Dr Bohdan Barvynski, Konaszewyczi w Peremyskij zemli v XV i XVI stulitiu. Zapysky Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka t. C50. Jubilejnyj zbirnyk na poszanu akad. Kiryla Studynskoho, cz. II. Praci istoriczni (Konashevich family in Przemyls land in XV and XVI century. Notes of Shevtchenko Society vol. C. Anniversary collection by Kiril Studinski, part II.) Historic Works, Lviv 1930

[Dr. Barvynski examined history of the general based on found materials and he came to a conclusion that the general was from Popiel family. Dr. Barvynski did not find, although, any church certificates that would assured us about general's  descent. Hence his thesis remain the most probable solution of the historical riddle, but not documented. Below we ypu will find the Table of Content dr. Barvynski's work along with conspectus written by the Doctor. Also there is a link to general's biogram by dr. Wolczko-Kulczyck (Bibliografia).- sp]

I. Petro Konaszewicz Sahajdaczn's descent in light of previous researches.

 

Sakowicz, Jakub Sobieski, Petrycy i Jerlicz about Petro Konaszewicz's descent. Niezgodnosc zrodel. Poglady o pochodzeniu Piotra Konaszewicza: M. Maksymowicz, W. Antonowicz, A. Pietruszewicz, I. Kamanin, O. Czajkowski, M. Hruszewski, J. Tretiak. analogia pochodzenia Piotra Konaszewicza i Bogdana Chmielnickiego. Krytyczne uwagi o pogladach moich poprzednikow.

 

 

II. Znaczenie imion "Sahajdaczny" i "Konaszewicz".

 

Imie "Sahajdaczny" jako przydomek, a nie rodowe nazwisko hetmana. Popularnosc imienia Konon (Kunasz, Konasz) we wszyskich ukrainskich obszarach etnograficznych. Przydomki patronimiczne i utworzone od tego imienia. Imie Konaszewicz jako patronimiczny przydomek hetmana.

 

 

III. Konaszewicze-Unichowscy, Ustrzyccy, Stebniccy, Terleccy i Bierezanscy w przemyskiej ziemi w XVI wieku.

 

Konasze i Konaszewicze w przemyskich aktach miejskich. - Konaszewicze-Unichowscy, Ustriccy, Stebniccy, Terleccy i Bierezanscy w przemyskiej ziemi w XVI wieku. Genealogiczny material u Niesieckiego i A. hr. Stadnickiego. - Protoplasta Konaszewiczow-Unichowskich: Stefan Janczo z Unichowa. Jego synowie Teodoryk i Iwona w Polsce i Emeryk w Maramaroszu. Iwona zalozycielem Ustrzyk. Kunasz syn Teodoryka przejmuje Ustrzyki w Posiadanie. Iwan Kunaszewicz Bierezanski i jego potomkowie. Pawel Kunaszowicz Ustrzycki i jego spor zo Ustrzyki z Prokopem Kunaszewiczem Lipka. Syn Prokopa, Ilja, w sporze o Ustrzyki ze Stebnickimi. Stebniccy-Ustrzyccy gromadza w swoich rekach ksiestwa woloskie. Sprawa pochodzenia szlacheckiego Konaszewiczow-Unichowskich: podwazenie i udowodnienie szlachectwa. Przywilej nobilitacyjny krola Macieja Korwina z 1482 roku i polski indygenat z roku 1569. Tablica genealogiczna Konaszewiczow Unichowskich. Brak zwiazku z hetmanem Piotrem Konaszewiczem Sahajdacznym.

 

 

IV Rod Popielow i jego galaz Konaszewiczow-Popielow w ziemi przemyskiej w XV i XVI wieku.

 

Zrodla o rodzie Popielow w herbarzach Niesieckiego i Uruskiego. Liczne przydomki dowodem rozrodzenia sie rodu. Popiel, protoplasta Popielow. Informacja ks. F. Siarczynskiego o nadaniu w 1414 roku Popielowi ziemi pod Drohobyczem zwanej Popielami, przez krola Wladyslawa Jagielle. Synowie i wnuki Popiela wlascicielami Podlasia (Polesia) w sanockiem. Zastaw w 1428 roku i sprzedaz wsi Polesie pelce z Jurowca. Zmiana nazwy Polesia na Popiele, po sprzedazy. nadanie przez Jagielle Ratycznej Hryczkowi i Tyszkowi Popielom w 1427 roku. Nadanie Popielow pod Drohobyczem na zasadzie dziedzicznej, Podlesia i Ratycznej na zasadzie dziedzicznej z obowiazkiem lennym. Wzajemne sprzedaze i zastawy ziemi pomiedzy wnukami Popiela w Popielach i Ratycznej. Ratyczna laczy sie z Popielami w jedna wies: Popiele. Popielowie-Konaszewicze i Popielowie-Kolodrubowie albo Kolodrubowiczowie. Kunasz-Kuzma Popiel protoplasta Popielow-Konaszewiczow. Kotow, dziedziczna wies Popielow. Jego identycznosc z Bania Kotowska. Lustracja Kotowa w 1565 roku. Odebranie Popielom Kotowa przez krtolowa Bone i wlaczenie wsi do krolewszczyzny. Kotow solectwem. Nieznany dokument nadania Popielom Kotowa przez krola Jagielle. Restytucja przywileju Popielow na Kotow przez krola z dnia 26 IX 1549. Dekret Sejmu warszawskiego z 1563/64 roku w sprawie Kotowa. Genealogia Popielow-Kolodrubowiczow. Synowie Konasza-Kuzmy Popiela: Rad, Iwasko i pop Zachar-Zanko i ich potomkowie. Fedko "Petelka" Konaszewicz, syn Waska i jego znak herbowy w rejestrze podatkowym. Patronimiczne przydomki synow Waska i Zanka Konaszewiczow. Synowie Waska i Zanka spadkobiercami stryja Rada Konaszewicza. Spor Konaszewiczow z dworem samborskim (prawdopodobnie chodzi o staroste krolewskiego z Sambora S.P.). Tablice genealogiczne rodu Popielow w XV i XVI wieku.

 

 

V. Konaszewicze-Popielowie i hetman Piotr Konaszewicz Sahajdaczny.

 

Wielkopanskie (magnackie), zamozne, sredniozamozne i drobnoszlacheckie rody w przemyskiej ziemi w XV wieku. Przynaleznosc rodu Popielow do drobnej szlachty. O. Jablonowski, W. Lozinski i M. Hruszewski o ich ukrainskim pochodzeniu. Ziemskie posiadlosci Popielow. Pomylkowe przypisanie Kotowa przez Jablonowskiego, do wsi kollokacyjnych. Stan majatkowy Popielow wedlug rejestru podatkowego z 1589 roku. Popielowie w swoich dziedzicznych gniazdach i po za nimi. Popielowie w ziemi lwowskiej, w powiatach lwowskim i zydaczowskim. Popielowie jako nastepcy popow Iwanowskich w Grodku. Utrata popowstwa w Grodku na korzysc Winnickich. Brak wczesnych wiadomosci o tradycji rodzinnej i herbowej Popielow. Ich herb Sulima prawdopodobnie pozniejszym nabytkiem z XVII wieku. Popielowie nieznanych "herbow wlasnych", herbu Sas i Nalecz. Prawdopodobne pochodzenie Piotra Konaszewicza z galezi Konaszewiczow Popielow. Herb Pobog Piotra Konaszewicza. Sladami podatkow w przemyskiej ziemi w XV i XVI wieku. Koniecpolscy jedynymi przedstawicielami Poboga w ziemi przemyskiej w XV wieku i poczatkach XVI wieku. Prawdopodobienstwo uzywania przez Konaszewiczow Popielow herbu Pobog. Dr. Andrzej Czajkowski o pochodzeniu naszego hetmana ze szlacheckiego rodu Kulczyckich z ziemi samborskiej. Domowe wychowanie Piotra Konaszewicza pod wzgledem religijnym i wojennym. Sluzba u Jana Aksaka w Kijowie. Wiek Piotra Konaszewicza i chronologiczne powoazania z Konaszewiczami Popielami. Iwan-Jow Kniahinicki, rodak i wspolczesny Piotra Konaszewicza i jego pobyt w Ostrogu. Prawdopodobienstwo pobytu Piotra Konaszewicza w Ostrogu, z polecenia Aleksandra Koniecpolskiego. Stanislaw Koniecpolski i "kompromisowa polityka" Piotra Konaszewicza. Ostatni z Konaszewiczow w ziemi przemyskiej.

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.