Urodzonemu Teodorowi Hunczak Popielowi w Popielach w Cyrk. Samborskim. 


Sądzę przeto iż Extensya Szlachectwa Teodorowi H. Popielowi udzieloną być moze (skreslenie).

Ponieważ Urodzony Teodor Hunczak Popiel, Stefana Hunczak Popiela i Anny z Dobrowolskich, Małżonków, Syn, a Dymitra Hunczak Popiela i Magdaleny z Kiernickich, Małżonków, Wnuk, wiarygodnemi dokumentami okazał niewątpliwe pochodzenie swoje od szlachetney Familii Hunczaków Popielów w r. 1784 legitymowaney i w Księgach Stanowych w Tomie V na stronie 380 zapisaney, - przeto Wydział Stanowy królestwa Gal. i Lod. Udzielając rzeczonemu Teodorowi Hunczak Popielowi Extensyą szlachectwa i w księgi szlachty krajowey w Tomie 22 na stronie 78 zapisać Go rozkazał, i o tym Go ninieyszem przy zwróceniu Allegatów proźby pod d. 5: M.b.m. podaney zawiadamia.

W Lwowie dnia 22 Marca 1828

Powyższy Dekret ma bydź w Księgi Stanowe wpisanym, a Tom i karta w Dekrecie wyrażone. 

Wasilewski

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.