Barvynski, dr, Bohdan     Konaszewyczi w Peremyskij zemli v XV i XVI stulitiu. Zapysky Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka t. C50. Jubilejnyj zbirnyk na poszanu akad. Kiryla Studynskoho, cz. II. Praci istoriczni (Konashevich family in Przemyls land in XV and XVI century. Notes of Shevtchenko Society vol. C50. Anniversary collection by Kiril Studinski, part II.) Historic Works, Lviv 1930 strony 10-175

 

 

Przemysl, 29 pazdziernik 1431 roku. Krol Jagiello zgadza sie na kupno ziemi przez Pelke, od Popieli.


I

n   n o m i n e   d o m i n i   a m e n. Ad perpetuam rei memoriam. Cum inter humane nature comoda nihil dignius memoria habeatur, oportunum existit, ut actus hominum litterarum apicibus et tescium annotacione perhennentur. Proinde nos Wladislaus dei gracia rex Polonie, nec non terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie, Lyttwanie princeps suppremus, Pomeranie, Russieque dominus et heres, significamus tenore presencium quibus expedit universis presentibus et futuris, presencium noticiam habituris. Quomodo in nostre maiestatis presencia constitutus personaliter nobilis Pelka de Iurgowcze fidelis noster dilectus, Nicolai de Chranstow capitanei et Climaschkonis de Pobedne iudicis, Sanocensium, exhibuit coram nobis et produxit maiestati nostre cum instancia supplicando, quatenus sibi eandem litteram, de innata nostre benignitatis clemencia ratificare, approbare, innovare et confirmare dignaremur. Cuiusquidem littere tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis. Nos itaque peticionibus ipsius tamquam iustis et racioni consonis benigniter acclinati prefatam litteram in omnibus suis punctis capitulis, articulis et clausulis in ea contentis ratam habentes atque gratam, ratificamus, gratificamus, innovamus, confirmamus, approbamus et presentis scripti patrocinio roboramus, decernentes, ipsam robur optinere perpetue firmitatis. Harum qvibus sigillum nostrum est appensum testimonio litterarum. Actum Premislie feria secunda proxima post festum sanctorum Simonis et lude appostolorum. Anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo. Presentibus reverendis in Christo patribus dominis Iohanne archiepiscopo leopoliensi, Ianussio episcopo Premisliensi; ac magnificis et nobilibus Vincencio de Schamotuli, Medzirzecensi, Dobrogostio de Colno Camenecensi castellanis; Andrea de Luben subcamerario Dobrzinensi regni Polonie thezaurario, et Manzicone de Dambrowa suppremo subpincerna domini regis et aliis quampluribus fidedignis. Datum per manus reverendi in Christo patris domini Iohannis episcopi Wladislauiensis cancellarii et venerabilis Wladislai de Opporow decretorum doctoris, prepositi Lanciciensis vicecancellarii regni Polonie sincere nobis dilectorum.

Relacio venerabilis Nicolai Drzewiczski
secretarii domini regis

Oryginal na pergaminie. Mala pieczec krola przymocowana na jedwabnym sznurze. Archiwa Metryki Litewskiej. Metryka, No. 127


Przetlumaczylem sam, poniewaz od roku, nikt nie zdecydowal sie pomoc w tlumaczeniu. Z pomoca slownika i zerowej znajomosci laciny. Moze ktos sie zmobilizuje i poprawi. (sp)

 

W imie Pana niechaj sie stanie. Ku wiecznej rzeczy pamieci.Gdy ludzkie sprawy warte sa pamietania okazja przychodzi aby uczynic zapis ktory przetrwa wiele lat. Przeto my Wladyslaw, z laski Boga krol Polski a takze pan i dziedzic ziem Krakowskiej, Sandomierskiej, Sieradzkiej, Leczyckiej, Kujawskiej, najwyzszy Ksiaze Litwy, Pomorza i Rusi oznajmiamy aby wszystkim bylo wiadomo teraz i po wsze czasy. Szlachetny Pelka z Jurgowcow, sluga ulubiony naszego Majestatu osobiscie przedlozyl pismo Mikolaja z Chranstowa naszego starosty krolewskiego i Klimaszki z Pobiednego sedziego Sanockiego proszac nasz Majestat abysmy przychylnie i laskawie zgodzili sie i zatwierdzili owe pismo, zaiste slowo w slowo i w tresci. Przeto my znajdujemy owe pismo tak jako bylo przedlozone prawym i sprawiedliwym i laskawie przychylamy sie prosbie we wszystkich pisma punktach, ustepach, artykulach, klauzulach i w jego zawartosci mozliwym do przyjecia i zatwierdzamy, czynimy zadosc, odnawiamy [zobowiazania i przywileje], potwierdzamy, przyjmujemy i nadajemy mu moc prawa w calej jego rozciaglosci i w obecnosci swiadkow pieczec nasza przystawiamy.

Uczyniono w Przemyslu w druga niedziele po dniu swietego Szymona apostola roku Panskiego tysiac czterysta trzydziestego pierwszego.
Obecny wielebny w Chrystusie ojciec i pan Jan arcybiskup Lwowski, Janusz biskup Przemyski, oraz wielmozni i szlachetni Wincent z Szamotul kasztelan Miedzyrzecki, Dobrogost z Kolna kasztelan Kamieniecki, Andrzej z Lubienia podkomorzy Dobrzynski krolestwa Polskiego skarbnik i [?] z Dabrowy najwyzszy podczaszy krolewskiej mosci i wielu innych godnych mezow.

Sporzadzono prawdziwie i akuratnie reka wielebnego ojca i pana w Chrystusie Jana biskupa i kanclerza i dostojnego Wladyslawa z Oporowa starosty Leczyckiego wicekanclerza krolestwa Polskiego.

Zarejestrowal dostojny Mikolaj Drzewiecki
sekretarz krolewski

 

Poprzednia strona | Strona domowa | Nastepna strona


[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.