Estreicher, Karol      Bibliografia polska XIX stulecia. Tom VII. Dopelnienia [P-Z]. (Polish bibliography of XIX century, Vol. 7. Amendment [P-Z]). Krakow, 1882


...

Popiel Antoni   Wychow krolikow. Warszawa. Gazeta rolnicza, 1876r., w 8ce, str. 75 kop.

- Toz, przez ... Czlonka Rady gospodarczej oddzialu Lwowskiego i przewodniczacego rady szkolnej miejskiej w Szczakowie. Krakow, nakl. wydawcy, druk. Wl.L Anczyca i Sp., 1877, w 8ce, str. 45 i 1 nl. 75 kop.

Popiel Jozef. Kolegium polskie w Rzymie (odbitka z Przegladu polskiego). Krakow, druk. Czasu, 1879, w 8ce, str.24

- Przedruk niektorych artykulow ... z Czasu, Przegladu polskiego i z Przegladu lwowskiego, dla rodziny i przyjaciol (jako manuskrypt). Krakow, nakl. rodziny, druk. Czasu, 1880, w 8ce, str. 422 i II

Popiel Pawel. Choroba wieku. Krakow, naklad autora, druk. Czasu, 1880, w 8ce, str. 31. 20 cent.

- Jeneral Chlapowski, wspomnienia posmiertne (Odbitka z Czasu), 1879, w 16ce, str. 21

- Na jaw! Poznan, w drukarni Jaroslawa Leitgebra, 1878, w 8ce, str. 35

- Pogrzeb w Krasiczynie (bez osob. tytulu). Krakow, druk Czasu (osobn. odb. z Przegl. polskiego), 1878, w 8ce, str.8

- Ks. Waleryana Kalinki Sejm czteroletni (Odbitka z przegladu polskiego). Krakow, druk. Czasu, 1880, w 8ce str. 18

- Do moich wyborcow (bez tytulu), w Krakowie, nakladem autora, w drukarni Czasu, 1876, w 8ce, str. 16

- Toz (Na koncu: Krakow, d. 20 Pazdziernika 1877e.) Krakow, druk. Wl.L.Anczyca i Sp., 1877, w 8ce malej, str. 20

- Toz dd. Krakow 1 Grudnia 1878 r., Krakow, druk. Wl.L.Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 24, 15 cent.

- Toz dd. Ruszcza 26 Sierpnia 1881r. Krakow, nakl, i druk, Wl.L.Anczyca i Sp., 1881, w 8ce, str. 25, 20 cent.

Popiel Pawel Jan Zamoyski w Padwie i Wenecyi, napisal... b. profesor Szkoly Glownej w Warszawie, w Krakowie czcionkami drukarni "Czasu", 1876, 2 8ce duzej, str. 48 (Osobne odbicie z "Przegladu Polskiego", nakladem redakcyi).

- Ob. Homer (1880); Instrukcyja (1877); Luszkiewicz Wlad. (Sprawozdanie 1877)


Estreicher, Karol      Bibliografia polska XIX stulecia. Tom III [L-Q]. (Polish bibliography of XIX century, Vol. 3. [L-Q]). Krakow, 1882


Popiel Ob. Beheim-Schwartzbach (Mäuseturmsage; Leonia (i Piast); Pruemers R. (Festschrift); Zoryan Z. (1899)

Popiel Antoni Podrecznik do hodowli bydla rogatego, wedlug najnowszych dziel opracowany, t. I-III. Lwow, nakl. wydawcy, H. Altenberg, druk. Gazety narod., 1882-4, 8 str. XV, 166 i 37 figur rysunkow + Vii, VIII, i 457 + 297, kor. 12

Popiel Eustachy Opis geologiczno-rolniczy majatku Czaple Wielkie. Odb. z 32 t. Sprawozdan Komisyi fizyogr. Akademii umiej. Krakow, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 7, z tabl.

Popiel Jan List otwarty do ks. Wladyslawa Chotkowskiego, sw. teologii dra, prof. Uniwersytetu Jagiellonskiego i posla do Rady panstwa. Krakow, nakl. autora, G. Gebethner i Sp.., druk. Czasu, 1888, 8, str. 9, hal. 9

-- Opis uroczystosci jubileuszowej arcybiskupa warszawskiego ks. Winc. Popiela z powodu 25-letniej konsekracyi biskupiej w dn. 4 grudnia 1888. Krakow, nakl. druk. Czasu, 1888, str. 19

-- Sprawa szkolna w Sejmie kraj. i wniosek ks. Liechtensteina. Przegl. powsz. kwiecien, 1888, t. XVIII, str. 1-16

-- W sprawie dzielenia gruntow wloscianskich. Przegl. Pol., czerwiec, 1882. Krakow, druk. Czasu, 1882, 8, str. 459-468

-- W sprawie propinacyjnej. Odb. z Przegladu powsz. Krakow, druk. W.L.Anczyca i Sp. 1888, 8, str. 16

-- Kilka uwag o stypendiach szkolnych. Przegl. powsz. z wrzesnia 1886, 8, str. 376-386.

-- O wolnosci nauczania. Przegl. powsz. z marca 1887, 8, 380-391

-- Do moich wyborcow. Tamze, nakl autora, 1889, 8, str. 9

Popiel Konstanty Glos ze wsi o Glosie warszawskim. Niwa z 1 grudnia 1886. Warszawa, 8, str. 840-844

Popiel Leopold Ustawy i rozporzadzenia o komacacyi gruntow rolnych, dzieleniu gruntow wspolnych i regulacyi praw uzytkowania i zarzadu. Wydawn. austr. ustaw panstw. i krajowych. T VIII. Zloczow, nakl. i druk. W. Zuckerkandla, b.r.w. (1903), 8 mala, str. Vi, 424, i 1 nl., opr. kor. 5

Popiel Paweel, sen. Barzykowski o powstaniu r. 1830, napisal P.P. Odb. z Przegladu Polskiego. Krakow, druk. Czasu, 1885, 8, str. 78

-- +Leon Bochenek, Odb. z Czasu. Krakow, druk. Czasu, 1888, 8 mala, str. 4

-- Lettre adresée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par un GentilhommePolonais. Berlin, F. Schneider et Comp., 1852, 8, str. 10

-- List otwarty do Stanislawa Polanowskiego. Krakow, nakl. autora, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1882, 4, str. 8, hal. 30

-- Toz. II. Tamze, nakl. autora, 1882, 4, str 7, hal. 30

-- Ludwik Veuillot. Odb. z Czasu. Krakow, druk. Czasu, 1883, 8, str. 18

-- Maurycy Mann. Pamietnik dla przyjaciol. Krakow, 1877, 8, str. 28 (drukowano jak manuskrypt)

-- Manifest posla... Odb. z Gazety narod. Lwow, nakl. i druk. Gazety narodowej, 1877, 8, str. 19

-- O pamietnikach ks. Adama Czartoryskiego. Odb. z Przegladu Polskiego. Krakow, druk. Czasu, 1887, 8, str. 31

-- Pisma tom I - II. Krakow, nakl. rodziny, Spolka wydawn., druk. W.L.Anczyca i Sp., 1893, 8, str. XV, 438 i 1 nl., 476 i II, kor. 3

-- Powstanie i upadek konstytucyi 3go maja, wedlug dokumentow oryginalnych. Krakow, nakl. Spolki wydawn., Druk. Czasu, 1891, 8, str. 72, z podobizna pisma krola Stanislawa Augusta do Szczesnego Potockiego, kor. 2

-- W druga rocznice smierci Jozefa Szujskiego. Odb. z Przegladu powsz. Krakow, druk. W.L.Anczyca i Sp., 1885, 8 wieksza, str. XX

-- Kilka slow z powodu odezwy X. Adama Sapiehy. Lipsk, 1864, 8, str. 48

-- Slowo w dlugoletniej rozprawie. Odb. z Przegl. Polsk. Krakow, nakl. autora, Spolka wydawnicza, druk. Czasu, 1892, 8, str. 28, hal. 40

-- Sprawozdanie z 10-letniego dzialania komitetu parafialnego kosciola Archipresb. N. P. Maryi pod przewodnictwem Pawla Popiela. Krakow, druk. Czasu, 1890, 8, str. 11

-- Sprawozdanie z rachunkow przebudowy prezbuteryum kosciola N. Panny Maryi w Krakowie. Tamze, nakl. komitetu paraf. 1890, 8, 4 k. nl.

-- Stanislaw Rzewuski, na podstawie jego zapiskow i wlasnych wspomnien, przez P.P. Odbitka z Przegladu powsz. Krakow, druk. Czasu, 1886, 8, str. 23

-- Ks. Waleryana Kalinki Sejm czteroletni, tom II. Odb. z Przegl. Polsk. Krakow, druk. Czasu, 1886, 8, str. 23

-- Do moich wyborcow d.d. Ruszcza, 26 sierpnia 1881. Krakow, nakl. i druk. W.L.Anczyca i Sp., 1881, 8, str. 25, hal. 40

-- Zygmunt Antoni Helcel. Odb. z Przegladu Polsk. Tamze, G. Gebethner i Sp., 1882, 8, str. 29, hal. 60

-- O znaczeniu wiekszej wlasnosci. Odb. z Czasu. Krakow, druk. Czasu, 1886, 8 mala, str. 22

-- Pamiatka zlotego wesela Pawla Chosciak Popiela i Emiliiz hr. Soltykow, odbytego w Ruszczy dnia 21 lipca 1883 roku. Krakow, nakl. rodziny, druk. Czasu, 1883, 32, str. 28 i 2 nl.

-- Pamiatka uczty skladkowej na czesc JEx. Pawla Popiela, dnia 28 stycznia 1891 r. w Krakowie. Krakow, nakl. i druk. Czasu, 1891, 4, str. nl. 8 (Toasty: ks. prof. dra. St. Pawlickiego i prof. dra. Kazim. Morawskiego)

-- Ob Debicki L.; hr. Gnatowski Jan; Kwartalnik histor., rocz. VI, 1892; Sokolowski Mar. i Luszczkiewicz Wl. (1893); Przeglad Polski, kwiecien 1892, sierpien, wrzesien, pazdziernik 1984; Przeglad powsz. XLII, 1894, str. 104, Tarnowski Stan. (1894)

Popiel Pawel dr  Przyczynek do dziejow odrodzenia w Polsce. Przegl. powsz. z lipca 1884. Krakow, druk. W.L.Anczyca i Sp., 8, str. 79 - 97

-- W sprawie reformy szkol srednich. Odb. z Przegl. Polsk. Krakow, druk. Czasu, 1899, 8, str. 46, kor. 1

-- Uwagi nad Odrodzeniem z powodu dziela Juliana Klaczki »Rome et la renaissance«. Krakow, nakl. autora, Spolka wydawn., druk. Czasu, 1900, 8, str. 69, kor. 1

-- Uwagi nad stanem obecnym Francyi. Przeglad, powsz. z kwietnia 1884. Krakow, druk. W.L.Anczyca i Sp., 8, str. 57 - 79

-- Ob. Homer (Iliada); Horatious (Satyra I)

Popiel S.  Gelderwelbsquellen oder Irrfahrten eines ideenreichen Sonderlings auf allen Gebieten des menschlichen Erwerbslebens. Lemberg, Selbstverlag des Verfassers, Buchdr. Des Szewczenko-Vereines, 1885, 8, str. 18 i 1 nl., hal. 60

Popiel W. dr.  Drgawki porodowe. Eklampsya w swietle badan wspolczesnych. Odb. z Medycyny, Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1900, 4, str. 44, kop. 45

Popiel Wincenty, biskup kujawsko-kaliski   Zywot Zbawiciela swiata Pana naszego jezusa Chrystusa spisany wedle czterech ewangelistow. Wyd. 2-gie przejrzane i popraw.. Warszawa, nakl. Przegl. katolickiego, druk. Instytutu gluchoniemych i ociemn., 1881, 8, str. XV, 603

Popiel Zygmunt  Jan III, hymn pamiatkowy na czesc zwyciestwa sztandaru polskiego pod Wiedniem 12 wrzesnia 1683 r. Lwow, nakl. wlasnym druk. Ch. Rohatyna, 1883, 8, str. 4

Popielowa Emilia  Ob. Badeni J. ks. T.J. (Mowa)

Popielowa Natalia  Ob. Morawski M. (Mowa); Wroblewski Al. (Kazanie 1900)

[ Sign My Guestbook ]

[ View My Guestbook]

[ Previous Guestbooks ]

[ This site on CD-ROM ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel
 

This site was created on June 15, 1998 and updated on May 11, 2007
Copyright © 1998. Jan Popiel & Slawomir Popiel.