Current Guest book

1knight.jpg (7773 bytes)

 


Name:
Sally Kraus
E_mail:
cr-skraus3961@real-cheap-email.com
URL:
http://www.none.com
Town:
Boston
State:
MA
Date:
08 March, 2007
Time:
04:35:13 AM

Comments

I enjoyed your site


Name:
Stanisaw Popiel
E_mail:
stanpop@poczta.onet.pl
URL:
 
Town:
Bêdzin
State:
Polska
Date:
27 February, 2007
Time:
02:40:11 PM

Comments

Mój dziadek Emil Popiel pochodzi³ z miejscowoœci Podborce ko³o Lwowa. Pozdrawiam Was serdecznie i proszê o kontakt na mój e-mail.


Name:
popiel tomasz
E_mail:
mt.popiel@wp,pl
URL:
 
Town:
³ódŸ
State:
polska
Date:
26 February, 2007
Time:
03:41:27 PM

Comments

Bardzo interesuje mnie historia rodu popielów. Czy wiecie coœ Pañstwo o ga³êzi w centralnej Polsce szczególnie w £odzi.


 
Name:
Tina
E_mail:
birdofsuccess23@yahoo.com
URL:
 
Town:
NYC
State:
NY
Date:
24 February, 2007
Time:
01:06:26 AM

Comments

Dear Jan, You gave me your website and I decided to write to you. I am an artist and musician from Europe. You can contact me at birdofsuccess23@yahoo.com I wish you all the best and until soon! Sincerely, Tina


Name:
Cornwell
E_mail:
cornwell@naver.com
URL:
 
Town:
Seoul
State:
South Korea
Date:
22 February, 2007
Time:
08:12:33 AM

Comments

May I ask a question? I really wonder about a people. l live in South korea. Recently, One of Popiel Family's people appearing in our national broadcasting program as a foreingn people. She's name is Eva Sachiko Popiel.(She's father is a english and mother is a Japanese.=>She is a mixed blood people. And She's citizenship is U.K) (She is really famous in Korea. Because she is really pretty.) I have a question about her. Is she is a Popiel family of this family site? p.s I'm really sorry about my poor english ability...


Name:
Ewa Chamarczuk
E_mail:
slawo1970@o2.pl
URL:
 
Town:
Stary D wór
State:
Polska
Date:
20 February, 2007
Time:
06:37:34 PM

Comments

Ciekawa strona,du¿o wiadomo¶ci o rodzinie.Jestem potomkiem rodu Demkowiczów z Dobrej.Mój dziadek ze strony ojca Stefan Kuczman,babcia Katarzyna z Demkowiczów.Dziadek ze strony mamy to Micha³ Demkowicz syn Marii Demkowicz iMiko³aja.Troje jego rodzeñstwa wyjecha³o do USA Stefan Jan i Katarzyna Peters.Babcia to Justyna Krajnik z Popielów siostra Pokajannyka z Ratnego.Pozdrawiam.


Name:
kim parvel popiel
E_mail:
kim-parvel.popiel@sas.dk
URL:
 
Town:
copenhagen
State:
denmark
Date:
16 February, 2007
Time:
04:17:03 AM

Comments

just a hallo from dk. is it allowed to make a flag of one of these coat of arms to my mc. looking forevard to hear from you. kim popiel.


Name:
Andrzej U³anowski
E_mail:
a.ulan@wp.pl
URL:
 
Town:
Turek
State:
Polska
Date:
14 February, 2007
Time:
11:19:55 AM

Comments

Pozdrawiam Wszystkich promuj¹cych rzeczy tak ciekawe a jednak zapomniane np: heraldykê Andrzej Ulanowski.


Name:
Kazimierz Kwiatkowski
E_mail:
k.kazimierz@sbcglobal.net
URL:
Polskie - USA
Town:
Tinlej Park - Illinois
State:
USA
Date:
12 February, 2007
Time:
01:05:53 AM

Comments

Przeczytalem - Jest pan i panska rodzina - prawdziwymi Polakami , pawdziwymi ptriotami - takich ludzi w kraju jest malo - dobrze ze wracaja z emigracji i kochaja ta nasza ojczyzne. Tez jestem w USA - cwierc wieku, tu mieszka syn ktory urodzil sie w polsce ale nie chce wracac ale corka najmlodsza ktora ma zaledwie 9 lat, moze wroci ze mna. Ja marze o powrocie i pokladam w Panu Bogu nadzieje i prosze aby Pan Bog mnie wysluchal. Bedac -zwiedzajac Nazaret - na dziedzincu swiatyni kosciola spotkalem mozajke ktora ulozyli polscy zolnierze na swojej drodze tulaczej- obraz Matki Bozej - i podpisali <wroc nas na ohjczyzny lono> jakie to piekne i chwytajace za serce. Jak bede w polsce na urlopie za 1,5 roku to chcialbym zobaczyc pana prace ze zwyklej ludzkiej przyjazni dla rodu ktory calym sercem kocha ojczyzne naszych dziadow,pradziadow , przodkow. Pozdrawiam i bede tez prosil Pana Boga aby Panu i Pana rodzinie zsylal swe Boskie Blogoslawienstwo. z powazaniem Kazimierz Kwiatkowski.


Name:
Teresa Piechowicz
E_mail:
teresapiechowicz@wp.pl
URL:
 
Town:
Warszawa
State:
Polska
Date:
03 February, 2007
Time:
05:20:24 PM

Comments

Witryna bardzo ciekawa ale niestety nie znalaz³am niczego co dotyczy "mojej" ga³êzi Popielów.Mój pradziad Piotr Popiel ur w 1847 a zm. 1917 - o¿eni³ siê z Waleri¹ Szamborsk¹ h. Lubicz i mia³ 2 dzieci : Helenê ur. w 1898 i Józefa Antoniego ur.w 1872. Dziad mój Józef zmieni³ nazwisko na Popielicki a o¿eni³ siê z Eugeni¹ Biechoñsk¹. Z tego zwi¹zku urodzi³o siê 3 synów : Stanis³aw ( w USA zmieni³ nazwisko na Pope )Wies³aw i Zbigniew. Mo¿e kiedyœ uda mi siê odtworzyæ powi¹zania rodzinne. Serdecznie pozdrawiam. chat</a> for fun


Name:
Jan Ambro¿ewicz
E_mail:
orm2@o2.pl
URL:
 
Town:
Augustów
State:
Polska
Date:
26 January, 2007
Time:
10:24:52 PM

Comments

Pozdrawiam!Strona obszerna i ciekawa.Zapozna³em siê narazie wyrywkowo i doœæ pobie¿nie.Moje uwagi:*Popielowie s¹ herbu Leliwa,Na³êcz,Sas i Sulima(to dla informacji goœci tej strony).*h.Sas jest poch.wo³oskiego ,h.Sulima ma zaœ poch.niemieckie.*W stylu legend szlacheckich postawiê tak¹ oto hipotezê;legendarny Popiel by³ Sarmat¹!By³ Obcym i st¹d jego konflikt z miejscowymi Mystkami(myszami).Moje uzasadnienie;h.Sas zawiera cechy tamg sarmackich,a i poch.Popielów h.Sas wiedzie siê z obszarów gdzie Sarmatom by³o najbli¿ej.Potomkiem Popiela by³ Chwostek,to brzmi swojsko dla tych stron.Z drugiej strony ju¿ historyczna rodzina Popielów o przyd.Chwostek mog³a przybraæ go ca³kiem normalnie,bo tak ich przezwano.U nas ,na Podlasiu ,(takie przydomki jeszcze funkcjonuj¹(formalnie lub nie).Przyjêcie h.Sulima przez czêœæ Popielów nast¹pi³o mo¿e poprzez maria¿ w têsknocie np. do powinowactwa do idola rycerstwa Zawiszy Czarnego.Jeszcze raz pozdrawiam.


Name:
£ukasz Popiel
E_mail:
kater17@o2.pl
URL:
Town:
Bierutów
State:
Polska
Date:
24 January, 2007
Time:
11:29:31 AM

Comments

uszanowanko wszystkim wrazie co zostawim swoj numer hh 8146227 jak by tkos byl chetny i nazywal sie rowniez Popiel to zapraszam :D mozna nawiazac znajomosc :)


Name:
LisaVilask
E_mail:
lisa@1net.vf
URL:
Town:
New York
State:
Date:
21 January, 2007
Time:
09:04:51 AM

Comments

Hey I must say - very well done. really Lisa


Name:
D.F
E_mail:
termit_18@onet.eu
URL:
Town:
£ód¿
State:
Polska
Date:
18 January, 2007
Time:
03:44:30 AM

Comments

Jak dla mnie ta srona jest OK,mo¿na siê du¿o dowiedzieæ o swoim herbie.


Name:
Bogdan £ukomski
E_mail:
lukomski.bogdan@neostrada.pl
URL:
Town:
Czêstochowa
State:
Polska
Date:
14 January, 2007
Time:
04:50:23 PM

Comments

Jestem pod wrazeniem!Z powa¿aniem Bogdan £ukomski.Szukam £ukomskich HERBU ROCH.

 


Name:
Larry Popiel Cross
E_mail:
Larry_Cross@oxy.com
URL:
www.obliviamusic.com
Town:
Dallas
State:
Texas
Date:
10 January, 2007
Time:
01:13:05 PM

Comments

Hi - you have a very fine site. I'm a Popiel, born in 1959 in Lorain, OH. My fathers given name was Herman but everyone knows him as Jerry. I believe the Popiels I'm related to settled in Lorain, Ohio and or near Detroit, Michigan When I married in 2000, I added my bride's last name to my own, since I did not have a middle name or initial...hence Lawrence Popiel Cross. Do you have any Geneology information that is associated with Popiels that live in the USA? Thanks for all your work to put this website together. Best Regards, Larry Popiel Cross[ Sign My Guestbook ]

[ View My Guestbook]

[ Previous Guestbooks ]

[ This site on CD-ROM ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel
 

This site was created on June 15, 1998 and updated on May 11, 2007
Copyright © 1998. Jan Popiel & Slawomir Popiel.