W Przemyslu, 21 lipca 1427 r. Krol Wladyslaw Jagiello nadaje Hryckowi i Tyszkowi Popielom oraz ich potomkom puste miejsce nad rzeka Ratyczna dla zalozenia tam wsi Ratyczno zobowiazujac ich do stawania w potrzebie wojennej z pocztem czterech konnych lucznikow.

 

I

n nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Tam vivente scriptura, vivit et actio litterarum datarum, quae recognito facit memoriam aeviternam. Proinde nos Wladislaus Dei gratia Rex Poloniae , Magnus Dux Lithuaniae etc. Dominus et haeres, recognoscimus modo praesenti, quibus expedit universis praesentibus et futuris, prout sinceriter supplicantibus et ratione servitii fidelis et ex magna constantia eorundem servitorium, quibus meritis et servitiis diligentissimis Hryczko et Tysko fratres, dicti Popielowie, gratae nostrae Maiestati et in futurum ut possint feliciter fideliterque iuxta scientiam latius esse dilecti, intuitu eorum hoc volentes nos ipsis fratribus speciali gratia ambiere aut circumdare, ut fiant promptiores ad servita nostra assidua, istis fratribus et eorum haeredibus et successoribus locum vacuum seu desertum super fluvio dicto Ratyczna alias Uscia asz do Wierzchowiska, cum omnibus litoribus ex utraque parte et decursionibus alias Potoki decurrentibus in fluvium dictum, Kotowiecz et Potok profundum, pro ratione possessionis, haereditatis seu villae dictae Ratyczna, quae granicies et limires alias miedze in districtu Drohobyczensi od Uscia asz do Wierzchu Wierzchowiska ex utraque parte ripae a superficie alias od wierzchu slonego do wierzchu Ratycznego, et a Wodotopie transgrediendo ad Jasienicza et Baginsko, et a Baginsko eundo superius Glinnego Potoka do Worotecz, od Worotecz do Uniatyczy et Lietyczno Potokow, et exinde usque ad laneos Drohobyczenses, usque ad Uscie praedictae Ratyczna, ratione graniciei eductae in Terram Russiae, dedimus et donavimus et consignavimus et committimus in aeterna tempora benigniter per praefatos Hriczko et Tysko et alios fratres eorum germanos habendum, tenendum, utifruendum pacifice et quiete cum omnibus et singulis usibus et fructibus, censibus, dationibus, pertinentiis, cum omnibus agris, pratis, campis, silvis et indaginibus alias dabrowami, cum omnibus melleficiis alias z barciami, cum aquis fluentibus et potoki eorum, cum piscinis et molendinis, perpetue et in aevum tenere effectualiter, ratione cuius donationis nobis et nostris successoribus servire pro qualibet expeditione bellica quatuor sagittariis super equis valentibus tenebuntur et fient astricti. Quarum rerum ob evidentius testimonium sigillum nostrum subapppendere iussimus praesentibus litteris. Acta sunt haec Praemisliae, feria secunda invigilia Beatae Mariae Magdalenae, anno Domini millesimo quadringentisimo vigesimo septimo. Praesentibus Reverendissisimis, Magnificis, Generosis et Nobilibus Joanne Dei gratia Archiepiscopo Leopoliensi, Junassio Dei gratia Episopo Praemisliensi, Floriano de Koritnicza Castellano Visliciensi, Alberto Malsky Lanciciensi, Scheliga januszowsky Siradiensi Succamerariis, Laurentio Zaremba Marsalco Curiae Regalis, Nicolao Chrastowski Gladifero Cracoviensi et aliis quam plurimis fide dignis testibus ad praemissa. Datum per manus Venerabilis Joannis Decani Cracoviensis, R. P. Cancelarii nobis dilecti. Ad relationem Venerabilis Joannis Decani Cracoviensis, R. P. Cancellarii.

Castr. Premisl. T. 312, pag. 305-307.


Przetlumaczylem sam, poniewaz od roku, nikt nie zdecydowal sie pomoc w tlumaczeniu. Z pomoca slownika i zerowej znajomosci laciny. Moze ktos sie zmobilizuje i poprawi. (sp)

 

W imie Pana niechaj tak bedzie. Ku wiecznej rzeczy pamieci.Jezeli ten akt nie przetrwa, przetrwa zapis w ksiegach. My, Wladyslaw, z laski Boga krol Polski, Wielki Ksiaze Litewski, etc. pan i dziedzic dowiedzielismy sie o naszych poddanych ktorzy sluzyli nam wiernie i zacnie w potrzebie i jako ze taka sluzba nagrodzona byc powinna, tychze braci Hryczka i Tyszka rzeczonych Popielow , milych naszemu Majestatowi, i zyczac sobie aby w przyszlosci rownie wiernie i zacnie swoimi umiejetnosciami na sluzyli, z wdziecznoscia ich witamy i rozkazujemy aby rzeczeni bracia natychmiast otrzymali w posiadanie dla siebie i swoich dziedzicow i nastepcow niezamieszkane lub opuszczone ziemie polozone obok rzeczonej rzeki Ratycznej, od Ujscia az do Wierzchowiska, wraz  z jej calymi brzegami z obu jej stron i z wszystkimi doplywajacymi strumieniami, wlacznie ze strumieniami Potok i Kotowiecz, takoz w wieczne posiadanie wies Ratyczna, ktorej granice i krance czyli miedze w Ziemi Drohobyckiej od Ujscia az do Wierzchu i od brzegow w obie strony od Wierzchu Slonego do Wierzchu Ratycznego, i z Wodotopia do drugiej strony do Jasienicza i Baginska, i od Baginska biec ma powyzej Glinnego Potoka do Worotecz, od Worotecz do potokow Uniatycza i Lietyczno i z tamtad biec ma az do Goscinca Drohobyckiego i spowrotem az do Ujscia. Rzeczone granice leza w Ziemi Ruskiej, ktore oddajemy i nadajemy i zaswiadczamy nasza pieczecia, po wieczne czasy i z przyjaznia rzeczonym Hryczkowi i Tyszkowi i innym ich braciom w calkowite posiadanie i trzymanie i uzywanie spokojne, z wszystkimi razem i z osobna uzytkami, zbiorami i dobrami. Z wszystkimi ziemiami, dolinami, polami, lasami, dabrowami i z wszystkimi innymi barciami, rzekami, jeziorami i stawami, calkowicie i na wsze czasy, a rozkazujemy ze otrzymujacy to nadanie maja sluzyc nam i naszym nastepcom na wypadek wyprawy wojennej osobiscie i z czterema konnymi lucznikami i ta sluzba ma pozostac ich powinnoscia z otrzymanej ziemi.
Na czego dowod i swiadectwo nasza pieczecia osobiscie pieczetujemy.
W Przemyslu w drugie Swieto przed Blogoslawiona Maria Magdalena roku Panskiego tysiac czterysta dwudziestego siodmego.
W obecnosci Najprzewielebniejszego, Dostojnego i Szlachetnego Jana z laski Boga Arcybiskupa Lwowskiego, Janusza z laski Boga Biskupa Przemyskiego, Floriana z Korytnicy Kasztelana Wislickiego, Alberta Malskiego z Leczycy, Szeligi Januszowskiego Podkomorzego Sieradzkiego, Wawrzynca Zaremby Marszalka Dworu Krola, Mikolaja Chrastnowskiego Miecznika Krakowskiego i wielu innych godnych zaufania obecnych. Oddano w rece Jana Dziekana Krakowskiego po poswiadczeniu przez nasza Kancelarie Rzeczypospolitej. Spisal Jan Dziekan Krakowski Kancelarii Rzeczypospolitej.

Ksiegi kastralne, Przemysl, tom 312, str. 305-307

 

Poprzednia strona | Strona domowa | Nastepna strona


[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.