Chcę tu podać kilka wskazówek dla tych którzy myślą o tym aby poznać historię swojej rodziny. Księgi dostępne są w regionalnych Archiwach Państwowych dotyczące lat 1810 – 1904 , natomiast ostatnie sto lat znajduje się w zasobach gminnych danego terenu.
Zaborca rosyjski uporządkował sprawy rejestru urodzeń, ślubów i zgonów od 1810 r. tworząc administracje gminne a w nich tzw. Sądy Pokoju.
W skład Sądów Pokoju wchodzili: ksiądz, urzędnik gminny i dwóch świadków.
Prowadzone były księgi w dwóch egzemplarzach, jeden dla archiwum gminnego, drugi dla kościelnego. Po spisaniu aktu urodzenia, ślubu czy zgonu, wszyscy członkowie Sądu Pokoju podpisywali się na tym dokumencie.
Do roku 1863 akta spisywał ksiądz w języku polskim, natomiast po powstaniu styczniowym ( 1863) spisywano w języku rosyjskim co obecnie stwarza dodatkowe trudności w odczytywaniu nawet dla ludzi znających język rosyjski, bo ksiądz pisał ładnie ale „ łańcuszkiem” . Forma i treść aktu była podobna ale trudności mogły być przy odczytywaniu nazwisk, miejscowości, i dat pisanych słownie. W trakcie przeglądania akt archiwalnych zauważyłem że coraz więcej ludzi interesuje się genealogią, bo każdy wpisywał się w jakim celu przegląda akta. Ja dawałem do odbicia na ksero każdy dokument jaki znalazłem dotyczący nazwiska Popiel, a potem już w domu analizowałem, czy dotyczy mojej rodziny i czy tworzy jakąś logiczną ciągłość linii rodowej. Szukając nazwisk Popiel notowałem również nazwisko Szabliński jako że moja mama pochodzi z tej rodziny herbu Rawa. Mam jednak zbyt mało materiałów o rodzinie Szablińskich aby można było zbudować drzewo genealogiczne.
Akta starsze tzn. przed 1810r. znajdują się czasem w starych kościołach, są jednak pisane po łacinie „łańcuszkiem” przez księdza i szalenie trudno je odszyfrować choć uprzejmy ksiądz może przetłumaczyć napotkany tekst.

 

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.