Prominent Popiels in Polish history

1.Remigiusz Popiel (1698r.) Cześnik Podlaski (cupbearer)
2.Jan Popiel (1705r.) Podczaszy Nowogrodzki mianowany przez króla Augusta 2 (deputy cupbearer)
3.Jan Popiel (1786r.) Kasztelan Lwowski (castellan)
4.Konstanty Popiel (1751r.) Marszałek Koła Rycerskiego (the President of the Knight Ring) a w 1768r. Zostaje Wojskim w
Radomskim (chief of the guard).
5.Paweł Popiel (1751r.) Chorąży Wiślicki (standard bearer)
6.Stanisław Popiel- Generalny Adiutant i Szambelan J.K. Mości King's chamberlain)
7.Paweł Popiel- Kasztelan Sandomierski (castellan) w 1764r. Mianowany przez króla Chorążym
Chorągwi Pancernej (standardbearer)
8.Augustyn Popiel (1792r.) Podczaszy Pilzneński, Sędzia Grodzki (deputy cupbearer)
9.Onufry Popiel- pułkownik (colonel) Chorągwi Regimentu był posłem (deputy) Sejmu z Departamentu
Radomskiego za zasługi dla Królestwa Polskiego dostał nominacje od Ks. Józefa
Poniatowskiego na Marszałka Radomskiego (appointed by prince Jozef Poniatowski to the office of Radom Marshall).
10.Paweł Popiel ( 1807r.) studiował w Warszawie i Paryżu brał udział w Powstaniu
Listopadowym( walczył na Woli) polityk i publicysta ( nazwany w rodzinie Ekscelencją) (studied in Warsaw and in Paris, took part in November Uprising, a politician and jurnalist)
11.Wincenty Popiel( 1825r.) Arcybiskup Warszawski (tablica w katedrze św. Jana w
Warszawie) (Warsaw Achbishop)
12.Sahajdaczny (1570r.) wojowniczy Hetman Kozaków Zaporskich pochodził z rodziny
Popielów pod Samborem ( Ukraina) (general of the Zaporozhie Cossacks)
13.Karol Popiel (1887) poseł na Sejm w (1922-1927) minister w rządzie Gen.Sikorskiego (deputy, minister in the administration of general Sikorski).

[ Sign My Guestbook ]

[ View My Guestbook]

[ Previous Guestbooks ]

[ This site on CD-ROM ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel
 

This site was created on June 15, 1998 and updated on May 11, 2007
Copyright © 1998. Jan Popiel & Slawomir Popiel.