Guest book 2003

1knight.jpg (7773 bytes)


Name:
Krystian Tesarowski
E_mail:
tesarowski@wp.pl
URL:
 
Town:
Jeldzino
State:
Polska
Date:
30 Dec 2003
Time:
19:55:01

Comments

Witam, interesuje mnie pochodzenie mojej rodziny, wiem o niej tylko tyle ¿e babcia (Anna), po zamordowaniu mojego dziadka (Jan) przez NKWD uciek³a ze wsi Muszkatówka na Ukrainie w czasie wojny (1945). Bardzo prosze o wszelk¹ pomoc w znalezieniu moich korzeni. Dziêkuje.


Name:
NIETUPSKI Jaroslaw
E_mail:
basiajarek@aol.com
URL:
 
Town:
Chartres
State:
Francja
Date:
29 Dec 2003
Time:
08:22:06

Comments

Mam jedna sugestie odnosnie witryny. Wydaje mi sie, ze brakuje automatycznych wersji (do wyboru) przetlumaczonych na jezyk francuski czy niemiecki, poza angielskim (chyba, ze mi umknely?). Generalnie rzecz biorac, malo jest witryn w jezyku francuskim na ten temat... Wydaje mi sie takze istotnym nacisk na fakt jednoczesnej masowej deportacji (i faktycznie powolnej zaglady) rodzin pomordowanych oficerow i funkcjonariuszy polskiego panstwa. Ten fakt polaczony z mordem katynskim zostal ostatnio podkreslony w wydanej tej jesieni we Francji ksiazce (przeklad z j.wloskiego) rosyjskiego profesora Wiktora Zaslawskiego... Jeden z mych krewnych: Julian Nietupski padl takze ofiara mordu katynskiego i dzieje mej rodziny sa takze tragicznie zwiazane z tym okresem. Na zakonczenie zas same komplementy za zaangazowanie w ujawnienie prawdy historycznej.


Name:
Kamil Popiel
E_mail:
pokamon@wp.pl
URL:
Town:
Jelcz-Laskowice
State:
POLSKA
Date:
23 Dec 2003
Time:
17:48:04

Comments

Wielkie, wielkie dziêki za stronê. Szacuneczek dla wszystkich POPIELÓW!-pozdrawiam.


Name:
Czes³aw Popiel
E_mail:
URL:
Town:
Gliwice
State:
polska
Date:
22 Dec 2003
Time:
18:37:10

Comments


Name:
Stanislaw Kosiedowski
E_mail:
stako@gd.onet.pl
URL:
http://www.lwow.home.pl
Town:
Gdansk
State:
POland
Date:
15 Dec 2003
Time:
02:34:16

Comments

Geatuluje ciekawej strony. Wczoraj w gdanskim Dworze Artusa obejrzalem ogromny obraz "Bitwa pod Grunwaldem" z lwowskiego muzeum historycznego. Kilka fotografii jest na stronie http://www.lwow.home.pl/bitwa.html Czy macie Panstwo wiecej informacji o tym obrazie? Czy moge takze prosic o krotki zyciorys Tadeusza Popiela do listy slawnych lwowian? (http://www.lwow.home.pl/lwowianie.html ) Serdecznie pozdrawiam Stanislaw Kosiedowski


Name:
David Waxman
E_mail:
davidglen77@verizon.net
URL:
Town:
White Plains
State:
New York
Date:
14 Dec 2003
Time:
14:13:37

Comments

My family is from Tysmienica. My Grandparents, fled from there in 1939 and survived the war and returned after to a destroyed village. They lived in Russia, then Israel then came to the United States in 1962. My grandmother is still alive she is Dora Glotzer (Weiner)


Name:
George V. Oksza-Chocimowski
E_mail:
oksza@nv.doe.gov
URL:
Town:
Boulder City,
State:
Nevada, United States of America
Date:
09 Dec 2003
Time:
13:31:24

Comments

To the Honorable Jan and Slawomir Popiel: I found these few pages of the history of the Popiels very interesting. I am aware that there is much, much more, but much history has been lost. One item of some direct interest to me is : when did your family acquire Chocimow, and from whom ? George Oksza-Chocimowski


Name:
Lilia Smereczañska
E_mail:
lilia.smereczanska@neostrada.pl
URL:
Town:
kêtrzyn
State:
polska
Date:
05 Dec 2003
Time:
04:48:19

Comments

Cieszê siê bardzo,¿e mog³am zapoznaæ siê z czêsci¹ historii.Chcê zwróciæ uwagê,¿e ród Smereczañskich pieczêtowa³ siê tak¿e herbem sas.Z serdecznymi pozdrowieniami Lilia Smereczañska


Name:
Marta Ilnicka
E_mail:
marta004@hotmail.com
URL:
Town:
Cambridge
State:
Ontario, Canada
Date:
03 Dec 2003
Time:
20:54:11

Comments

I was bored when I decided to try and find information on my last name. This is a great website becuase I learned a bit about the SAS Clan, which I have never heard of before. Also, I believe that history plays an important part in who we are and it is important to learn about it so that we can interpret it propperly and use it to learn and grow.


Name:
Maria Kowalska
E_mail:
m.kowalska@att.net
URL:
Town:
Brooklyn
State:
New York
Date:
18 Nov 2003
Time:
20:40:40

Comments

Panie Janku, a tos Pan Opus nam tu podarowal. Wiecej, integrujesz Pan, pozwalasz na szacunek, budzisz podziw u sasiadki. Zazdrosci wiele takiego Popiela w rodzie. Ale musi Pan wiedziec, ze Kowalscy tez maja swoje korzenie. Maria


Name:
Ryszard Pankiewicz
E_mail:
info@pomoerium.com
URL:
http.//pomoerium.com
Town:
Bochum
State:
Germany
Date:
18 Nov 2003
Time:
18:06:43

Comments

Hallo, ponownie zajrzalem (po dluzszej przerwie) pod Panski adres i dostrzegam spore zmiany, inny design i sporo nowych interesujacych informacji. Szczególnie uklad strony i jej przejrzystosc przypadly mi do gustu serdecznie pozdrawiam Ryszard Pankiewicz


Name:
Eugeniusz Popiel
E_mail:
Cometa352@poczta.fm
URL:
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
18 Nov 2003
Time:
15:07:59

Comments

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych ¿e do koñca roku 2003 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim ul.Œwiêtokrzyska 37 jest czynna wystawa " Popielowie herbu SULIMA z przydomkiem Choœciak".Jest tam du¿o eksponatów i dokumentów historycznych œwiadcz¹cych o wielkim znaczeniu rodu Popielów dla Polski.


Name:
œwiercz ryszard
E_mail:
sulima3@aol.com
URL:
Town:
Hamburg
State:
Niemcy
Date:
14 Nov 2003
Time:
05:01:54

Comments

Szanowni Pañstwo Jestem po k¹dzieli spadkobierc¹ rodu Popielów. Nie mam jednak dobrego jakoœciowo zdjêcia herbu sulima. Czy moglibyœcie mi w tym pomóc. Chcê zrobiæ z tego portret i daæ na pami¹tkê swoim potomkom. Gratulujê piêknej, o ³adnym i spokojnym interfejsie strony WEB - i bardzo potrzebnej tematyce. Pozdrawiam ca³y TEAM - ryszard


Name:
Milton Yarrod
E_mail:
URL:
Town:
Forks
State:
Washington
Date:
13 Nov 2003
Time:
13:17:45

Comments

Congratulations on your excellent site. Reading it I feel sorry that I'm not a Popiel ;-)


Name:
Peter Popiela
E_mail:
meratechslovakia@stonline.sk
URL:
Town:
Michalovce
State:
Slovensko
Date:
09 Nov 2003
Time:
07:09:37

Comments


Name:
Adam Grzybowski
E_mail:
adam.grzybowski@bankmillennium.pl
URL:
Town:
Gdansk
State:
Poland
Date:
05 Nov 2003
Time:
02:46:47

Comments

Pia Popiel in Portugal... ...Oto jest pytanie. Pracuje nad historia Polakow w Portugalii w czasie II wojny swiatowej. Byla tam m.in. Pia Popiel. Czy ktos z Panstwa moglby wzbogacic moja wiedze na jej temat? Serdecznie pozdrawiam wszystkich Popielow i Czytelnikow tej strony. Adam Grzybowski


Name:
Janusz Popiel
E_mail:
janusz.popiel@wp.pl
URL:
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
01 Nov 2003
Time:
05:35:50

Comments

Mi³o przegl¹daæ tak obszern¹ historiê rodu. Gratulacje


Name:
Daniela POPIEL
E_mail:
paulp@westnet.com.au
URL:
Town:
Perth WA
State:
Australia
Date:
17 Oct 2003
Time:
03:10:05

Comments

Wspaniala strona. Bardzo czesto przegladam nowe wiadomosci i wpisy. Pozdrowienia dla wszystkich krewnych. Podaje nowy e-mail


Name:
ADRIANA BANERA
E_mail:
adrianabanera@zntkolesnica.com.pl
URL:
Town:
WROC£AW
State:
POLSKA
Date:
16 Oct 2003
Time:
02:11:05

Comments

Podziwiam ogrom pracy w³ozony w zbudowanie Waszej strony. Polacy s¹ narodem kultywujacym tradycje bez wzgledu na miejsce zamieszkania i stopien zamoznosci. Od kilku lat usi³uje dotrzec do moich korzeni. Dziekuje - Wasza strona zdopingowa³a mnie do efektywnego dzia³ania. Pozdrawiam i zycze dalszych sukcesow w odtwarzaniu lini rodu Popielow. Wnuczka Anieli Popiel (ktora pochodzi z Ukrainy z powiatu G³eboczek)


Name:
Evelyn West Popil
E_mail:
URL:
Town:
White Rock
State:
BC
Date:
14 Oct 2003
Time:
04:04:18

Comments


Name:
Jorge Popelnitski Junior
E_mail:
jr.popel@bol.com.br
URL:
Town:
Erechim (Brazil)
State:
Rio Grande Do Sul
Date:
26 Sep 2003
Time:
09:29:12

Comments

HELLO. this page is super cool.


Name:
Karen
E_mail:
URL:
Town:
San Diego
State:
California
Date:
12 Sep 2003
Time:
13:31:43

Comments

Thank you for posting the Piast legend it was just what I was looking for.


Name:
Lech Chmielewski
E_mail:
lecho108@tlen.pl
URL:
Town:
Szczecin
State:
Poland
Date:
21 Aug 2003
Time:
15:18:21

Comments

Œwietna strona, jestem zbudowany, masa wspania³ych informacji wszystko nale¿ycie pouk³adane. Dziekujê, prosze o jeszcze Lech Chmielewski


Name:
Janusz Adamowski
E_mail:
jadamo@o2.pl
URL:
Town:
Kraków
State:
Polska
Date:
16 Aug 2003
Time:
16:27:34

Comments

Strona piêknie opracowana.Gratulujê!Jestem ni¹ zainteresowany , poniewa¿ moja Babcia pochodzi³a z r.Popielów .Na pewno jeszce nie raz odwiedzê tê stronê. £¹czê wyrazy szacunku i uznania.


Name:
Marta Popiel
E_mail:
voodoo_lady@interia.pl
URL:
Town:
Wroc³aw
State:
Polska
Date:
15 Aug 2003
Time:
08:27:08

Comments

Bardzo mi siê s[podoba³a ta witryna :) Dowiedzia³¹m sie wielu ciekawych rzeczy :) To mi³o ze ta strona potrafi zjednoczyc ludzi i pomoc odnalezc swoje korzenie :) Bardzo serdecznie dziekuje za to autorom i pozdrawiam serdecznie wszystkich Popieli :)


Name:
Arkadiusz Suda
E_mail:
arsud@poczta.onet.pl
URL:
Town:
Pszczew
State:
Polska
Date:
12 Aug 2003
Time:
21:30:18

Comments

Super strona!!! Moja babcia i prababcia mieszka³y w Dobrej Szlacheckiej Olga i Katarzyna Demkowicz.Po akcji "Wis³a" rodzina mieszka na ziemiach zachodnich.


Name:
Pawel Popiel
E_mail:
maureen .popiel@sympatico.comC
URL:
Town:
Carleton place ont
State:
Canada
Date:
11 Aug 2003
Time:
13:58:06

Comments

Bardzo ciekawe niwiem co mam wpisac pod URL


Name:
Karolina Popiel
E_mail:
karolinapopiel@yahoo.com
URL:
Town:
Cracow/Kraków
State:
Poland/Polska
Date:
27 Jul 2003
Time:
16:14:13

Comments

Jestem dumna ze mam na nazwisko POPIEL. W Krakowie z mojej rodziny jest jeszcze 13 osob o tym nazwisku. Mam nadzieje ze uda mi sie nawiazac kontakty z innymi Popielami.Serdecznie gratuluje bardzo ciekawej strony. Pozdrawiam


Name:
KIMBERLY POPIL
E_mail:
strombergland@hotmail.com
URL:
Town:
Vancouver
State:
B.C.
Date:
21 Jul 2003
Time:
02:53:51

Comments


Name:
Robert Popiel
E_mail:
rspopiel@aol.com
URL:
Town:
Trophy Club, Texas
State:
U.S.A.
Date:
18 Jul 2003
Time:
21:10:59

Comments

I am searching for my roots in Galicia. I am the son of Jacob "Jack" Popiel. My grandfather's name was David, my grandmother was Anna Goldman. His other children were Max, Louis,Arthur,Nathan,and Rose. I have lost track of all my cousins.I lived in Miami, Florida for many years. I am enjoying the website Jan Popiel!


Name:
jerzy karaszkiewicz
E_mail:
hardrock@telusplanet.net
URL:
Town:
calgary
State:
kanada
Date:
16 Jul 2003
Time:
18:25:10

Comments

bardzo ciekawe lecz trzeba bylo czekac na takie informacje 50 lat--co dzieje sie dzisiaj z potomkami -Popielow.Czy wlasciciele dawnych posiadlosci tak jak Popielowie otrzymaja od dzisiejszych wladz w Polsce wolnej-nalezne im posiadlosci by spelnila sie sprawiedliwosc historyczna.Czy tylko beda stac bez zycia te zamki ,dwory jako muzea "pomniki" ku wspanialej jak by nie bylo nieraz przeszlosci.Angielskie podejscie do tych spraw mysle byloby dobrym wzorem by uregolowac te sprawy w Polsce ,ktora jest czlonkiem wielkiej Europy gdzie przepisy w tych sprawach sa bardzo jasne--Ile turystow odwiedzalo by Londyn gdyby powiedzmy wydziedziczono panujaca rodzine Windsorow(Elzbieta II).


Name:
Robert Popiel
E_mail:
rspopiel@aol.com
URL:
Town:
Dallas
State:
Texas U.S.A.
Date:
13 Jul 2003
Time:
13:36:14

Comments


Name:
Ewa Popiel Ryttel
E_mail:
eryttel@cogeco.ca
URL:
Town:
Burlington, Ontario
State:
Canada
Date:
11 Jul 2003
Time:
23:20:44

Comments

I finally found the information about my family that I was looking for. The site is very well done, and the Sulima crests are very vivid. My Dad, Jan Sulima Popiel, was born in Zbydniow, Poland. His father's name was Antoni. Do you have any data prior to that? Pls erase my entry made without comments.


Name:
Tadeusz Stomma
E_mail:
tadas@fmtc.net
URL:
Town:
Tega Cay, SC
State:
USA
Date:
08 Jul 2003
Time:
10:48:16

Comments

I would like to commend you on the work you have done, especially the translations. Being engaged in creating something similar for my descendants, I will be referring to your web site often. Needless to say, if I come across anything which may be useful to you, I will pass it along. Best wishes for success in your future work.


Name:
litwin lubieniecki h.sas
E_mail:
KOSZUTY@interia.pl
URL:
Town:
State:
Date:
07 Jul 2003
Time:
07:05:33

Comments

wspaniala strona!


Name:
Anna Plater-Zyberk
E_mail:
plater@kki.net.pl
URL:
Town:
Bielsko-Biala
State:
Date:
06 Jul 2003
Time:
12:42:48

Comments

Poszukuje adresu e-mail Marcina Popiela wlasciecia Kurozwek, syna Stanislawa Popiela i Reni Wañkowicz. Bede bardzo wdzieczna za taka informacje Jestem jego cioteczno-cioteczna siostra Pozdrawiam Anna Plater-Zyberk


Name:
Krzysztof Krajewski
E_mail:
kkrajewski@optonline.net
URL:
Town:
Fair Lawn
State:
USA
Date:
05 Jul 2003
Time:
12:32:34

Comments

Serdeczne gratulacje! Palac i otoczenie prezentuje sie wspaniale. Moi dziadkowie mieszkali w Kurozwekach(Jakubik) i,z miejscowoscia ta laczy mnie wiele wspomnien. Pamietam jak "zwiedzalem" palac kiedy stal opuszczony i byl prawie ruina. Ale nawet 50 lat "ciezkiej"pracy bylych wlascicieli nie zdolalo nigdy odebrac temu miejscu specyficznego czaru i uroku. Kurozweki sa w planach mojej mam nadzieje niedalekiej wizyty w Polsce i wizyta w palacu jakze odmienionym bedzi przyjemnosci sama w sobie. Z powazaniem Krzysztof Krajewski


Name:
Janusz Popiel
E_mail:
ianusz.popiel@wp.pl
URL:
Town:
Warsaw
State:
Poland
Date:
05 Jul 2003
Time:
09:54:44

Comments


Name:
Chrystyna
E_mail:
mazetheatre@hotmail.com
URL:
Town:
Falls Church
State:
VA
Date:
30 Jun 2003
Time:
14:33:29

Comments

Great site. I have records that my grandmother's (Baba) name was Julia Popil and she was born in Ukraine. If anyone has information on her;details on her life or village I would appreciate it. Thanks!


Name:
Michael J. Popil
E_mail:
popil8644@shaw.ca
URL:
Town:
Vancouver
State:
BC, Canada
Date:
23 Jun 2003
Time:
15:54:00

Comments

Grandparents homesteaded near Prince Albert, Saskatchewan, Canada, in the early 1900's.


Name:
Pawe³ Wielopolski
E_mail:
pwielopolski@wp.pl
URL:
Town:
Radom
State:
Polska
Date:
22 Jun 2003
Time:
08:53:41

Comments

Swietna stona!.Równie¿ interesujê siê histori¹ mojej rodziny i mam wyniki udokumentowane do 1765r.Dlateg mam zamiar stworzyæ razem z bratem stronkê o rodzinie Wielopolskich herbu Starykoñ. Wasza strona na pewno bedzie œwietn¹ pomoc¹. Pozdrowienia! PS. Jeœli ktoœ nosi takie same nazwisko jak ja to prosibym o kontakt ze mn¹ z góry dziêkuje!.


Name:
Ryszard Baczyñski
E_mail:
ebobo@interia.pl
URL:
Town:
Kraków
State:
Polska
Date:
07 Jun 2003
Time:
17:21:02

Comments

Bardzo fajna stronka. Z opowiadañ mojego dziadka Jana Baczyñskiego wynika i¿ moja rodzina u¿ywa³a herbu SAS. pozdrawiam


Name:
Volodymyr Popel
E_mail:
vlad_popyel@yahoo.com
URL:
Town:
Edison
State:
NJ USA
Date:
07 Jun 2003
Time:
12:29:44

Comments


Name:
Joseph Wolkowski
E_mail:
wolkow@oanet.com
URL:
Town:
Edmonton,
State:
Alberta, Canada
Date:
03 Jun 2003
Time:
23:34:45

Comments

I am very interested in your history and was wandering if any people with the Wolkowski surname were included in your family.I read that people with my surname were landlords or nobles in Poland in the 16th century and had a coat of arms. Thank you, Joseph


Name:
David Covel
E_mail:
dccovel@yahoo.com
URL:
Town:
Midland
State:
Michigan
Date:
01 Jun 2003
Time:
00:04:24

Comments

I found your site while looking for the home town of my wife's great-grandfather, Martin Rigge. Our records show he came from the town of Dzierzazno Wielkie (Gross Drensen) Martin brought his family to the United States in 1863. Was this town part of Germany at that time?


Name:
Robert Razniewski
E_mail:
neur@gazeta.pl
URL:
Town:
ciechanow
State:
polska
Date:
31 May 2003
Time:
14:15:21

Comments

Ciesze sie ze znalazłem tu tyle ciekawych informacji na temat herbu sas. Moja matka "z domu" nosiła nazwisko Åťurakowska(herb sas). Swoją drogą ciekawe dlaczego w herbazach nazwisko to jest pisane przez "z"?


Name:
Halina Formella
E_mail:
halina54@op.pl
URL:
Town:
Gdynia
State:
Polska
Date:
28 May 2003
Time:
20:35:10

Comments

Jestem prawnuczką Marceliny, praprawnuczka Aleksandry i Tadeusza Popiela. Razem z córką- zadanie domowe- szukamy wieści o genaologii rodziny. Zosta³o trochê dokumentów : akta, dowody i zdjêcia,które stanowią dla nas zagadkê. Postanowi³yśmy spêdziæ wakacje pod Lwowem: Brzezany i okolice. Halina Formella, Gdynia


Name:
Petey Popiel
E_mail:
kulite0@shaw.ca
URL:
http://www.bagofjews.com
Town:
Winnipeg
State:
Manitoba
Date:
28 May 2003
Time:
00:57:25

Comments

Sup, I randomly found this website when I was bored and just searching for things. Apparently my last name has quite a history to it. Neat.


Name:
Ireneusz Piotr Kozanecki
E_mail:
kozanecki@hotmail.com
URL:
Town:
Glendale
State:
NY
Date:
26 May 2003
Time:
16:07:19

Comments

Very impressive,indeed, searching for roots,


Name:
Jeff Popiel (the 2nd on this guestbook)
E_mail:
kingpin91@hotmail.com
URL:
http://www.pointsixnine.com
Town:
Saskatoon
State:
Saskatchewan
Date:
26 May 2003
Time:
02:06:12

Comments

very interesting to know that there is another Jeff Popiel... and living in the same country... only a province away!... just too bad i dont know the guy... that would be interesting... to know someone with the same name as I have... im glad i found this site


Name:
Elzbieta Mentlak
E_mail:
EELAA2000@eartlink.net
URL:
Town:
Krakow teraz NY
State:
Date:
24 May 2003
Time:
14:00:34

Comments

Doskonala strona, doskonaly pomysl, tak trzymac ! E


Name:
Tychowski Pierre
E_mail:
albedo@wanadoo.fr
URL:
Town:
Soissons
State:
France
Date:
22 May 2003
Time:
11:15:01

Comments

I am very pleased to see my name inside list from family use coat of arms sas Popiel. My father Piotr born at Rozdzalowice district Rudki. Piort speak every time from her nobility origin from Galicia country .Thanks for your historical investigate.


Name:
Michel Maciej Kostecki
E_mail:
Mkostecki@compuserve.com
URL:
Town:
State:
Switzerland
Date:
22 May 2003
Time:
07:02:35

Comments

Jeden z Popieli byl ojcem chrzestnym Sylwestra Kosteckiego, syna Pawla i Tekli Pawlowskiej urodzonego w Bukaczowcach (ziemia lwowska) w latach 70- tych XVIII wieku.


Name:
Michele Fiudo
E_mail:
zackfox1@papadocs.com
URL:
Town:
State:
IL
Date:
16 May 2003
Time:
17:07:58

Comments

I really enjoyed this web sight. It was very informative!! What an interesting family with a great history.


Name:
gryxnoxen
E_mail:
gryzzy2@kgb.com
URL:
Town:
State:
Date:
16 May 2003
Time:
15:17:32

Comments

Nawet nie sadzilam, ze moja rodzinna miejscowosc ma az taka historie! Jest to urocze miejsce i czesto do niego wracam (aktualnie mieszkam w Krakowie). Pozdrawiam serdecznie i zycze dalszych sukcesow w poszukiwaniach. J.


Name:
Karolina Piotrzkowska
E_mail:
carolins@hotmail.com
URL:
Town:
Trójmiasto, tudziez Greenpoint
State:
Polska
Date:
14 May 2003
Time:
10:07:04

Comments

Prosze o pozwolenie dodania komentarza po zakonczeniu calej zawartej na stronie lektury. :)


Name:
Rafa³ Oleszkowicz
E_mail:
oleszkowicz@op.pl
URL:
Town:
Mielec
State:
Polska
Date:
12 May 2003
Time:
11:22:24

Comments

Œwietna strona, szczególnie interesuje mnie historia rodu Oleszkowiczów, z tej strony dowiedzia³em siê kilku ciekawych rzeczy œwietna robota panowie, pozdrawiam!!


Name:
ROMAN A. POPOWSKI
E_mail:
POPPAROMAN@AOL.COM
URL:
Town:
BAYONNE
State:
N.J.
Date:
11 May 2003
Time:
23:21:32

Comments

CAN YOU PLEASE TELL ME HOW THE POPOWSKI FAMILY ENDED UP IN THE POPIEL FAMILY? PLEASE LET ME KNOW!!! THAMKS.


Name:
william babowski
E_mail:
babs@aol.com
URL:
Town:
State:
Date:
09 May 2003
Time:
16:30:53

Comments

Great site. Lots of good info. Looking for a pocket fisherman or a dehydrator.


Name:
Joanna Hydzik
E_mail:
matiko@poczta.onet.pl
URL:
Town:
Popiele/Jurowce
State:
Polska
Date:
06 May 2003
Time:
16:00:47

Comments

Nawet nie sadzilam, ze moja rodzinna miejscowosc ma az taka historie! Jest to urocze miejsce i czesto do niego wracam (aktualnie mieszkam w Krakowie). Pozdrawiam serdecznie i zycze dalszych sukcesow w poszukiwaniach. J.


Name:
POPEL Regis
E_mail:
regispopel@libertysurf.fr
URL:
Town:
Maizieres
State:
FRANCE
Date:
02 May 2003
Time:
17:02:30

Comments

Hello ; 1 POPEL from FRANCE My grandfather came from LVOV


Name:
Sandra Popiel
E_mail:
harsan@clear.lakes.com
URL:
Town:
Waseca
State:
MN
Date:
25 Apr 2003
Time:
19:16:10

Comments

very, very nice site


Name:
Polish Resistance Movement
E_mail:
URL:
 
Town:
Kruszwica
State:
Polska
Date:
24 Apr 2003
Time:
17:54:50

Comments

That was a nice and interesting site to visit. Nevertheless, one has to point out that "Wprost" went just plainly too far in referring to the Popiel family as the descendants of the legendary King Popiel. From the information contained on this site it is obvious that the two names are identical purely be coincidence, and that your family and the legendary king have nothing to do with each other.


Name:
Jurij Popel
E_mail:
meverik@tts.lt
URL:
Town:
Visaginas
State:
Lithuania
Date:
24 Apr 2003
Time:
15:48:44

Comments

I am Jury Popel'. My father - Andrey Popel' was born in village Unjatychi Drogobychsky area the Lvov area. My grandfather Jurko Popel' was the officer of the Austrian army. While my father is alive I can to tell about Popel familie in Uniatichy ( Drogobich area), Kulchicy(Sambor area), Òustanovichy ( Borislav area ). It is very interesting to me to learn more about my roots. I shall try to study all your information and to share the my knowledge. Honour, conscience and advantage! Best regards from Lithuania ! Jurij Popel


Name:
Marcin Rzemieniecki
E_mail:
mrz@op.pl
URL:
Town:
State:
Polska
Date:
23 Apr 2003
Time:
13:40:13

Comments

Strona jest bardzo dobra, daliscie Panowie wspanialy przyklad innym podkarpackim rodzinom. Mam nadzieje, ze strona bedzie sie rozwijac i kiedys znajde tu informacje na temat Popielow z zascianka Sosnow kolo Podhajec. Jeszcze raz gratuluje. Marcin Rzemieniecki.


Name:
Steve Klodnicki
E_mail:
steve.klodnicki@lmco.com
URL:
Town:
Utica
State:
New York
Date:
23 Apr 2003
Time:
11:50:48

Comments

Very nice!!! You put alot of research into this. I am Steve Klodnicki. Grandson of Antoni Klodnicki, Great-Grandson of Dominic Klodnicki of Lublin, Poland.


Name:
Michal Labinowicz
E_mail:
mlabinowicz@hotmail.com
URL:
Town:
Calgary
State:
Kanada
Date:
22 Apr 2003
Time:
13:59:06

Comments

Bardzo interesujace !


Name:
Elzbieta Szumanska
E_mail:
elszu1@wp.pl
URL:
Town:
Kunice
State:
Polska
Date:
22 Apr 2003
Time:
09:33:52

Comments

Bardzo interesuje mnie historia tego rodu, sama najprawdopodobniej z niego sie wywodze, ale nie znalazlam na tych stronach wszystkiego, czego szukam.Pozdrawiam!


Name:
Helen Bobel
E_mail:
hjb1022@hotmail.com
URL:
Town:
Palm Harbor
State:
FL
Date:
20 Apr 2003
Time:
14:33:23

Comments

What a wonderful job you did! I can't wait to explore your site fully.


Name:
Patryk Wójtowicz
E_mail:
patryk14_1989
URL:
Town:
Staszów
State:
Polska
Date:
10 Apr 2003
Time:
06:52:23

Comments

Ostatnio by³em w Kurozwêkach i ówa¿am , ¿e jest tam œwietnie mo¿na sobie wyobraziæ jak tam bêdzie w przysz³oœci.Znam siê z Jamesem Popielem chodzi ze mn¹ do klasy i jest bardzo mi³y


Name:
Agnieszka Mostowik
E_mail:
mostowikagnieszka@hotmail.com
URL:
Town:
Wroc³aw/Oœwiêcim
State:
Polska
Date:
10 Apr 2003
Time:
05:16:51

Comments

strona jest œwietna pozdrawiam twórców i wszystkich Mostowików


Name:
William Grodnick
E_mail:
william.grodnick@us.army.mil
URL:
Town:
Brooklyn
State:
New York
Date:
08 Apr 2003
Time:
13:16:44

Comments

Jan,is a personel friend of mine, he is always there for me. I wish more people were like him. Respectfully, Sgt. William Grodnick


Name:
Alexsis Karpenchuk
E_mail:
URL:
Town:
Toronto
State:
Ontario, Canada
Date:
01 Apr 2003
Time:
19:09:44

Comments

Neat site! My Grandmother is a Popil so it was very interesting to learn a little bit about my heritage. Thanks for the informative site.


Name:
Elena-Tereza Daschievici
E_mail:
eli_te_d@yahoo.com
URL:
Town:
Buzau
State:
Romania
Date:
15 Mar 2003
Time:
16:48:18

Comments

It is a very good site and i want to congratulate you for this. I have a request and I know it is a dificcult one but please try to answer me. Please send to me all the datas about the Daszkiewicz family indicated in Galicia nobility registry. I can not find this information. Thank you. I will wait.


Name:
Natalia
E_mail:
natkabiel@wp.pl
URL:
Town:
Warsaw
State:
Poland
Date:
13 Mar 2003
Time:
07:20:09

Comments

Your page is really... good I can find here everything what I'm looking for.


Name:
Nancy Mullins
E_mail:
elkrun@earthlink.com
URL:
Town:
Sylvester
State:
West Virginia
Date:
13 Mar 2003
Time:
00:01:53

Comments

Have close Polish friends changed names in US to Protan and Chingle. Love Polish History


Name:
Tomasz Chorzalski
E_mail:
chorzykjunior@interia.pl
URL:
Town:
Myœlenice
State:
Polska
Date:
12 Mar 2003
Time:
03:35:54

Comments

Dobra strona .Zawiera bardzo durzo informacji na temat rodu popielów .Jest wzorem dla stron o podobnej tematyce


Name:
Wagner B. Beskow
E_mail:
wbbeskow@hotmail.com
URL:
www.geocities.com/familiabeskow
Town:
São Luiz Gonzaga
State:
RS - Brazil
Date:
11 Mar 2003
Time:
01:10:44

Comments

Great Web site, a wonderful work! I'm studying the Besko village SW from Sanok where my surname may have originated. I know the family left "Ukraine" in early XVI c. to Germany then Pomerania (Prussia at the time) then to Brazil where I was born and live. Got your kind reply to an e-mail I sent you. Thanks a lot for that and for this site.


Name:
Jadwiga Z¹becka
E_mail:
rlmzabec@cyf-kr.edu.pl
URL:
Town:
Kraków
State:
Polska
Date:
10 Mar 2003
Time:
09:22:27

Comments

W sobotê by³am w Kurozwêkach. By³a to moja pierwsza wizyta, ale wiem ¿e nie ostatnia. Odwiedzi³am park zamkowy,z daleka zobaczylam stado bizonów, zjad³am wspania³y obiad. Niestety nie mia³am czasu na bli¿sze poznanie parku, zamku, okolicy. "Zostawi³am" sobie t¹ przyjemnoœæ na poŸniejszy czas, na wiosnê. By³am zachwycona tym co zobaczy³am. ¯yczê powodzenia. Przesy³am pozdrowienia. Jadwiga Z¹becka


Name:
Anitka E Sumislawska
E_mail:
anitka@shaw.ca
URL:
Town:
Edmonton
State:
Kanada
Date:
09 Mar 2003
Time:
00:02:09

Comments

Mojej mamy panienskie nazwisko jest Popiel


Name:
Leigh Ann PettingerGrahlman
E_mail:
leighpettinger@hotmail.com
URL:
Town:
State:
Ontario, Canada
Date:
07 Mar 2003
Time:
19:05:49

Comments

Nice site. I am working on the Gross Drensen, Posen, Prussia films at the LDS centre. Names I am researching are GRAHLMANN/GRALMANN, PUPHAL, MARQUARDT, STADTLAENDER, GUSE and many more. Keep up the excellent work.


Name:
JACEK POPIEL
E_mail:
URL:
Town:
WARSZAWA
State:
POLSKA
Date:
06 Mar 2003
Time:
12:51:32

Comments

DZIEKUJE ZA TA STRONE


Name:
Piotr Ogniewski
E_mail:
Wanda.9336146@pharmanet.com.pl
URL:
Town:
Krakow
State:
Polska
Date:
25 Feb 2003
Time:
07:09:04

Comments

Z wielka przyjemnoscia przeczytalem tekst o moim pradziadku artyscie malarzu Tadeuszu Popielu. Pozdrawiam autorow. With great pleasure I have read the text about my great grandfather artist painter Tadeusz Popiel. Greetins for the authors.


Name:
peter
E_mail:
peter_meinhart@yahoo.com
URL:
http://www.unitedfun.net
Town:
State:
Date:
19 Feb 2003
Time:
06:50:57

Comments

Hello everybody! This site is very nice , it's very helpfull for my work to create my own website. Thanx a lot. I'll come back later to visit your site again, Greetings from Frankfurt/ Germany.


Name:
Norman Popiel
E_mail:
npopiel@comcast.net
URL:
Town:
Punta Gorda
State:
Florida
Date:
16 Feb 2003
Time:
15:53:59

Comments


Name:
DEAN POPIEL
E_mail:
DPOPIEL@CHARTER.NET
URL:
Town:
SPRING
State:
TEXAS
Date:
13 Feb 2003
Time:
20:30:51

Comments

LOVED IT. I HAVE BEEN TO KRACO IN POLAND AND BEEN TO THE POPIEL ESTATE OUTSIDE THE CITY. DID TRY TO FIND OUT SOME IMFORMATION ON IT BUT IT WAS DIFFICULT SINCE I DON'T SPEAK OR WRITE POLISH. MY FATHER WAS THE SON OF A POPIEL WHO WAS FROM THAT AREA.


Name:
Jerzy Popiel
E_mail:
catan1@wp.pl
URL:
Town:
Bydgoszcz
State:
Polska
Date:
08 Feb 2003
Time:
10:48:40

Comments

Pozdrawiam autorów tej strony!!! Jestem wnukiem Jana Popiela urodzonego we Lwowie w 1923r.


Name:
Piotr Konasiewicz
E_mail:
wilk@wow.net
URL:
Town:
Port of Spain
State:
West Indies
Date:
31 Jan 2003
Time:
12:50:53

Comments

Have been researching my family name and came across your page. Very interesting and informative! Keep up!


Name:
KATHERINE M. ORLOS
E_mail:
SWAN2SWAN@MSN.COM
URL:
http://meditation2012.com
Town:
TINY POND BY THE MOON SIDE
State:
STATELESS STILL - THANKS GOD!;)
Date:
29 Jan 2003
Time:
21:01:54

Comments

NIGDY NIE ROZUMIALAM LUDZKIEJ FASCYNACJI ZWIAZANEJ Z POCHODZENIEM - MOZE DLATEGO, ZE JESTEM Z MARSA;) ALE DOCENIAM WKLAD WLOZONY W PANSKIE STRONY INTERNETOWE. SA WYKONANE PROFESJONALNIE. MYSLE, ZE W OBECNYCH CZASACH, JEDNAK, WIECEJ UWAGI NALEZY POSWIEC LUDZIOM BEZ WZGLEDU NA ICH GENY - LICZY SIE DUCHOWOSC, KTORA NIE MA NIC WSPOLNEGO Z HERBAMI....... IMHO ZYCZE POWODZENIA! (A PRZEDWSZYSTKICH TEJ ZONY W KONCU!;)


Name:
Marek Dunin-W¹sowicz
E_mail:
mdwl@interia.pl
URL:
Town:
Szczecin
State:
Poland
Date:
26 Jan 2003
Time:
13:34:50

Comments

Fajna strona.Dobrze, ze nasi rodacy interesuj¹ siê korzeniami rodowymi.Pozdrowienia ze Szczecina Marek Dunin-W¹sowicz


Name:
Janusz Rześniowiecki
E_mail:
Janusz_Rzesniowiecki@po.pl
URL:
Town:
£ód¼
State:
Polska
Date:
25 Jan 2003
Time:
12:04:10

Comments

Świetna praca. Gratulujê pomys³owej strony www. Podziwiam ogrom pracy nad nią. Odwiedzam podobne poszukując interesujących mnie dnych i muszê stwierdziæ, ¿e panów strona jest inspirująca, dająca wskazówki do dalszych dzia³añ. Serdecznie pozdrawiam!


Name:
Izabella
E_mail:
izabella_78@hotmail.com
URL:
Town:
Linkoping
State:
Sweden
Date:
24 Jan 2003
Time:
08:04:15

Comments

Hello! My grand grandmothers last name was Sas Komarnicka. I think she was a member of the Sas family. As I've heard, there were 3 diffrent family member roots. One was left in Poland, the second one went to the US and the third one to eastern Europe. My grand grandmother lived in Torun. I don't know much about her, but I know that she was very beautiful and talented. If anybody knows anything about this, please let me know! (Mowie tez po Polsku) Take care!


Name:
Tomasz Natorff
E_mail:
tbn1@wp.pl
URL:
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
23 Jan 2003
Time:
17:42:42

Comments

Jestem potomkiem rodu Popielów (po k¹dzieli). Mój prapradziadek Józef Popiel o¿eni³ siê z Józef¹ Szostakowsk¹. Z tego zwi¹zku urodzi³a siê moja prababcia Joanna Popiel. Sta³o siê to w 1860 roku, w Sosnowcu ziemi Piotrkowskiej (tak zapisano w dokumentach). Józef mia³ siostrê Helenê, ale nie wiem nic o jej losach. Z fragmentarycznych tablic zamieszczonych na stronie Rodu Popielów nie mogê zorientowaæ siê, czy jest tam miejsce dla mojej rodziny. Ale na wszelki wypadek przesy³am tê garœæ informacji i pozdrawiam wszystkich odwiedzajacych tê stronê. Tomasz Natorff


Name:
Pawe³ Popielnicki
E_mail:
popielniccy@poczta.onet.pl
URL:
Town:
œwidnik
State:
Polska
Date:
19 Jan 2003
Time:
12:29:38

Comments

Cieszê siê, ¿e znalaz³em coœ na temat pojego pochodzenia.Chcia³bym wiêcej.


Name:
Paulina Thorne
E_mail:
boletused@aol.com
URL:
Town:
Portland
State:
OR
Date:
18 Jan 2003
Time:
00:15:38

Comments

Very helpful site.Thank you for all your hard work and for sharing. What does SAS mean? We are researching the Komarnicki and Matkowski families from Galicia. Paulina


Name:
Badowska
E_mail:
ewa.vesely-badowska@chello-at
URL:
Town:
Wieden
State:
Austria
Date:
12 Jan 2003
Time:
14:25:07

Comments

poszukuje wiadomosci o Badowskich, pochodzacych z okolicy Sambora i Przemysla. Ojciec moj, Stanislaw Badowski urodzil sie w Przemyslu w roku 1903.


Name:
Tom Tyshko
E_mail:
ttyshko@msn.com
URL:
Town:
Los Angeles, California
State:
United States
Date:
10 Jan 2003
Time:
20:51:58

Comments

I am just starting to research my families' roots in Poland. My branch only, spells their name Tyshko, the other two here in the states spell their name Tyszko. We have been told it was shorten from Tyszkiewicz sometime in the mid 1800's. I was given this site information by a Tadeusz Tyszko in Bilgoraj. It is a wonderful site. I wish it was a lead to my research. Tom Tyshko


Name:
Jan Popiellus
E_mail:
popiellus,szlahcicuf@poczta.ont.pl
URL:
12-994-949--9-9
Town:
Szlahcicuf
State:
Polska
Date:
09 Jan 2003
Time:
15:03:45

Comments

POSTRAFIAM SZLACHCICUF BARDZO SZLACHEETNYCH SZLACHETNIE URODZONYCH.


Name:
Malgorzata Soja
E_mail:
gochasoja@go2.pl
URL:
Town:
Czestochowa
State:
Polska
Date:
03 Jan 2003
Time:
07:42:53

Comments

Drogi Janie, Spotkanie Ciebie w B.P. bylo niesamowite.Pozostawiles mnie pod ogromnym wrazeniem.Teraz obejrzalam Twoja strone i jestem pod wrazeniem jeszcze wiekszym(o ile to mozliwe).Podziwiam Twoja pasje, dociekliwosc i trud jaki sobie zadales. Teraz,gdy zamkne ta strone, zostawisz mnie kolejny raz z tym samym odczuciem.Moze to zmienisz? Zapraszam Cie do mnie.Wsiadaj w pierwszy lepszy samolot!Ciesze sie,ze jestes...


Name:
Marek Popiel
E_mail:
marekp@kompas.net.pl
URL:
http://whale.kompas.net.pl
Town:
Lublin
State:
Polska
Date:
01 Jan 2003
Time:
09:44:33

Comments

Stopy wody pod kilem autorom tej witryny, ale tak¿e wszystkim znanym i nieznanym Popielom Marek


[ Sign My Guestbook ]

[ View My Guestbook]

[ Previous Guestbooks ]

[ This site on CD-ROM ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel
 

This site was created on June 15, 1998 and updated on May 11, 2007
Copyright Š 1998. Jan Popiel & Slawomir Popiel.