w małoletnosci y Kalictwie, czyniącym go niewładnym interessa swoie przyzwoitem trybem kierować, nie był w stanie, tak z tych fizycznych z strony iego zachodzących przeszkód legitymować się, iako też iż iego w mowie będąca legitymacyia, z strony tegoż Opiekunów z przyczyny ich nieludzkiey Oziębłości połączoney z osobistymi podstempnymi widokami uczynić własne dobro za cel maiącymi zaniechaną została, y że iednak mimo tego wspomnianych dopiero Impetrant będąc rodowitym Gallicianem, zamieszkały od dzieciństwa swoiego w Cyrkule Samborskim, posiadaiąc odziedziczoną po swym Oycu Część szlachecką , niemniey prowadząc Życie uczciwe y chwalebne, ciągle iest y był za Szlachcica uważanym y powszechnie poważanym – które to Zaświadczenie podpisując, takowe w każdym potrzebnym razie przysięgą stwierdzić gotowi iesteśmy.

Działo się w Popielach dnia 30 Novembris 827.

Podpisy

Nastepna strona dokumentu

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.