Wysokie Ces.Króll. Stany Kraiowe Gallicyiskie

 

Urodzony Demetry Popiel Hónczak Dziedzic szlacheckiey Części w Wsi Popielach (dobrałem allegiata tu powołane pod litterą A, B, C, D, E dnia 12go Maja1828 r.) (...[podpis]) za czasow Rządów polskich w Woiewództwie ruskim Ziemi Przemyskiey, Powiecie, albo teraźnieyszym Cyrkule Samborskim leżącey, iak świadczy Extrakt autentyczny protestacyi do owczasowego Grodzkiego Sądu Przemyskiego wroku 1739 przez tegoż na przeciw urodzonemu Krzysztoforowi Popielowi Staroście Tuczapskiemu zaniesiony tu pod lett. A załączony, zostawił po sobie trzech Synów Jana naystarszego, Stefana średniego y Michała naymlodszego. Wiarogodny wyciąg pod B to iest Intro(...) w Sądzie

 

 

Nastepna strona dokumentu 

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.