Pres. 5. Martii 1828

No. 148

Do
Wysokich Ces. Króll
Stanów Kraiowych
Gallicyiskich

Theodor Popiel Hunczak Dziedzic części szlacheckiey w Wsi Popielach w Cyrkule Samborskim leżącey uprasza pokornie o łaskawe udzielenie na swą osobę udowodnionego przez siebie Szlachectwa w dobroci y trwałości pargaminowi zbliżaiącym się papierze legitymacyi.

 

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.