P

o zajeciu Galicji w roku 1772 rzad austriacki postanowil potwierdzic wszystkie przywileje polskiej szlachty, o ile nie beda one sprzeczne z obowiazujacymi w Monarchii prawami. Celem bylo przeksztalcenie stanu szlacheckiego na wzor obowiazujacy w calej Monarchii. Proces ten rozpoczal sie w 1775 r., wowczas bowiem patentem cesarskim szlachta zostala podzielona na stan magnatow i stan rycerski. Aby korzystac w pelni z praw stanu rycerskiego nalezalo udowodnic swoje szlachectwo. Kazdy, kto staral sie o uzyskanie lub zatwierdzenie szlachectwa, musial przedstawic wywod genealogiczny, herb oraz dowod na to, ze jego rodzina od 150 lat posiadala w Rzeczypospolitej dobra ziemskie lub byla zdolna do ich posiadania.
        Mimo okreslenia terminu, w ktorym nalezalo uzyskac legitymacje oraz podjac starania o przyjecie do stanu magnatow, szlachta polska nie bardzo troszczyla sie o formalne potwierdzenie swych praw. Sklonilo to wladze zaborcze do zmodyfikowania polityki. W roku 1782 prawo rozpatrywania dowodow i wydawania certyfikatow szlachectwa uzyskaly pozostale jeszcze z czasow przedrozbiorowych sady grodzkie i ziemskie. W roku 1783 prawo to przeszlo na Wydzial Stanow (Collegium Statuum).
        Kazdy szlachcic po udowodnieniu szlachectwa musial dokonac wpisu do ksiag majestatycznych, czyli tzw. Metryk Szlachty.
        Poczet szlachty galicyjskiej i bukowinskiej, wydany w roku 1857 staraniem Agenora hr. Goluchowskiego, namiestnika Galicji, byl spisem wylegitymowanej i zapisanej w Metrykach szlachty galicyjskiej i bukowinskiej.
        Ponizsze strony wymieniaja Popieli, ktorzy udowodnili swe szlachectwo. (j.p.)

Poczet szlachty galicyjskiej i bukowinskiej (Registry of Nobility of Galicia and Bukovina). Lwow 1857

Nazwisko, przydomek, herb,
stopien szlachectwa, imie.
Charakter Kto zatwierdzil dawne lub nadal nowe szlachectwo? Rok.
................ .................. ..................
Popiel Broszniowski h. Sulima Bazyli, Teodor, Jan i Andrzej sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Broszniowski Obacz Broszniowski sprite1.gif (810 bytes) sprite1.gif (810 bytes)
Popiel Choszszak Teodor, Michal, Jan Ludwik, Mikolaj Waclaw dw.im. i Jozef sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Choszczak Teodor sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Chwostyk, Jan Zlotousty i Ignacy sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow r. 1809.
Popiel Dumicz Obacz Popiel z Popielow sprite1.gif (810 bytes) sprite1.gif (810 bytes)
Popiel Fedynczak Stanislaw sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Hrycalowicz Jacek i Antoni sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Hunczak Andrzej, Jan i Michal sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.

Popiel Hunczak h. Sulima Jakob i Franciszek, wnukowie Michala

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1828.

Popiel Hunczak Teodor

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1828.
Popiel Kisielewicz Jan i Bazyli sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Kiszczak Grzegorz i Bazyli sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Kolodrub h. Sulima Jan, Alexander i Antoni sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.

Popiel Kolodrub h. Sulima Jozef syn- Franciszek i Piotr Pawel dw. im. wnukowie Antoniego

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1834. i 1836.
Popiel Kolodrob Obacz Lastowczak sprite1.gif (810 bytes) sprite1.gif (810 bytes)
Popiel Lastowczak inaczej Kolodrob Antoni, Andrzej, Teodor i Bazyli sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Lastowczak Tomasz i Piotr sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Lastowczak Grzegorz, Michal i Jan sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad ziemski, r. 1782.

Popiel Lastowczak Michal, syn- , Jan, wnuk Grzegorza

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1849.
Popiel Malewicz Blazej sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Oleszkowicz Zozula Jerzy i Jan sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Oleszkowicz Teodor i Jan sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad ziemski, r. 1782.

Popiel Oleszkowicz h. Sulima Kazimierz Jozef dw.im., syn Teodora

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r 1852.

Popiel Oleszkowicz h. Sulima Antoni Wawrzyniec Jan Nepomucen tr.im., syn Kazimierza Jozefa

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1853.

Popiel Oleszkowicz h. Sulima Wiktor Roman dw.im., i Wladyslaw Wincenty dw.im., synowie Kazimierza Jozefa

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1855.
Popiel Oleszkowicz Jacek, Michal, Bazyli, Jan i Jan sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Petrykacz Jacek sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.

Popiel Petrykacz Piotr, wnuk Jacka

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1848.
Popiel z Popielow Dumicz Jan sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Romanowicz h. Sulima Maciej i Franciszek sprite1.gif (810 bytes) Halicki Sad grodzki, r. 1782.

Popiel Romanowicz h. Sulima Franciszek Wincenty dw.im., syn Franciszka

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1827.

Popiel Romanowicz h. Sulima Mateusz Ignacy dw.im. syn Franciszka

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1827.
Popiel Salowicz h. Sulima Andrzej, Grzegorz, Andrzej i Jan Andrzej, Adwokat sadowy Przemysl, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Stepaniak Konstanty, Andrzej, Jan i Alexander sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Stepaniak Alexander, Jan i Alexander sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Zozula Obacz Popiel Oleszkowicz sprite1.gif (810 bytes) sprite1.gif (810 bytes)
Popiel h. Sas Szczepan sprite1.gif (810 bytes) Halicki Sad grodzki, r. 1782.

Popiel h. Sas Jakob, Onufry, Jan i Michal

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1820.
Popiel h. Sas Pawel i Tomasz sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1809.
Popiel h. Sas Antoni i Bazyli sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1808.
Popiel h. Sas Jan i Jozef synowie Bazylego; Franciszek, Andrzej, Wojciech, Stefan i Grzegorz wnukowie- , Jan i Ignacy prawnukowie Antoniego sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1848.
Popiel h. Sulima Jan, Walenty i Lukasz sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel h. Sulima Kajetan, Xawery i Jozef sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad ziemski, r. 1782.

Popiel h. Sulima Michal syn Xawerego

c.k. Radca apellacyjny, Czlonek Stanow Przyjety do grona Stanow, r 1841.
Popiel h. Sulima Piotr (syn Antoniego) sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1808.
Popiel Michal i Pawel sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Jan, Piotr, Andrzej i Teodor sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.

Popiel Lukasz, Maciej i Onufry, wnukowie Piotra

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1849.
Popiel Adam sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Eljasz i Grzegorz sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1782.

Popiel Pawel i Symeon wnukowie Eljasza

sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Jan sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Michal, Teodor, Pawel i Szczepan sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.

Popiel Samuel, syn Teodora

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1834.
Popiel Michal, Jozef, Stanislaw i Ignacy sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad grodzki, r. 1782.

Popiel Antoni Michal dw.im., syn Stanislawa

sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1825.
Popiel Ignacy i Piotr (synowie Michala) sprite1.gif (810 bytes) Przemysl, Sad grodzki, r. 1783.
Popiel Piotr (syn Jana) sprite1.gif (810 bytes) Buski, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Ignacy (syn Jana) sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Mikolaj sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad ziemski, r. 1782.
Popiel Antoni, Tadeusz, Samuel i Ignacy sprite1.gif (810 bytes) Lwow, Sad grodzki, r. 1782.
Popiel Jan, syn Tadeusza sprite1.gif (810 bytes) Wydzial Stanow, r. 1831.
Popiel Obacz Popowski sprite1.gif (810 bytes) sprite1.gif (810 bytes)
................ .................. ..................
Popowski Popiel Antoni sprite1.gif (810 bytes) Trebowla, Sad grodzki, r. 1782.
............... ................. .................

Poprzednia strona | Strona domowa | Nastepna strona

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.