Iż wyszczególnieni wyży Świadkowie stanąwszy obecnie w Jurysdykcyi mieyscowey Panowie Popiel swe wydane Świadectwo: iedni umieiący pisac własnoręcznie drudzy zaś nieumiejący pisać położeniem własnymi rękami Znaku krzyża Siebie podpisali y (...) tegoż Świadectwa iako dobrowolnie y rozmyślnie przez siebie wydanego ustnie przed Jurysdykcyą świadczyli, okoliczności te z strony Jurysdykcyi (...) legalizacyi wmowie będącego Zaswiadczenia urzędownie zatwierdza się – (...) Popiele 3 January 828

 

 

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.