Ces. Króll. (...) Galicyiskiey Libra Maiestatis generale nav: Tom 5 pag. 380 pod dniem 22 Dezembra 784 ingrosowane pod Litt. C przyległe.

Niżey podpisany prawny Syn z wyż. wzmiankowanego podówczas zmarlego Stefana Popiela Honczaka zostawał w tedy w małoletności a późniey w Kalectwie czyniącym go niewładnym kierowania interessów swoich przyzwoitem Trybem y dopilnowania tychże. Opiekunowie iego byli nieczuli y oziebli powoduiące się osobistemi Widokamiswe własne dobr iedynie za Cel  maiącemi, przez ktore to tak z strony niżey podpisanego zaszłe przeszkody fizyczne, iako też  przez bezwzględną Interessowność Opiekunów iego Legitymacyia tegoż Szlachectwa zaniedbana została.

Nastepna strona dokumentu 

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]

 


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-11.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.