Przebieg powstawania Księgi Rodu Popielów


Krótki opis zawartości „Księgi”


Wskazówki dla tych którzy chcą opracować genealogię swojej rodziny


Drzewo genealogiczne Eugeniusza Popiela


Inna gałąź  rodziny Popielów z parafii Jedlińsk


Osobna gałąź Zofii Popiel żony Księcia Krzysztofa Radziwiłła


Uzupełnienie do gałęzi Popielów Chościaków


Ogólne drzewo genealogiczne wszystkich linii rodowych Popielów


Lista osób zasłużonych dla Polski z Rodu Popielów


Powiązania rodzinne rodu Popielów z innymi zasłużonymi dla Polski rodami


Eugeniusz Popiel o sobie


Powrot