginione ga³êzie i korzenie rodziny, a takze jej las i lake. Moja babka Aleksandra Popiel urodzi³a siê we wsi Meducha. Pradziadek Julian mia³ sporo rodzeñstwa i niestety wszelki œlad po nich zagin¹³. Po prostu tak sie to juz dzieje, ze praprawnuki nie utrzymuja kontaktow z kuzynami, tak jest i bylo zawsze, pod kazda szerokoscia geograficzna, takze wsrod rodzin "arystokratycznych". No, ale korzeni szukac trzeba, robia to nie tylko dojrzale panienki, chlopcy tez, takze w Krakowie.


Name:
Andrzej Cha³upczak
E_mail:
chan@gransoft.com.pl
URL:
http://www.gransoft.com.pl/popiel.htm
Town:
Kraków
State:
Poland
Date:
29 August, 2005
Time:
03:18:20 PM

Comments

Witam wszystkich Popielów œwiata i ich potomków ! Sam jestem potomkiem popielów i od pewnego czasu usi³ujê znaleœæ zaginione ga³êzie rodziny. Moja babka Aleksandra Popiel urodzi³a siê we wsi Meducha ( dzisiaj Ukraina ok 20 km od Halicza ).Pradziadek Julian mia³ sporo rodzeñstwa i niestety wszelki œlad po nich zagin¹³. Link prowadzi do prowizorycznego drzewka Popielów. Mo¿e ktoœ z was ma jakieœ informacje na ich temat. http://www.gransoft.com.pl/popiel.htm


Name:
Audrey Popil Forrest
E_mail:
AF41@aol.com
URL:
 
Town:
Westlake
State:
Ohio
Date:
25 August, 2005
Time:
09:43:59 AM

Comments

Great website. My father's name is Nicholas Popil. His father was from the Ukraine. The name is thought to have been mispelled at Ellis Island (missing the e) when grandparents emigrated. Grandmother's last name also the same as grandfather's.


Name:
Andrzej Hoszowski
E_mail:
kzd@bci.krakow.pl
URL:
 
Town:
Kraków
State:
Poland
Date:
19 August, 2005
Time:
05:43:53 PM

Comments

Dziêkujê i gratuluje twórcom strony. Bêdê wdziêczyn za kontakt osoby maj¹ce informacje o rodzinie Hoszowskich (miejsca u³atwiaj¹ce identyfikacje to np.: S³obótka, Kozowa, Koz³ów, Milatyn Nowy) pozdrawiam wszystkie osoby szukaj¹ce swoich korzeni.


Name:
Stanis³aw Biliñski
E_mail:
bilistach@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
Gorzów Wlkp.
State:
Polska
Date:
18 August, 2005
Time:
10:10:22 AM

Comments

Dziêkujemy, cieszymy siê ¿e powsta³a strona poœwiêcona cz³onkom wielkiej Familii Herbu SAS. Stanis³aw z Rodzin¹


Name:
Johanna Kieniewicz
E_mail:
jomakie@yahoo.com
URL:
 
Town:
St Louis
State:
MO
Date:
17 August, 2005
Time:
01:10:18 PM

Comments

grand daughter of Roza Kieniewicz, nee Popiel


Name:
Micha³ Popiel
E_mail:
mppro@o2.pl
URL:
 
Town:
Kra¶nik
State:
Polska
Date:
10 August, 2005
Time:
09:23:07 AM

Comments

Pozdrawiam wszystkich Popielów.Mój tata pochodzi z Wróblika (woj.podkarpackie) i wszystkich, którzy wiedz± gdzie to dok³adnie jest, proszê o kontakt. W tej miejscowo¶ci jest pe³no Poielów!!!


Name:
Micha³ Popiel
E_mail:
mppro@o2.pl
URL:
 
Town:
Kra¶nik
State:
Polska
Date:
10 August, 2005
Time:
09:15:13 AM

Comments

ciekawa strona. Wreszcie co¶ siê dowiedzia³em o swoim rodzie.


Name:
Sabine
E_mail:
 
URL:
 
Town:
 
State:
Germany
Date:
07 August, 2005
Time:
06:43:29 AM

Comments

Lieber Jan, hier kommt nun , wie versprochen, der Bericht über die Menschenschmuggelei im Budapester Parlament: Während ich mühsam versuchte, herauszubekommen, wie ich und meine Leute in das Parlament kommen könnte, fragtest Du von der Seite, wie das denn hier funktionieren würde, worauf ich sagte, dass ich das nicht wüßte. Du fragtest, warum ich dann hier stehen würde, sehr lustig, natürlich, weil ich es heraus bekommen wollte. Ich hatte es dann kurze Zeit später in Erfahrung gebracht und ging mit sehchs deutschen Pässen zur Kasse - durch die Pässe sollte ich Freikarten bekommen. Du schriest hinter mir her, ich solle dich doch mitnehmen, schließlich wärest Du doch mein Mann - das war übrigens auch eine witzige Idee!Also kamst du mit. Nachdem ich erfuhr, dass du kein EU - Bürger bist, sondern aus Amerika kommst, war mir klar, dass du hättest Eintritt bezahlen müssen, so forderte ich dich auf, ein Stück vor der Kasse auf mich zu warten. Logischer Weise hast du erst einmal gar nicht verstanden warum, aber ich wollte das so nah vor der Kasse auch nicht lang und breit erklären. aber irgendwann hast Du ja auf mich gehört und bist stehen geblieben. Nachdem ich meine Freikarten hatte, gab ich dir den Pass von Gert - ehrlich gesagt, viel Ähnlichkeit hattet ihr wahrlich nicht, aber egal, Du bist damit zur Kasse und hast auch eine Freikarte bekommen und ich denke , Du hast Dich gefreut, dass du auch keinen Eintritt bezahlen mußtest. Dumm nur, dass wir jetzt als Menschenhändler gesucht werden.... Wir sind nun also Komplizen.... Ich hoffe, Du hattest noch viel Spaß in Budapest und Freust dich jetzt über meine Zeilen hier. Liebe Grüße von Sabine:)


Name:
Marcin Nawrocki
E_mail:
m.nawrocki@poczta.fm
URL:
 
Town:
Bia³ystok
State:
Polska
Date:
05 August, 2005
Time:
02:41:52 AM

Comments

Pozdrawiam Autorów strony. Ciekawa sprawa, kiedy dba siê hobbystycznie o korzenie i dzieli siê tym w internecie. POWODZENIA! Ps.: Poszukuje wszelkich informacji o Nawrockich z Galicji (XIX w.). Poszukuje te¿ w necie tresci "Pocztu szlachty galicyjskiej i bukowiñskiej" (do niedawna dostepna byla w 1/3 na stronce webmedia.pl/wacekps/poczet.htm , ale stronka juz nie funkcjonuje).

 


Name:
Grzegorz Barczyk
E_mail:
gb59@uw.edu.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
27 July, 2005
Time:
10:07:19 AM

Comments

Jestem synem Ewy Popiel-Barczyk. Rodzina mojej Mamy pochodzi z Podola, konkretnie z miejscowoœci Ska³at niedaleko Lwowa. Mama niestety zmar³a w listopadzie 2000 roku, ale ¿yje jeszcze Jej siostra Zdzis³awa. Posiadam szereg informacji o Rodzinie ze strony Mamy i nawet amatorsko wykonane drzewo genealogiczne. Spróbujê skontaktowaæ siê z Szanownymi Autorami strony i przekazaæ te informacje. Bardzo siê cieszê z odnalezienia tej strony Serdecznie pozdrawiam


Name:
Grzegorz Barczyk
E_mail:
gb59@uw.edu.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
27 July, 2005
Time:
10:07:19 AM

Comments

Jestem synem Ewy Popiel-Barczyk. Rodzina mojej Mamy pochodzi z Podola, konkretnie z miejscowoœci Ska³at niedaleko Lwowa. Mama niestety zmar³a w listopadzie 2000 roku, ale ¿yje jeszcze Jej siostra Zdzis³awa. Posiadam szereg informacji o Rodzinie ze strony Mamy i nawet amatorsko wykonane drzewo genealogiczne. Spróbujê skontaktowaæ siê z Szanownymi Autorami strony i przekazaæ te informacje. Bardzo siê cieszê z odnalezienia tej strony Serdecznie pozdrawiam


Name:
Aœka Szpor
E_mail:
afrokoszykarka@wp.pl
URL:
 
Town:
Kraków
State:
Polska
Date:
24 July, 2005
Time:
05:02:06 PM

Comments

Hi i am a doughter of john son of anna popiel. on this site i sow that my family is bigger than i ever thaught. i dont know who did this site but it is fantastic!


Name:
Antoni Rey
E_mail:
antonirey@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
20 July, 2005
Time:
11:39:19 AM

Comments

poszukuje informacji o Magdalenie Popiel, ktora przed 1836 r. poslubila Mikolaja-Spirydiona hr. Los £osia)/1776-1854/, wlasciciela dobr Kulmatycze, Dmytrowice i in. w Galicji. Bede zobowiazany za wszelkie informacje


Name:
Petra
E_mail:
you know it
URL:
 
Town:
Karlovy Vary
State:
Czech Republic
Date:
16 July, 2005
Time:
08:26:08 AM

Comments

...and stastnou certu...


Name:
Petra
E_mail:
 
URL:
 
Town:
Karlovy Vary
State:
 
Date:
16 July, 2005
Time:
08:22:06 AM

Comments

Jan, I hope you visit us again in Karlovy Vary. Uvideme se brzy.


Name:
Jan Tokarczyk
E_mail:
queenemes@wp.pl
URL:
 
Town:
Bytom
State:
Poland
Date:
01 July, 2005
Time:
10:23:54 PM

Comments

Jaka sympatyczna strona, taka "przyjazna"! A ja szukam informacji o Filipie Sambra KAHANE (1838-1907)z Lancuta, synu Ignacego,lekarza z Sanoka.Filip byl bohaterem Powstania Styczniowego, stracil reke w bitwie pod Grochowiskami (stad przydomek Sambra -fr."sans brac"-bez reki.Pracowal pozniej w ordynacji Potockich w Lancucie. Moze ktos wie cos o jego potomkach, rodzenstwie? Bardzo prosze...


Name:
edmund
E_mail:
ek483@wp.pl
URL:
 
Town:
Naklo
State:
Polska
Date:
24 June, 2005
Time:
01:43:34 PM

Comments

Mia³em s±siada o nazwisku Popiel. Mieszka³ w Wasylkowcach powiat Kopyczyñce na Podolu. Mo¿e to krewny ?


Name:
Alana Popiel
E_mail:
lilalanaz4eva@aol.com
URL:
 
Town:
Staten Island
State:
New York
Date:
07 June, 2005
Time:
07:32:40 PM

Comments

My family from as far as we know does not come from Poland, they come from Austria. They might have migrated after a while to Austria and are orginally from Poland, we really don't know.


Name:
Pawel Konaszewicz
E_mail:
pawel.konaszewicz@wp.pl
URL:
 
Town:
Swarzedz
State:
Polska
Date:
04 June, 2005
Time:
07:59:43 AM

Comments

Witam serdecznie, na wstêpie chcia³bym pogratulowaæ strony www i w³o¿on¹ w ni¹ ogrom pracy. Nazywam siê Pawe³ Konaszewicz mam 39 lat mieszkam w Swarzêdzu ko³o Poznania jestem synem Piotra Konaszewicza, ojciec urodzi³ siê w 1929 roku we wsi Makarnienta dawne polskie tereny mieszka³ w Kostrzynie Wielkopolskim by³ najstarszym z synów, dziadek Antoni Konaszewicz ur. 1904 rok w Ma³adecznie ko³o Wilna. Jestem ¿ywo zainteresowany genealogi¹ rodziny Konaszewiczów a œmiê przypuszczaæ, ¿e pochodzi rodzina w³aœnie z Popielów z uwagi na moje wczeœniejsze wyszukiwania w dostêpnych materia³ach nie znalaz³em nikogo z poza znanej mi rodziny o moim nazwisku. Z powazaniem Pawel Konaszewicz


Name:
adamGarwolewski
E_mail:
adasthc2@op.pl
URL:
 
Town:
 
State:
 
Date:
31 May, 2005
Time:
10:22:24 AM

Comments

czy garwolewski moze wywodzic sie od garbolewski....jak sprawdzic swoje kozenie?????? pozdrawiam


Name:
Bogumila Kalinowska
E_mail:
Bogumila000@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
Wroclaw
State:
Poland
Date:
09 May, 2005
Time:
12:45:39 PM

Comments

Pozdrowienia wraz z wyrazami pelnymi podziwu dla Pana - Panie Janie! Z prawdziwa przyjemnoscia zajrzalam dzisiaj po raz kolejny ( po dluzszej przerwie) w te witryne odzwierciedlajaca dzieje jednej z rodzin wywodzacej sie z terenow dawnej Rzeczypospolitej i musze wyznac, ze jest ciagle w niezwyklym rozwoju doskonale dokumentujac historie rodu Popielow. Ku mojemu zdumieniu ( i zachwycie)uslyszalam rowniez piekny podklad muzyczny w czesci rumunskiej.


Name:
nokoro
E_mail:
 
URL:
http://www.radiomistko.prv.pl
Town:
pomorskie
State:
polska
Date:
02 May, 2005
Time:
09:23:43 AM

Comments

witam wszystkich serdecznie widze ze wasza strona jest bardzo fajna i dalatego mysle ze warto tu zostawic info o innych fajnych stronach takich jak ta www.radiomiastko.prv.pl . mysle ze moze ona zainteresowaæ pare osób dlatego ja polecam, pozdrawiam i zapraszam


Name:
Leonard J. Popiel
E_mail:
cdoglen@yahoo.com
URL:
USA
Town:
UBLY
State:
MICHIGAN
Date:
24 April, 2005
Time:
12:16:16 PM

Comments

I DIDNT REALIZE THERE WE'RE THAT MANY POPIELS


Name:
Eric Tulanowski
E_mail:
etulanowski@wowway.com
URL:
www.tulanowski.com
Town:
Columbus
State:
Ohio
Date:
20 April, 2005
Time:
01:47:06 AM

Comments


Name:
lesioand
E_mail:
horus2@wp.pl
URL:
www.tvsat24.dt.pl
Town:
 
State:
 
Date:
14 April, 2005
Time:
08:51:28 AM

Comments

super wjazd przez wrota, dobry pomys³, wiêc moze umnie zagoœci tez


Name:
John Olsan
E_mail:
COJohn99@msn.com
URL:
 
Town:
Wauwatosa
State:
Wisconsin
Date:
02 April, 2005
Time:
04:44:53 PM

Comments

I'm very pleased to find early history of the village of Srogow on your Web site. My immigrant grandmother Marya Woytowycz was born there in 1886 and baptized at the Greek Catholic church in the adjacent village of Jurowce. It's also heartening to read (and re-read) Marcel Domin's description of the road to Srogow and Jurowce. Increasingly, I'm able to understand why my grandmother was homesick sometimes for the rural beauty she left behind. Currently I am looking for a way to find relatives who may still be living in the Sanok region. Any suggestions on starting this kind of search would be most welcome. Thank you for a very informative web site!


Name:
Dr. Michal Zurowski
E_mail:
michaelzurowski@yahoo.ca
URL:
 
Town:
Montreal
State:
Kanada
Date:
29 March, 2005
Time:
01:54:10 PM

Comments

 


Name:
Popiel Heinrich
E_mail:
popielalpine@aol.com
URL:
 
Town:
Niederzier-Hambach
State:
Deutschland
Date:
24 March, 2005
Time:
12:27:54 PM

Comments

Mit Interesse lese ich die Geschichte und Genealogie der Familie Popiel.Meine Urgrossonkel sind! Pawel Popiel,ludwik Popiel, Waclaw Popiel,wincenty Popiel, Ksawery Popiel.Ksawery Popiel ist mein Urgrossvater.Der Name meines Grossvaters lautet Jan Popiel.Mein Vater heisst Mieczyslaw Popiel.Ich würde mich freuen etwas über meinen Urgrossvater Ksawery Popiel zu erfahren.Zuletzt hat er gelebt in Moloczki ( Ukraina ) ca 1850. Ich grüsse alle popiels. mfg Fam.Heinrich Popiel


Name:
Helene Karpiel
E_mail:
HeleneKarpiel@yahoo.com
URL:
 
Town:
Pittsburgh
State:
Pennsylvania
Date:
18 March, 2005
Time:
08:14:28 PM

Comments

I enjoyed your web site. It was most informative a well done. One can see that much work was put into it. If you know of any Karpiels, please write to me. Thank you. Helene Karpiel P.O. Box 40337 Pittsburgh, PA 15201-0337


Name:
Aneta Popiel
E_mail:
aseti@tenbit.pl
URL:
www.aseti.strefa.pl
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
14 March, 2005
Time:
04:46:19 AM

Comments

Na stronê trafi³am szukaj¹c w sieci nazwiska Popiel. Od dawna zastanawia³am siê jak daleko siêgaj¹ korzenie rodziny Popielów. Razem z rodzicami rozmyœlaliœmy nad prób¹ odtworzenia drzewa genealogicznego. Cieszê siê, ¿e tutaj trafi³am. Teraz nabra³am jeszcze wiêkszego zapa³u do poszukiwania korzeni. Pozdrawiam serdecznie.


Name:
Alan Popeil
E_mail:
Apopeil@aol.com
URL:
 
Town:
Old Bethpage
State:
New York
Date:
10 March, 2005
Time:
10:50:37 PM

Comments

I am amazed at the info pn this site. I satarted a family tree a while back i will have to dig it up and post it here to see if anyone can add more info.


Name:
Michal Winnicki
E_mail:
mwinnicki@storona.ua
URL:
 
Town:
Iwano-Frankiwsk
State:
Ukraina
Date:
10 March, 2005
Time:
02:44:45 PM

Comments

Szanowny Panie, chcialbym zwrocic uwage na pominiecie, zapewne nieswiadome, w panskim streszczeniu ksiazki dr. Barwinskiego faktu, ze jego praca zostala napisana i wydrukowana w jezyku ukrainskim. O tym, ze streszczenia rozdzialów, jakie pan zamiesci³, s¹ tlumaczeniem z jezyka ukrainskiego, tej informacji nie znalazlem na tej, skadinad bardzo interesujacej, stronie internetowej, ktora, zwazywszy na fakt ukrainskiego pochodzenia panskiego rodu, jest bardzo polska, nie-ukrainska, do tego stopnia, ze pomija sie rzadki, takze na Ukrainie, i znakomity tekst w jezyku oryginalu, prace, ktorej strzeszczenie chociazby moznaby przepisac, jesli nie zeskanowac wprost z ksiazki. P.S. Czy znany jest panom dokument ksiedza Siarczynskiego?


Name:
Antoni Majda
E_mail:
Anthomj@aol.com
URL:
 
Town:
Clermont
State:
Floryda USA
Date:
09 March, 2005
Time:
10:01:58 AM

Comments


Name:
Gregory Floyd
E_mail:
gfloyd@nd.edu
URL:
 
Town:
Warren
State:
New Jersey
Date:
06 March, 2005
Time:
11:51:02 AM

Comments

Hello to the Popiel family. I just happened to stumble onto your site. I am currently in London on spring break. Hope things are well. God Bless.


Name:
Zbigniew Kononowicz
E_mail:
izkon@neostrada.pl
URL:
 
Town:
Olsztyn
State:
Rzeczpospolita III
Date:
02 March, 2005
Time:
03:42:58 PM

Comments

Spotka³em siê na portalach ukraiñskich,bia³oruskich i rosyjskich z okreœleniem Petro Kononowicz Sahajdaczny Konaszewicz. Interesuje mnie jak w³aœciwie nazywa³ siê Sahajdaczny. Petro Konaszewicz napewno,sk¹d wzi¹³ siê Kononowicz ? Serdecznie Pozdrawiam . Zbigniew Kononowicz


Name:
Marek Żołędowski
E_mail_address:
rawicz1959@op.pl
Town_State:
Stargard Polska
Date:
18 Feb 2005
Time:
08:52

Comments

Witam Pana serdecznie .No cóż takie mamy społeczeństwo ,które nic nie wie o przodkach i jeszcze uważa to za przeżytek.Miałem przyjemność przejżeć Pana strony izapoznać sie z histrją Pana rodu.Czytałem też coś rodzinie Poielów ale dawno. Widziałem też zdjęcie dworu.Interesuje mnie historia mojej rodziny ale jest bardzo trudno coś znalezć.[rodzina Żołędowskich jest stara lecz cóż nie jest Tz,"historyczną".Jeśli w Pana poszukiwaniach przewijało by sie nazwisko Żołędowski lub Żołądkowski i inne pisownie to może by mnie Pan poinformował.Już coś tam znalazłem jest trudno.Pozdrawiam serdecznie.Marek Rawicz Żołędowski. '


Name:
tomek
E_mail_address:
popieltom@o2.pl
Town_State:
wróblik królewski .Polska
Date:
14 Feb 2005

Comments

pozdrowienia od Popielów z miejscowości Wróblik Królewski w Plosce.


Name:
popiel heinrich
E_mail_address:
popielalpine@aol.com
Town_State:
deutschland
Date:
14 Feb 2005

Comments


 
Name:
krystyna lenczowska
E_mail:
klenczowska@mail.hts.com.pl
URL:
Town:
Kraków
State:
Date:
14 Jan 2005
Time:
07:14:17

Comments

Z zainteresowaniem przeczyta³am informacje zawarte na Waszej stronie internetowej.Poszukujê wiadomoœci o Popielach z Ruszczy (po³o¿onej w Krakowie na terenie Nowej Huty). Interesuj¹ mnie losy potomków Paw³a Popiela i Emilii z So³tyków, ale w kontekœcie w³aœnoœci Ruszczy. Jestem dziennikark¹ miejscowej gazety - G³os Tygodnik Nowohucki i czêsto piszê o historii Nowej Huty i okolic. Co jakiœ czas odwiedzam Ruszczê i widzê, jak popada w ruinê tamtejszy dwór. Chcê o tym napisaæ, ale mam bia³e plamy w historii w³aœcicieli dworu. Trochê infromacji znalaz³am te¿ na stronie internetowej pa³acu w Kurozwêkach. Wdziêczna bêdê za ewentualne informacje, lub wskazanie Ÿróde³. krystyna lenczowska


Name:
Beth Sokolow
E_mail:
Bridlebrat@aol.com
URL:
Town:
Waterford
State:
Virginia
Date:
10 Jan 2005
Time:
15:29:27

Comments

My name is Beth Sokolow. I am looking for any possible realtives. I am also researshing my family ancestry. If you could help me find my ancestors, that would be great! Lastly I am searching for my family family tree. If you find any relations, it would be great if you coulde-mail them to me!


Name:
sierra p.
E_mail:
sweetlips_xox@hotmail.com
URL:
 
Town:
montreal
State:
quebec
Date:
28 Dec 2004
Time:
16:12:15

Comments

hi i was just looking for some information on the Popiels, because my mom's last name is Popiel. And my grandfather used to tell me that way back there as a king, he said that the people didn't like him so they fade him to the rats. Is this true?


Name:
£ukasz Popiel
E_mail:
popiell@o2.pl
URL:
 
Town:
Bierutów
State:
Polska
Date:
19 Dec 2004
Time:
22:41:02

Comments

 


Name:
Maciej S³odziñski
E_mail:
macioslo@wp.pl
URL:
 
Town:
 
State:
 
Date:
19 Dec 2004
Time:
13:56:13

Comments

Witam! Szanowni Pañstwo bróbujê znaleœæ jak¹œ wzmiankê o pochodzeniu mijego nazwiska "S³odziñski". Dziadek twierdzi³, ¿e jesteœmy rodzin¹ szlacheck¹ pochodz¹c¹ z Wileñszczyzny z miejscowoœci Bagatelka. Chcia³bym to sprawdziæ. Chcia³bym prosæ o ewentualne wskazówki jak móg³bym to ustaliæ, poniwa¿ jak myœle Pañstwo tak¿e tego typu poszukiwania prowadzili. Mo¿e jakieœ linki ze stronami gdzie móg³bym poczytaæ o herbach litewskich; bêdê wdziêczny za pomoc... Pozdrawiam- S³odki


Name:
Barry Popiel
E_mail:
brp1951@yahoo.com
URL:
 
Town:
Dallas
State:
Texas
Date:
19 Dec 2004
Time:
09:46:28

Comments

 


Name:
Terri Popiel
E_mail:
terrilinda@yahoo.com
URL:
http://www.ThePhotoTech.com
Town:
White Plains
State:
NY USA
Date:
18 Dec 2004
Time:
14:07:14

Comments

I have photos of my family that I will try to show soon.My grandfather is Asher Popiel and grandmother Celia Geiger Popiel.My father is Gus Popiel (sisters and brothers Annabelle and Harry).Also, on my mother's side of the family, my grandfather is Max Yormark and grandmother Rose Blickstein Yormark.My mother is Irene Yormark (sisters and brothers Eva, Pearl, Nat, Manny, Al).My name is Terri Linda Popiel.My daughter is Monique Cherise Popiel.


Name:
Janusz Kurek
E_mail:
URL:
Town:
Stalowa Wola
State:
Polska
Date:
03 Dec 2004
Time:
21:24:18

Comments

Niezwykla witryna! Czy nie moglibyscie Panowie zamiescic konspektu ksiazki dr. Wyrostka, podobnie jak konspekt dr. Bawinskiego?


Name:
Krzysztof Budych
E_mail:
kbudych@amu.edu.pl
URL:
Town:
Poznan
State:
Polska
Date:
26 Nov 2004
Time:
01:56:56

Comments

Witam dopiero co niedawno sie dowiedzialem ze moja Prababcia pochodzila z rodu Popielow i zaciekawilo mnie to nazwisko bo pierwsze co mi sie skojarzylo to o Popielu co go myszy zjadly moj rod Budychow tyle co wiem to pochodzi z okolic Szamotol pozdrawiam KBudych


Name:
walter Prochnicki
E_mail:
walterprock@aol.com
URL:
Town:
St Catharines
State:
On.Canada
Date:
16 Aug 2004
Time:
22:43:03

Comments

I find this very interesting as I as researching my ancestry from europe. thank you so much. walter prochnicki


Name:
Pat Weyand
E_mail:
weyandp@aol.com
URL:
Town:
Basking Ridge
State:
New Jersey USA
Date:
12 Aug 2004
Time:
21:20:14

Comments

Wondeful site.....great to see the all the progress that you've accomplished in your homeland.I love the beautiful way Karen is esteemed by the townfolks....it doesn't take long for folks to read hearts even if the language is a little difficult at times.Keep spreading the love of the Lord and watch your projects flourish!!!Love to all,Pat & Alicia Weyand


Name:
Merry Helm
E_mail:
52pianos@cableone.net
URL:
http://www.prairiepublic.org/programs/datebook/datebook.jsp
Town:
Fargo
State:
North Dakota
Date:
11 Aug 2004
Time:
21:08:26

Comments

Hello Jan, I am the writer of a program called Dakota Datebook, which airs each day on North Dakota Public Radio. It is a "this day in ND History" program.I have stumbled onto the information that chess master Stephan Popiel taught at North Dakota State University and is buried in Fargo.I would like to feature him in one of my programs but have found information only on your website -- so far nothing else in English.I have already missed doing a story on his birthdate of August 15 -- my story for that date is already recorded and ready for airing. Do you happen to know his death date?Or perhaps another important date in his lifetime?I wonder how he ended up in North Dakota. It seems odd that he would be an expert in French -- did he live in France for some time as well? Thank you for any assistance you can offer me with my research into this interesting man. Merry HelmDakota DatebookNorth Dakota Public RadioFargo ND


Name:
Olga Popel
E_mail:
olga_s_p@mail.ru
URL:
Town:
Moscow
State:
Russia
Date:
09 Aug 2004
Time:
08:50:43

Comments

Thank you very much! That's great to find namesake and learn about the origin and history of my family name!


Name:
marek gralewski
E_mail:
caverecords@o2.pl
URL:
Town:
warszawa
State:
polska
Date:
08 Aug 2004
Time:
07:11:11

Comments

witam jestem jednym z nielicznych warszawskich gralewskich herbu sulima,ktorzy pasjonuja sie historia.probuje ustalic drzewo genaologiczne naszego rodu.moj dziadek mial na imie roman ozenil sie drugi razz stefania z domu gola.ktokolwiek cos o powiazaniach rodzinnych dziadka prosze o kontakt.nadmieniam ze byl wdowcem i mial z pierwszego mlzenstwa corke.nie znam imienia.


Name:
Ireneusz Rodkiewicz
E_mail:
irod@wp.pl
URL:
Town:
OSWIECIM-BABICE
State:
POLSKA
Date:
08 Aug 2004
Time:
05:56:09

Comments

Pochodze z Wilna. Chrzestna mojej siostry to ciocia Wanda po mezu POPIEL. Jej mezem byl pan MICHAL POPIEL urodzony 19. listopada 1898 roku w JUDZINIE (SYBERJA) syn ARTENIDORA i JULJI z BELLAWITINÓW. dnia 14 maja 1922 roku w BEDZINIE woj. kieleckie otrzymal obywatelstwo polskie. Studiowal PRAWO na Uniwersytecie JagiellonskiM ktore skonczyl na Uniwersytecie Wilenskim 30 czerwca 1927 uzyskujac tytul MAGISTRAPRAW.


Name:
Magdalena Popiel
E_mail:
magdapopiel@wp.pl
URL:
Town:
Trzebnica
State:
Polska
Date:
02 Aug 2004
Time:
07:58:19

Comments

moja rodzina to w wiêkszoœci Popiele z Wroc³awia. w Trzebnicy (ko³o Wroc³awia) jesteœmy jedyni. Dziadek Popiel pochodzi³ z po³udniowo-wschodniej Polski


Name:
Zieliñski
E_mail:
Kinmax@op.pl
URL:
Town:
Jelenia Góra
State:
Date:
31 Jul 2004
Time:
18:19:28

Comments

Jestem przekonany ,¿e to dobry wybór.Je¿eli za sukcesami nie idzie bieda ludzi ,z pewnoœci¹ ka¿dy projekt siê powiedzie .Czego i Ja osobiœcie ¿yczê .Roman Z.


Name:
POPEL DUMITRU
E_mail:
daniel.popel@rdslink.ro
URL:
Town:
ORADEA
State:
ROMANIA
Date:
30 Jul 2004
Time:
03:13:29

Comments

Branch POPEL of Darabani.( Stefan POPEL 1895 ? 7 children.Do you know some links to oldiers POPEL ? or links POPIEL - POPEL ?THANK YOU YOUR WORK IS BEAUTIFUL ! Dumitru POPEL


Name:
El¿bieta Popielak
E_mail:
osswi@interia.pl
URL:
Town:
KRAKÓW
State:
POLSKA
Date:
29 Jul 2004
Time:
15:36:25

Comments

Pozdrawiam wszystkichPOPIELAKÓW.P.S.Moje korzenie rodzine pochodz¹ z Ukrainy.


Name:
EWA POpiel
E_mail:
ewapopiel@op.pl
URL:
Town:
Gdañsk
State:
Date:
14 Jul 2004
Time:
08:26:46

Comments

and of course from all the world!!! big huges and kisses!!!


Name:
EWA POpiel
E_mail:
ewapopiel@op.pl
URL:
Town:
Gdañsk
State:
Date:
14 Jul 2004
Time:
08:26:00

Comments

hej, pozdrawiam wszsytkich Popielów!!!!esspesially from Poland and Ukraine!!!


Name:
Tomasz
E_mail:
Tom25@gmx.net
URL:
http://www.wellness-vitalis.de
Town:
State:
Date:
13 Jul 2004
Time:
15:59:29

Comments

Fantastyczny pomys³ na stronê. Gdy zaczyna³em przygodê z fotografi¹ szuka³em w³aœnie takich stron... Szkoda, ¿e wtedy tu nie trafi³em. Ale nic straconego równie¿ i dziœ znajdujê tu wiele ciekawych informacji.


Name:
Zbigniew Stebnicki
E_mail:
stebnicki.zbigniew@plusnet.pl
URL:
Town:
Szczecin
State:
Poland
Date:
13 Jul 2004
Time:
03:49:14

Comments

Jak wiele osób jestem ciekaw sk¹d pochodz¹ moje korzenie, wiem tylko tyle, ¿e rodzina wywodzi siœ ze szlachty Tarnopolskiej powiat Ska³a. Czy pochodzimy z ga³êzi Demiana Stebnickiego herbu Przestrza³? kto to mo¿e wiedzieæ?Strona O.KPozdrowieniaZbigniew Stebnicki


Name:
Ewa Popiel
E_mail:
ewapopiel@op.pl
URL:
Town:
Gdañsk
State:
Polska
Date:
10 Jul 2004
Time:
07:22:23

Comments

dzien dobry!!!! wlasnie zobaczylam strone popielow w internecie i bardzo sie ciesze ze cos takiego istnieje, ja rowniez poszukuje swoich korzenie i mam nadzieje ze dowiem sie od was tzn z tej srony czegos nowego i ciekawego, pozdrawiam ewa!!!


Name:
Remo
E_mail:
stronarema@interia.pl
URL:
http://stronarema.w.interia.pl
Town:
Goleniow
State:
Polska
Date:
30 Jun 2004
Time:
21:59:49

Comments

Znalazlem sie tu przypadkiem, ale czemu nie mialbym pozostawic po sobie znaku? :-) Jestem pod wrazeniem samego pomyslu jak i wykonania. Gratulacje dla autorow i zycze zeby sie kiedys te 5000 Popielow spotkalo razem (jesli nie, to niech chociaz poznaja sie przez internet). Pozdrawiam


Name:
lisa csintalan (nee Popil)
E_mail:
paulcsi@shaw.ca
URL:
Town:
Maple Ridge BC
State:
Canada
Date:
25 Jun 2004
Time:
22:49:40

Comments

My father's parents immigrated to Prince Albert Saskatchewan in early 1900's.


Name:
Talafou Manase
E_mail:
faihouloto@yahoo.com
URL:
Town:
Small Island
State:
Majuro
Date:
19 Jun 2004
Time:
23:21:49

Comments

Hello Jan Popiel,Thank u for introducing me to your web site. Its nice to meet u in person here in Majuro, Marshall Islands (Micronesia). I hope u will cum back again to visit us here on Majuro whenever your travel plan permits.From your Tuvalu friend on Majuro.ManaseJune 20 2004.


Name:
David Popeil
E_mail:
davidpopeil@aol.com
URL:
Town:
avondale
State:
arizona
Date:
16 Jun 2004
Time:
09:06:05

Comments

enjoyed reading the history of the name


Name:
Melissa Martin
E_mail:
mmartin@law.berkeley.edu
URL:
Town:
Escalon
State:
CA
Date:
14 Jun 2004
Time:
17:23:31

Comments

Hello~ I'm the great granddaughter of a Julia Demkowicz from Sanook, Poland.My grandmother Rose, who is still living (she's 86) remembers that her mother Julia had a brother who lived in Chicago.Julia died in 1970, when I was two.My father has been trying to reconnect with this part of our family for a long time.Could I get more information on this Demkowicz family?How do I start to investigate our lineage?


Name:
Michael Zurowski
E_mail:
anastasios71@hotmail.com
URL:
Town:
Montreal
State:
Kanada
Date:
07 Jun 2004
Time:
14:48:14

Comments

Carry on the good work for the good of your family and for Poland.


Name:
Steven L Malski Niles
E_mail:
s,malski@gmx.de
URL:
Town:
Berlin
State:
Germany
Date:
29 May 2004
Time:
02:30:36

Comments

I have found reference to my family name in a document which is sited in this website in which King Jagiello grants land to your ancester.His name is Albrecht Malski,I wonder if you or anyone else has any knowledge of the historical significance of my family name? I have found that there was a Knight by the name of Wojciech Malski.I do not have any dates for him.He apparently had his own flag which was a yellow banner with a red stripe running from the upper rightto the lower left corner.Our familyused the coat of arms called Nalecz, also used by one member of the Popiel family. Any information as to the family name malski would be appreciated.Thank You


Name:
Tomasz Popiel
E_mail:
tpjupit@poczta.okay.pl
URL:
Town:
Dêbica
State:
Polska
Date:
20 May 2004
Time:
14:21:04

Comments

Witam , strona dob¿e ¿e jest , ja mog³em przekonaæ siê ¿e jest w Polsce ju¿ trzech znanych mi Tomaszy o nazwisku Popiel.Pozdrowienia


Name:
Edward I. Fialkowski
E_mail:
ed.fial@netscape.com
URL:
http://www.edwardf.com/biskup.htm
Town:
Loveland
State:
Co. USA
Date:
18 May 2004
Time:
12:01:29

Comments

Witam Janku,Z prawdziwa przyjemnoscia, kolejny juz raz odwiedzilem Twoja strone. Bardzo sobie cenie nasza znajomosc i mam nadzieje, ze kontakt miedzy nami bedzie trwal...Napisz cos na moj nowy e-mail adres/juz nie bigfoot/. Czy arcybiskup Popiel spotkal sie kiedys z arcybiskupem Fijalkowskim? Odwiedz prosze moja strone poswiecona temu ostatniemu. Pozdrawiam serdecznie z Kolorado. Edward.


Name:
Sebastian Wierzbicki -h.nieczuja
E_mail:
sebustus@poczta.wp.pl
URL:
Town:
Kraków-Londyn
State:
Polska-U.K
Date:
16 May 2004
Time:
16:40:27

Comments

Wyrazy szacunku i zyczenia powodzenia ,przesyla ZSP(Zwiazek Szlachty Polskiej)..Bylem ostatnio w Kurozwékach,wspaniale odrestaurowana posiadlosc ,tylko pogratulowac!!"Trzymajmy sie razem i trzymajmy chamów z dala od sterów wladzy w Polsce!"...Sebastian N-W


Name:
Lawrence Rigge
E_mail:
janlar@aol.com
URL:
Town:
Allentown
State:
Pennsylvania USA
Date:
07 May 2004
Time:
17:46:47

Comments

A wonderful site!The history, photos, and genealogy are all great.I found the site while looking for information on myggGrandfather, Martin Rigge, who was born in Gr. Drensen (Dzierzazno Wielkie)


Name:
Vladimir
E_mail:
BandidoSovietico@aol.com
URL:
Town:
Brooklyn
State:
New York
Date:
26 Apr 2004
Time:
21:13:27

Comments

Boa dia, senhor Popiel. Achei sua poema muita engracada:) Voce e uma pessoa bem culta e educada. -Vladimir Smolyanskiy-


Name:
Gabriela POPIEL
E_mail:
pearllady@tlen.pl
URL:
Town:
Pajêczno
State:
Polska
Date:
25 Apr 2004
Time:
08:55:46

Comments

Bardzo ciekawastrona.Popielowie z calego swiata ³aczcie siê.Nie moge znalezc drzewa genealogicznego Popielow z okolic Pajêczna(kolo Czêstochowy). Prosze opomoc.Pozdrawiam wszystkich POPIELÓW!!

 


Name:
Fernanda Popiel Bark
E_mail:
fernandabark@hotmail.com
URL:
Brasil
Town:
Florianópolis
State:
Santa Catarina
Date:
20 Apr 2004
Time:
15:44:51

Comments

First of all congratulations for this amazing site. Here i checked some importants informations about our roots. I would like to contact people from all over because i´m looking for my polish citizenship. have a nice day and keep in touch.


Name:
Agata Bielewicz
E_mail:
agata.bielewicz@wp.pl
URL:
Town:
Bydgoszcz
State:
Polska
Date:
13 Apr 2004
Time:
08:22:59

Comments

Szukam swojej Cioci Danieli Popiel ktora mieszka w Australi. Ma meza i syna Pawla. Moze przeglada ta stron :-) jesli tak to prosze o kontakt e-mailem.Pozdrawiam


Name:
Przygodzinski
E_mail:
res0nb59@verizon.net
URL:
Town:
Kailua-Kona
State:
Hawaii
Date:
10 Apr 2004
Time:
16:27:40

Comments

my name appears on one list as a surname entitled to use the Sulima/Sulimita/oporow coat of arms.it does not appear on the list which this web site uses to search a surname.Have I been misled and really am not enititled to use this coat of arms.Do you know of another that the Przygodzinski name is enitiled to use?


Name:
Grzegorz Kulczycki
E_mail:
grzegorz.kulczycki@ae.wroc.pl
URL:
Town:
Wroclaw
State:
Poland (Polska)
Date:
07 Apr 2004
Time:
08:59:28

Comments

Interesting web site. I'm interested in the story of Kulczycki stem.Interesuj¹ca strona www. Interesuje siê histori¹ rodu Kulczyckich.


Name:
Maria Rosaria Brynycz
E_mail:
mariargill@hotmail.com
URL:
Town:
Keighley
State:
West Yorkshire
Date:
05 Apr 2004
Time:
12:24:49

Comments

My sister Anna & brother Dmytro and myself are trying to trace our father's Ukranian ancestors. His name was Wolodymyr Brynycz; dob 24/07/21; born in the village of Popeli. His father's name was Dmytro & I think was married twice. We would appreciate any help with this. A great site - very informative!


Name:
larkin
E_mail:
larkins@newrecruit.plus.com
URL:
Town:
State:
Date:
01 Apr 2004
Time:
14:37:42

Comments

My father came from Popiele near Boryslaw to England.Unfortunately he has passed away now, but when he was alive, it was too painful for him to recollect his past. I am now researching on the internet so that I can fully understand the heartache he went through.


Name:
Ken Olinik
E_mail:
ken_olinik@yahoo.com
URL:
Town:
Baltimore
State:
Maryland
Date:
31 Mar 2004
Time:
18:27:13

Comments

I was looking for a page where I can research if I have any relatives left in the Ukraine and came acrossyour page.It's nicely done.If you know of any pages that I might be able to search, I'd appreciate it.All I know is that they came from Galicia in 1913.There names so far don't match records at Ellis Island, but I am still searching that website.


 

Name:
Ryszard Pankiewicz
E_mail:
info@pomoerium.com
URL:
http://pomoerium.com/regiones/debowiec/pankiewicz.htm
Town:
Bochum
State:
Niemcy
Date:
28 Mar 2004
Time:
10:34:14

Comments

My grand...father, Michal Pankiewicz came from the East Poland (Polesie - Bobrowa) in the first half of the 18th century to the little galician town Debowiec near Jaslo with his wife and children and the family of Pankiewicz stay there until to the end of the second world war. I visite your wonderful site often and see it more and more greaterGreetingsRyszard My


Name:
Tadeusz Lipski
E_mail:
URL:
Town:
Tarnow
State:
Polska
Date:
15 Mar 2004
Time:
23:14:43

Comments

Bardzi ciekawy jest konspekt ksiazki doktora Barwinskiego "Konaszewicze w ziemi przemyskiej". Domyslam sie ze Autorzy witryny sa w posiadaniu tej ksiazki. Poniewaz ksiazka jest raczej rzadka pozycja, czy nie mogli by Autorzy opublikowac jej w calosci, ku uciesze gawiedzi licznie zgromadzonej?Serdecznie pozdrawiam.Tadeusz


Name:
don popiel
E_mail:
tamdon@sasktel.net
URL:
Town:
lashburn
State:
canada
Date:
10 Mar 2004
Time:
00:22:04

Comments

my fathers name was morris popiel,granparents names were alezxander and anistasia popiel,they came from the ukraine and resided near prince albert,sask(starcity)morris's brother albert left home at 16 and was never heard from,morris tried to find him but never could morris died in nov.1998


Name:
Michal Peteleczyc
E_mail:
petelczyc@yahoo.com
URL:
Town:
Sydney
State:
Australia
Date:
09 Mar 2004
Time:
02:09:29

Comments

Great site guys, keep up teh good work


Name:
Adam Popiel
E_mail:
mada420@optonline.net
URL:
Town:
sanok poland, South amboy , new jersey
State:
new jersey
Date:
29 Feb 2004
Time:
10:36:53

Comments

mam 18 lat i jak wszedlem na ta strone to siedzialem na niej pszes 2 godziny. Podoba mi sie to ze moge zobaczyc gdzie historia Popieluw wedrowala. ps. Jan i Slawomir Popiel, dostajecie 10 za stone. extra jest


Name:
Karol Popiel
E_mail:
karolski@poczta.onet.pl
URL:
www.thevisitor.pl
Town:
Warsaw/Radom
State:
Poland
Date:
11 Feb 2004
Time:
16:16:50

Comments

It is my big pleasure to sign up to the 'Great International Popiel's Family'! All the best regards to the Authors of this amazing website and to all of You who are proud and happy to introduce themselves POPIEL!If you plan to visit Poland see my website www.thevisitor.pl - it will help you visiting beautiful Polish cities.. you may also enjoy the success of the author of this - Popiel of course!Great Kisses from Warsaw!Karol Popiel


Name:
Renata Sulima
E_mail:
rensu@poczta.onet.pl
URL:
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
04 Feb 2004
Time:
06:04:36

Comments

Dziêki tej stronie, dowiedzia³am siê trochê o historii mojego nazwiska.Zawsze chcia³am zobaczyæ jak wygl¹da mój herb.


Name:
Krzysztof Popiel
E_mail:
k.popiel@chello.pl
URL:
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
04 Feb 2004
Time:
05:15:52

Comments

Jestem jedynym synem Waclawa POPIELA pochodz¹cego zewschodnich kresów Rzeczy-pospolitej.Ojciec urodzi³ siê15.01.1912 r w Chodorkowie zojca Grzegorza i matkiZenobiiBieliñskiej,a zm.08.01.46r. wWarszawie.Ojciec mia³ jedn¹siostrê Halinê ur.5.05.1917 wWachnówce.Poniewa¿ moi dziadkowie wczeœnie zmarli,wychowa-niem rodzeñstwa zajmowa³a siêsiostra Zenobii-Dyoniza Bieliñska,któr¹ jako babciê na zawsze zachowamy we wdziêcznej pamiêci.Bêd¹c z ¿on¹ w 2002r. w Irlandii na s³ynnych Cliff's of Moher zakupiliœmy ciekawy wyd-ruk komputerowy traktuj¹cy onazwisku Popiel.W druku tymjest mowa m.innymi o Grzego-rzu Krzysztofie Popielu figu-ruj¹cym na dokumencie z 1631rW ka¿dym razie by³o nam b.mi-³o,¿e w gronie znacz¹cych na-zwisk europejskich komputerodnalaz³ nasze. Pozdrawiam Krzysztof Popiel


Name:
Jared E. Popiel
E_mail:
jayrod12_2001@yahoo.com
URL:
Town:
Mohawk
State:
New York
Date:
30 Jan 2004
Time:
23:50:37

Comments


Name:
Charles Kouri
E_mail:
ckouri25@hotmail.com
URL:
Town:
Sherbrooke
State:
Quebec, Canada
Date:
21 Jan 2004
Time:
17:21:19

Comments

Francais/frenchJ'ai remarqué votre site web, car je fesais justement des rechereches sur mes ancetres, les Sas Klodnickis. Mon arriere grand-pere est Jocef Sas Klodnicki, et moi je me nomme Charles Kouri, ma mere est une sas klodnicki ainsi que mon djiadjiu, recemment decede.English/AnglaisI noticed your website as I was recently doing ressearch on my ancestry, the sas klodnicki. My great grand-father was Jocef Sas Klodnicki, and I my name is Carol, or Charles Kouri in english. My mother is a sas klodnicki, daughter of the oldest surviving male with lineage of Jocef. I hope to meet other Sas, and especially Klodnickis I never knew about. My second cousin is making a geneology chart of the sas klodnickis in poland, so if you wish to contact him, send me an email. I especially enjoyed reading of the legend of King Popiel, and that he is supposedly my ancestor, which is really neat. well, thank you very much for making the web site.


Name:
Ilie Matra
E_mail:
yo3bbw@yahoo.com
URL:
Town:
Bucuresti
State:
Romania
Date:
19 Jan 2004
Time:
15:49:10

Comments

Draga Mircea, pentru un timp m-am simtit din nou cel din adolescenta atit de frumoasa petrecuta in nordul Bucovinei. Iti multumesc pentru aceste clipe minunate.Zdrowije (scuza-ma daca nu e chiar corect, e din inima), Ilie, YO3BBW.


Name:
agnieszka nawrocka
E_mail:
URL:
Town:
kruszwica
State:
polska
Date:
15 Jan 2004
Time:
08:16:54

Comments

strona jest oki!!!!pozdrawiam mieszkañców Kruszwicy.


Name:
Tomasz Popiel
E_mail:
tomekpopiel@wp.pl
URL:
Town:
Dzier¿oniów
State:
Polska
Date:
14 Jan 2004
Time:
14:21:17

Comments

To wspaniale ¿e taka strona istnieje! Cieszê siê, ¿e wszyscy jesteœmy wielk¹ rodzin¹ i powinniœmy siê hlubiæ z naszych korzeni. To wspania³e, ¿e jestem poTOMKIEM prawdziwego króla Popiela.


Name:
kim popiel
E_mail:
popiel.get2net.dk
URL:
Town:
copenhagen
State:
denmark
Date:
08 Jan 2004
Time:
01:52:00

Comments


Name:
Donna Popielewski Nusbaum
E_mail:
Dmgn94@aol.com
URL:
 
Town:
Leesburg
State:
Florida
Date:
07 Jan 2004
Time:
21:51:15

Comments

Very intersting site. I enjoyed it. Provided a lot of information. Thanks.


Name:
Witold Popiel
E_mail:
witoldpopiel@wp.pl
URL:
www.szamoty.republika.pl
Town:
Nadarzyn
State:
Polska
Date:
07 Jan 2004
Time:
17:35:14

Comments

Strona jest OK.Moja rodzina pochodzi z £agowa woj,œwiêtokrzyskiemo¿e jest ktoœ z tych okolic... Pozdrawiam P.S. Zapraszam na mojastronê, jest m³oda ale siê rozrasta


Name:
Oleg Chorowiec
E_mail:
chorowiec@poczta.onet.pl
URL:
www.szlachta.com.pl
Town:
Radom
State:
Polska
Date:
06 Jan 2004
Time:
13:02:04

Comments

Jestem pod wrazeniem. Prosze przyjac moje wielkie podziekowania i gratulacjeza taka ilosc historycznej i genealogicznej informacji ktora jest umieszczona nastronie. Widac ogromna robote zrobiona przez Panstwo. Zycze ciaglego rozwojustrony znalezienia nowych informacji i sukcesow w badaniach genealogicznych roduPopieli.


Name:
Halina Karczyñska-Durlej
E_mail:
hdurlej@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
Rzepin
State:
Polska
Date:
05 Jan 2004
Time:
07:20:22

Comments

podoba mi sie ta strona uaktualniajcie


Name:
Cynthia Lynn Popiel
E_mail:
oregonrealestate@mindspring.com
URL:
 
Town:
 
State:
Oregon USA
Date:
04 Jan 2004
Time:
22:31:58

Comments

Thank you for a wonderful site. I've heard stories since I was a little girlof the King. It's amazing to see it is true.


[ Sign My Guestbook ]

[ View My Guestbook]

[ Previous Guestbooks ]

[ This site on CD-ROM ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel
 

This site was created on June 15, 1998 and updated on May 11, 2007
Copyright © 1998. Jan Popiel & Slawomir Popiel.