Wrodzone uczucia oycowskie czynia go niżey podpisanego bacznym, żeby zaszczyt ich szlachecki był niezawodnym. Będąc rodowitem Gallicyianinem zamieszkałym od dzieciństwa swego w Gallicyi w Cyrkule Szamborskim posiadaiącym odziedziczoną po swem Oycu, niegdyś urodzonym Stefanie Popielu Honczaku szlachecką Część w wzmiankowaney Wsi Popielachprowadzący oraz Życie nienaganne szczycił się niżey podpisany chociaż niebyl legitymowanym ciągle tytułem Szlachectwa, był za takowego powszechnie uznany, y poważany iak świadczy allegat D to iest Zaświadczenie przez cząstkowych Dziedziców Wsi Popiele wydane.

Ztego powodu ośmiela się tenże dopraszać Wysokich ces. Króll. Stanów

 

 

Nastepna strona dokumentu 

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.